b. 1946, Poznań

Biography

Barbara Zakrzewska was born in Poznań in 1946. She completed her studies in composition with Florian Dąbrowski at the Poznań Academy of Music in 1969. In 1974 she finished her postgraduate studies of librarianship and information science; two years later she received a doctorate at the Institute of History, Adam Mickiewicz University in Poznań on the basis of the dissertation entitled The singing movement in Wielkopolska in the years 1870-1918. Since 1972 Zakrzewska has worked in Poznań University Library, Section of Musical Collections. For 19 years (since 1980) she has served as the Head of this Section and simultaneously (since 1984, i.e. for 15 years) she has been the Head of the Department of Special Collections. Zakrzewska received several scholarships and fellowships: in 1981 she took part in the Course of Sonology (3 months in Holland, Utrecht), in 1985 she received a one-month scholarship for research at Oxford University, in 1987 she received the Kościuszko Foundation Fellowship for a five-month research project in the USA. Since the academic year 1998/1999 Zakrzewska has worked as the Librarian at the Polish Music Center – cataloging the collections as a Kościuszko Foundation Fellow and a recipient of other grants.

As a musicologist and librarian, Zakrzewska has published 5 books and 68 articles; she has also given over 20 lectures in Poland, Germany, Italy and Sweden. Since 1982 she has been the main music bibliographer for Poland, preparing abstracts of Polish music books and articles for the International Bibliography of Musical Literature RILM (Répertoire International de Litérature Musicale) in New York. In 1996 she began working as a bibliographer for another database project, RIPM (Répertoire International de la Presse Musicale); within this project she prepared a bibliography of Ruch Muzyczny 1857-1862 ( Ann Arbor, Michigan 1997). As a composer she has written 64 pieces; 43 have been performed in Poland (Poznań , Gniezno, Warszawa, Łódź , Katowice, Kalisz, Kraków, Szczecin, Zielona Góra, Olsztyn, Legnica), and abroad (Brno, Zagreb, Berlin, Landshut, Hamburg, and Los Angeles). Her music was also heard at the Poznań Spring Music Festival and at the Warsaw Autumn.

Zakrzewska has written six orchestral compositions, including Miazga (1983) and Orazione(1981), many vocal works, the ballet Snow White [Królewna Śnieżka, 1976), the cantata Warmio moja (1986), chamber music, including Tryptyk perkusyjny (1975), Tempus (1976), Muchy (Flies) for 5 double-basses (1977), Aenigma (1979), and Erotic (1982), organ and computer music, and music for children. Her compositions (published under the hyphenated name of “Zakrzewska-Nikiporczyk”) were described as “featuring quasi-modal rhythms” and “inhabiting Bartók’s sound world.” She was awarded several prizes in composers’ competitions; in 1970 for instance, her vocal work A Ave for soprano, male chorus, and chamber orchestra received a prize at the Young Polish Composers Competition.

List of Works

Chamber Music

Rytm Świateł i cieni [Rhythm of Lights and Shadows] for organ and kettle-drums – 1967
Medium for saxophone, piano, vibraphone, cymbals and double-bass – 1974
Plato’s Music I for violin, piano, organ, harp, celesta and bells – 1974
Percussion Triptych for five percussionists – 1975
Do Światła [To the Light] for horn, violin and harp – 1975
Tempus [Time] for flute, 2 trumpets, 2 trombones, harp and kettle-drums – 1976
Lokomotywa [Locomotive] for school percussion ensemble, 6 performers – 1976
Muchy [Flies] for 5 double-basses – 1977 (PWM, 1983)
S.O.S. for flute, saxophone, 4 tempelblocks and violin – 1978
“Folk Mosaic” for children’s instrumental ensemble. 1. Africa. 2. China. 3. Jugoslavia. 4. India. 5. Hungaria. 6. Turkey. 7. Africa – 1978
“Aenigma” for flute, oboe, clarinet, basoon, alto saxophone, violin, cello – 1979 (PWM, 1983)
Folk Phantasy for flute and string quartet – 1979
“Dream” for string quartet – 1979
“Solitude” for double-bass, flute and percussion – 1980
Na mlecznej drodze [On the Milky Way] for string quartet – 1980
Erotic for 3 flutes, vibraphone, celesta and harp – 1982
Spacery kosmiczne [Cosmic Walks] for school instru Monkey PlaCharles’s On the Milky Flying Plates. – 1983 (Poznań, Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży – 1995
Cisza i ciemność [Silence and Darkness] for string quartet – 1984
Reminiscences for chamber ensemble – 1985

