by Sławomir Dobrzański

 • Belza, Igor. Istoria Polskoy Muzykalnoy Kultury [History of Polish Musical Culture]. Moscow: State Music Publishing Co., 1954.
 • Belza, Igor. Romansy russkich i polskich kompozitorov na slova Adama Mickiewicza, [Romances by Russian and Polish composers to the texts of Adam Mickiewicz]. Moscow: State Music Publishing Co., 1955.
 • Belza, Igor. Z dziejów polsko-rosyjskich kontaktów muzycznych [From the history of Polish-Russian musical contacts]. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1963.
 • Belza, Igor. Maria Szymanowska. Transl. from Russian into Polish by Jadwiga Ilnicka. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1987. Orig. published in 1956, Moskva: Issdatelstvo Akademii Nauk of Soviet Union. With a new preface by the author.
 • Belza, Igor. “Szkoła Elsnera” [The School of Elsner]. Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich no. 10. Wrocław: Ossolineum (1975): 45-56.
 • Cybulska, Janina. “Romans wokalny w Polsce w latach 1800-1830” [Vocal Romance in Poland in the years 1800-1830], in Z dziejów polskiej pieśni solowej. Warszawa: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina and Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1960, 253-383.
 • Davies, Joan. “Maria Szymanowska.” The Consort no. 23 (1966): 167-174.
 • Fierro, Nancy. “Maria Szymanowska: Chopin’s Predecessor.” Clavier (April 1984): 16-17.
 • Fierro, Nancy. “Maria Agata Szymanowska, 1789-1831.” Entry in James R. Briscoe, Historical Anthology of Music by Women. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1987, 101-102. Includes an edition of her Nocturne in B-flat Major.
 • Gabryś, Jerzy. “Początki polskiej pieśni solowej w latach 1800-1830” [The Origins of Polish Solo Song in the Years 1800-1830], in Z dziejów polskiej pieśni solowej w latach 1800-1830 [From the History of Polish Solo Songs in the Years 1800-1830]. Warszawa: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina and Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1960, 1-252.
 • Gardner, Monica M. Adam Mickiewicz, the National Poet of Poland. London: Dent, 1911.
 • Golos, George. “Some Slavic Predecessors of Chopin.” Musical Quarterly 46 (1960): 437-47.
 • Harley, Maria Anna [now: Maja Trochimczyk]. “Chopin and Women Composers: Collaborations, Imitations, Inspirations.” The Polish Review 45 no. 2 (2000): 29-32.
 • Harley, Maria Anna [now: Maja Trochimczyk]. “Maria Szymanowska’s Vocal Music (article and an edition of Six Romances).” Chapter of Women Composers: Music Through the Ages, vol. 4, Composers Born 1700-1799, Vocal Music. Sylvia Glickman and Martha Furman Schleifer, eds. Boston: G. K. Hall, 1998, 396-600.
 • Iwanejko, Maria (Szeligiewicz-Iwanejko). Maria Szymanowska (1790-1831) pierwsza polska pianistka-wirtuozka i kompozytorka [M.Sz. the First Polish Virtuoso Pianist and Composer], M.A. thesis in philosophy, Jagiellonian University, Archives of the Faculty of Philosophy, 1951.
 • Iwanejko, Maria. Maria Szymanowska. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1959.
 • Iwaszkiewicz, Jarosław. “Bertel i Szymania” [Bertel and Szymania]. Przegląd Kulturalny no. 37 (1962): 16-27.
 • Jarociński, Stefan, ed. Antologia polskiej krytyki muzycznej [Anthology of Polish Music Criticism]. Kraków: PWM, 1955.
 • Jarociński, Stefan, ed. Polish Music. Warsaw: PWN [Polish Scientific Publishers], 1965.
 • Lednicki, Wacław. Przyjaciele Moskale w albumie i zbiorze autografów Marii Szymanowskiej [Moscow Friends in the Album and Collection of Autographs of Maria Szymanowska]. Kraków: Olgebrand Publishers, 1935.
 • Lewisohn, Ludwig. Goethe: The Story of a Man. New York: Farrar, Straus & Co., 1949.
 • Lissa, Zofia. “Zagadnienie stylu narodowego w muzyce Chopina” [The Problem of National Style in Chopin’s Music]. Rocznik Chopinowski 1 (Spring 1956): 65-78.
 • Lissa, Zofia and Olga Lada, eds. Mickiewicz w pieśni polskiej i obcej. [Mickiewicz in Polish and foreign song]. Kraków: PWM, 1955.
 • Łobaczewska, Stefania, ed. Z dziejów polskiej kultury muzycznej [From the History of Polish Musical Culture]. Kraków: PWM, 1966.
 • Mirski, Józef. Zapomniana artystka polska [A Forgotten Polish Artist]. Warszawa: Muzyka, 1931.
 • Mirski, Józef and Maria Mirska. Maria Szymanowska, 1789-1831. Album: Materialy biograficzne, sztambuchy, wybór kompozycji. [Maria Szymanowska: Album: Biographical material, notebooks, a choice of compositions]. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1953.
 • Mochnacki, Maurycy. “Jeszcze kilka słów o koncercie Szymanowskiej z powodu jej recenzentów” [Some more words about Szymanowska’s concert, because of her reviewers] (1827), reprinted in S. Jarociński, ed. Antologia polskiej krytyki muzycznej XIX i XX wieku [Anthology of Polish music criticism in the 19th and 20th c.]. Kraków: PWM, 1955, 43-48.
 • Nowak-Romanowicz, Alina. “Maria Szymanowska.” Entry in The New Grove of Music and Musicians, ed. Stanley Sadie, vol. 18. London: Macmillan, 1980, 499.