Orchestral Works

Tetragonos tri fatos – 1968/1969
Plato’s Music II for string orchestra and percussion – 1974
Arrampicata – 1977
Star dust violin concerto – 1978
Les Carillons for piano and orchestra – 1980
Orazione – 1981
Miazga [The Pulp] – 1983

Stage and Film Music

Królewna Śnieżka [Snow White], ballet-pantomima for female choir and orchestra – 1976
Joasia i smok Tomasz [Joan and Dragon Thomas] music to animated cartoons – 1978
Music Illustration to the Play Object’s Animation for cello -1985

Vocal – Instrumental Music

Wieczność [Aeternity] for soprano and percussion instruments – 1966
Przywidzenia [Phantasmas] for soprano, mixed choir and chamber ensemble – 1967
Skrzypce [Violin] for soprano, harpsichord and tamburino – 1968
Fortepian [Piano] for soprano, marimba and bells – 1968
Pokolenie [Generation] for soprano, trumpet, double-bass and cymbals – 1969
A ave for reciter, soprano, men choir and chamber ensemble – 1970
Genetrix for soprano and string orchestra – 1974
Wysokie drzewa [Tall Threes] for mixed choir – 1975
Contrary Music for men’s choir and orchestra – 1977/1978
Witaj jasności [Welcome Brilliance] for men’s choir, to the text by Ryszard Danecki – 1978 (PWM, 1985. Nasza Pieśń Chóralna; 65)
Hymn for mixed choir to the text by Ryszard Danecki – 1978
2 Religious Songs. 1. Wiarę , nadzieję , miłość daj mi Boże to the text by Antoni Kucharczyk. 2. “Westchnienie” to the text by Maria Bartusówna – 1981
Daj nam pokój, o Panie, third religious song for voice and piano – 1983
Cisza i ciemność [Silence and Darkness] for mixed choir to the text by Wanda Bacewicz – 1984
Magnificat for mixed choir – 1985
Buffo, actor’s song for voice and piano to the text by Wisława Szymborska – 1985
Warmio moja [My Warmia] cantata for soprano, mixed choir, flute and string orchestra – 1985 Ca 7′ T, TK

Works for Solo Instruments

Variations for piano – 1964
Sonatina for piano – 1965
Riflettere for flute -1968
Repetition for harpsichord – 1979
Deus Meus for organ – 1980
Prelude for organ on the theme Zbliżam się w pokorze [I am Coming Up With Humility] – 1987
Magnificat for organ – 1989
Up and down for saxophone – 1993

Music for Children

Choinka w lesie [Spruce Three in the Forest], song with piano to the text by Ewa Szelburg- Zarembina – 1978
Świat dziecka [Children’s World], cycle of piano pieces. 1. Sezamie otwórz się . 2. Calineczka. 3. Jeździec na pstrym koniu. 4. Pchła szachrajka. 5. Szalona lokomotywa – 1980
4 Songs for Children to the Texts by Józef Ratajczak. 1. Piosenka o samochodziku. 2. Piosenka o orle. 3. Rzeka. 4. Kwiaty w Palmiarni – 1980 (“Kwiaty w Palmiarni” published In: Piosenki dla dzieci współczesnych kompozytorów polskich na głos i fortepian. Do-Re-Mi Łódź. Kraków 1984, PWM p.18-19)
Three Piano Pieces: 1. “Wiosna w kwiatach”. 2. Melodyjka. 3. Mój samochodzik – 1983
Rzecz błazna [The Matter of Clown] song with piano – 1985
Zatańczyła raz piła z toporem [The Saw Have Danced with Axe] song with piano to the text by Stanisław Karaszewski – 1985

Electroacoustic Music

Spectrum music, computer music – 1986
Manhattan for synthesizer, computer, tape, saxophone and percussion – 1990
Arterie, synthesizer music on tape – 1991
Waving, computer music on tape – 1996