 • Nowak-Romanowicz, Alina. Józef Elsner. Kraków: PWM, 1958.
 • Ogiński, Michał Kleofas. Listy o muzyce [Letters about Music]. ed. Tadeusz Strumiłło. Kraków: PWM, 1955.
 • Opieński, Henryk, ed. Chopin’s Letters. New York: Alfred Knopf Inc., 1931.Ozanne, Pierre-Olivier. “Maria Szymanowska, pianiste et compositrice: Un modele pour le jeune Chopin” [Maria Szymanowska, pianist and composer: A model for the young Chopin]. In Gerard Beaupretre, ed. Frederic Chopin et les lettres Warsaw: Uniwersytet Warszawski, Osrodek Kultury Francuskiej, 1991.
 • Pigott, Patrick. The Life and Music of John Field. Berkeley: University of California Press, 1973.
 • Poniatowska, Irena. Muzyka fortepianowa i pianistyka w wieku XIX [Piano Music and Pianism of the 19th Century]. Warsaw: Rewasz, 1991.
 • Poniatowska, Irena. “Styl brillant i idee preromantyczne w twórczości Marii Szymanowskiej” [Style brillant and pre-romantic ideas in the music of Maria Szymanowska]. In Irena Poniatowska, Historia i interpretacja muzyki. Z badań nad muzyką od XVII do XIX wieku [History and Interpretation of Music. Research into Music from the 17th to the 19th Centuries]. Kraków: Musica Iagiellonica, 1993, 94-116.
 • Poniatowska, Irena. “Muzyka salonowa – między sublimacją a trywializacją” [Salon Music – between Sophistication and Triviality]. In: Irena Poniatowska, Muzyka fortepianowa i pianistyka XIX wieku [Piano Music and piano performance of the 19th century], Kraków: Musica Iagiellonica, 1991, 278-288.
 • Prosnak, Jan. Kultura muzyczna Warszawy w XVIII wieku [Warsaw Musical Culture in the 18th Century]. Kraków: PWM, 1955.
 • Reiss, Józef. “Maria z Wołowskich Szymanowska i jej triumfy w Europie.” [Maria de Wolowski Szymanowska and her Triumphs in Europe]. Wiedza i Życie 45 (1950): 13-19.
 • Sachs, Joel. Kappelmeister Hummel in England and France. Detroit: Information Coordinators, 1977.
 • Samson, Jim. The Music of Chopin. London: Routledge & Kegan Paul, 1985.
 • Schumann, Robert. Music and Musicians: Essays and Criticism. Translated, edited, and annotated by Fanny Raymond Ritter. Freeport: Books for Libraries Press, 1972.
 • Simmons. E., ed. Adam Mickiewicz: Poet of Poland. New York: Columbia University, 1951.
 • Skarbowski, Jerzy. Sylwetki pianistów polskich [Portraits of Polish Pianists]. Rzeszów: Fosze, 1996.
 • Smendzianka, Regina. Jak grać Chopina – próba odpowiedzi [How to Play Chopin – an Attempt to Provide an Answer]. Warsaw: Międzynarodowa Fundacja im. Fryderyka Chopina, 2000.
 • Spohr, Wilhelm. Goethe: Sein Leben und Wirken [Goethe: His Life and Work]. Berlin: Safari Verlag, 1949.
 • Strumiłło, Tadeusz. źródła i początki romantyzmu w muzyce polskiej [Sources and Beginnings of Romanticism in Polish Music]. Kraków: PWM, 1956.
 • Strumiłło, Tadeusz. Poglądy na muzykę Michała Kleofasa Ogińskiego [Michal Kleofas Oginski’s Views on Music]. Kraków: PWM, 1955.
 • Strumiłło, Tadeusz. Szkice z polskiego życia muzycznego XIX wieku [Sketches from Polish Musical Life of the Nineteenth Century]. Kraków: PWM 1954. Strumiłło, Tadeusz and Marek Witkowski. “Mickiewicz-Szymanowska-Otylia von Goethe.” Przegląd Zachodni 12 (1956): 34-45. Swaryczewska, Katarzyna. “Mazurki Marii Szymanowskiej i Chopina” [Mazurkas by Szymanowska and by Chopin]. Muzyka, 1959.
 • Swartz, Anne. “Goethe and Szymanowska: The Years 1823-1824 in Marienbad and Weimar.” Germano-Slavica 4 no. 6 (fall 1984): 321-330.
 • Swartz, Anne. “Maria Szymanowska and the Salon Music of the early Nineteenth Century.” The Polish Review 30 no. 1 (1985): 43-58.
 • Syga, Teofil and Szenic, Stanisław. Maria Szymanowska i jej czasy [Maria Szymanowska and her Times], Warszawa: PIW [Polish Publishing Institute], 1960.
 • Szenic, Stanisław. “Maria z Wołowskich Szymanowska, fortepianistka” [Maria de Wolowski Szymanowska, a Pianist]. Muzyka no. 5-6 (1955): 46-54.
 • Szymanowska, Maria. Album per pianoforte. Maria Szmyd-Dormus, ed. Kraków: PWM, 1990.
 • Szymanowska, Maria. 25 Mazurkas. Irena Poniatowska, ed. Bryn Mawr, PA: Hildegard, 1991.
 • Szymanowska, Maria. Music for Piano. Sylvia Glickman, ed. Bryn Mawr, PA: Hildegard, 1991.
 • Szymanowska, Maria. Six Romances. Maria Anna Harley [now: Maja Trochimczyk], ed. Bryn Mawr, PA: Hildegard, 1999.
 • Tomaszewski, Mieczysław. Chopin. Poznań: Czechowicz, 1998.