Manuscripts at USC

None

 List of Publications

 1. Towarzystwa Śpiewacze im. S. Moniuszki w Poznaniu. [Singing societies named S. Moniuszko in Poznań]. – “Kronika Miasta Poznania” 1976 nr 4 s.55-66
 2. Działalność wielkopolskich chórów kościelnych w latach 1870-1918. [ The activity of church choirs in Wielkopolska in the years 1870-1918]. – “Muzyka” 1977 nr 3 s.61-73
 3. Brno. Dni muzyki współczesnej. [Brno. Days of contemporary music.] – “Ruch Muzyczny” 13 VIII 1978 nr 17 s.10-11
 4. Ogurkowski Stanisław. In: Polski Słownik Biograficzny. Z.98 T. 23/3 Wrocław 1979 s.652
 5. Młode pokolenie kompozytorów polskich o sobie. [ Young generation of Polish composers about themselves]. – “Ruch Muzyczny” 1979 nr 26 s.13-14
 6. Z dziejów polskiego świeckiego ruchu śpiewaczego w Wielkim Księstwie Poznańskim . [The history of Polish secular singing movement in Great Duchy of Poznań in the years 1870-1892]. – “Muzyka” 1979 nr 2 s.95-112, sum.
 7. Życie muzyczne w Wielkopolsce w 35-leciu PRL. {Musical life in Wielkopolska during 35 years of Polish People’s Republic]. – “Kronika Wielkopolski ” 1980 nr 2/3 s.118-154 [ together with Kornel Michałowski ]
 8. Ze skarbów bibliotek wielkopolskich. [ Treasures of libraries in Wielkopolska]. Warszawa 1980 Państwowe Wydawnictwo Naukowe ss.18 [ joint authors: Kornel Michałowski, Zbigniew Pietraszek, Urszula Puckalanka]
 9. Wydawnictwa Związku Kół Śpiewackich na Wielkie Księstwo Poznańskie.[ Publications of the Union of Glee Clubs on the territory of the Great Duchy of Poznań]. In: Szkice o kulturze muzycznej XIX w. T.4 Warszawa 1980 s.151-218, sum.
 10. Z problemów dokumentacji muzycznej. [Problems of music documentation]. – “Przegląd Biblioteczny” 1980 nr 1 s.57-69, sum.
 11. Bartkiewicz Tomasz Karol. In: Wielkopolski Słownik Biograficzny. Warszawa-Poznań 1981 Państwowe Wydawnictwo Naukowe s.39
 12. Barwicki Kazimierz Tomasz. In: Wielkopolski Słownik Biograficzny. Warszawa-Poznań 1981 Państwowe Wydawnictwo Naukowe s.41-42
 13. Barwicki Mieczysław. In: Wielkopolski Słownik Biograficzny. Warszawa-Poznań 1981 Państwowe Wy- dawnictwo Naukowe s.42
 14. Braun Maksymilian. In: Wielkopolski Słownik Biograficzny. Warszawa-Poznań 1981 Państwowe Wy- dawnictwo Naukowe s.77-78
 15. Broekere Ludwik. In: Wielkopolski Słownik Biograficzny. Warszawa-Poznań 1981 Państwowe Wydawnictwo Naukowe s. 79-80
 16. Dreżepolski Roman. In: Wielkopolski Słownik Biograficzny. Warszawa-Poznań 1981 Państwowe Wy- dawnictwo Naukowe s.158
 17. Drzewiecki Władysław. In: Wielkopolski Słownik Biograficzny. Warszawa-Poznań 1981 Państwowe Wy- dawnictwo Naukowe s.160-161
 18. Fierek Władysław. In: Wielkopolski Słownik Biograficzny. Warszawa-Poznań 1981 Państwowe Wydaw- nictwo Naukowe s.182-183
 19. Hennig Karl Raphael. In: Wielkopolski Słownik Biograficzny. Warszawa-Poznań 1981 Państwowe Wydawnictwo Naukowe s.248-249
 20. Klein Kazimierz. In: Wielkopolski Słownik Biograficzny. Warszawa-Poznań 1981 Państwowe Wydaw- nictwo Naukowe s.334-335
 21. Ogurkowski Stanisław. In: Wielkopolski Słownik Biograficzny. Warszawa-Poznań 1981 Państwowe Wydawnictwo Naukowe s.525
 22. Sikorski Czesław. In: Wielkopolski Słownik Biograficzny. Warszawa-Poznań 1981 Państwowe Wydaw- nictwo Naukowe s.661-662
 23. Recepcja kult Chopina w Poznaniu do 1870 r. [ Chopin’s reception and cult in Poznań up to 1870]. – “Rocznik Chopinowski” 13: Warszawa 1981 s.65-96
 24. Życie muzyczne Pomorza w latach 1815-1920. [Musical life in Pomerania in the years 1815-1920]. Gdańsk 1982 Akademia Muzyczna mi. St.Moniuszki ss.226, sum. Zsmf. Kultura Muzyczna Północnych Ziem Polski. 2
 25. Instytut Sonologii na Uniwersytecie w Utrechcie. [The Institute of Sonology at Utrecht University].-“Ruch Muzyczny” 1982 nr 4 s.18-19, il.
 26. Sekcja Zbiorów Muzycznych. [The Section of Musical Collections]. In: Zbiory Specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Informator pod red. K. Michałowskiego. Poznań 1983 s.18-19, il.
 27. VI Krajowa konferencja bibliotekarzy muzycznych. Wrocław 9-10 czerwca 1983. [6th All-Polish conference of music librarians. Wrocław , Juni 9-10,1983]. -“Przegląd Biblioteczny” 1984 z.2 s.212-215
 28. Przewodnik po sieci bibliotecznej UAM i innych bibliotekach naukowych miasta Poznania. (The guide through the University library’s net and other scientific libraries in Poznań city]. Poznań 1984 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ss.151 [joint authors: Maria Jagielska, Halina Kozak ]
 29. Informacja naukowa w muzykologii. [Science information in musicology] In: Poradnik metodyczny dla wykładowców przedmiotu “Podstawy informacji naukowej” w uniwersytetach i wyższych szkołach pedagogicznych. Cz.1. Poznań-Warszawa 1984 CINTE s.109-125 Materiały Szkoleniowe CINTE. 36
 30. Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, dawniej Koło Śpiewackie Polskie. 1885- 1985.[Henryk Wieniawski Music Society in Poznań, formerly Polish Glee Club .1885-1985]. Warszawa-Poznań 1985 Państwowe Wydawnictwo Naukowe ss.279 [ joint authors: Edmund Grabkowski, Krystyna Winowicz ]
 31. Struktura niektórych typów dokumentów specjalnych. [The structure of some kinds of special documents]. – “Oświata i Wychowanie” . Wersja B. nr 18 (559) 1-15 XI 1985 s.13-17
 32. Oxfordzkie impresje.[ Impressions from Oxford]. – “Bibliotekarz” 1985 nr 10 s.10-14
 33. Muzyka Feliksa Nowowiejskiego w kulturze muzycznej Poznania i Wielkopolski do 1918 roku.[Music by Feliks Nowowiejski in musical culture of Poznań and Wielkopolska up to 1918 year]. In: Muzyka na Warmii i Mazurach. Olsztyn 1986 WSP s.133-141, Zsfg.
 34. Muzyczny ruch wydawniczy w Wielkopolsce <1815-1975>. [Music publishing movement in Wielkopolska. 1815-1975 ]. Materiały źródłowe ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Bydgoszcz 1986 “Pomorze” ss.XXX,325
 35. W poszukiwaniu śladów polskiej kultury muzycznej w dziewiętnastowiecznej Ameryce. Impresje muzyko- loga, stypendystki Fundacji Kościuszkowskiej.[ Searching for the traces of Polish musical culture in 19th century America]. -“Razem” (San Francisco) May, 1987 vol.3 no 5 s.14-15
 36. W poszukiwaniu śladów polskiej kultury muzycznej. [Searching for the traces of Polish musical culture]. – “Nowy Dziennik” Polish Daily News. Przegląd Polski. Tygodniowy Dodatek Literacko-Społeczny (New York) 16-17 Maja 1987 s.5,14,il.
 37. XIV Kongres bibliotekarzy muzycznych w Sztokholmie. 9-15 VIII 1986 r. [14th Congress of music libra- rians in Stockholm. August,9-15, 1986. – “Muzyka” 1987 nr 2 s.121-124
 38. W poszukiwaniu śladów polskiej kultury muzycznej. [Searching for the traces of Polish musical culture]. – “Ruch Muzyczny” 1988 nr 7 s.20-21
 39. Z życia muzycznego Polaków w Chicago na początku XX w. [From the musical life of Poles in Chicago at the beginning of 20th century]. -“Nowy Dziennik” Polish Daily News. Przegląd Polski. Tygodniowy Dodatek Literacko-Społeczny (New York) 2 Czerwca 1988 s.1,13
 40. Kilka słów o muzyce komputerowej w Stanach Zjednoczonych. [Few words on computer music in USA]. – “Ruch Muzyczny” 1988 nr 11 s.24
 41. Muzyka w prasie i czasopismach poznańskich z lat 1831-1870. Bibliografia.[Music in Poznań press and periodicals from the years 1831-1870. The bibliography.] Poznań 1989 Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu ss.272 Prace Biblioteki Uniwersyteckiej. Nr 12
 42. Z życia muzycznego Polaków w Chicago na początku XX w. [Musical life of Poles in Chicago at the be- ginning of 20th century]. -“Muzyka” 1989 nr 4 s.125-131, sum.
 43. XV Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych, Archiwów i Ośrodków Dokumen- tacji. Oxford , 27 VIII – 1 IX 1989.[ 15th Congress of the International Association of Music Libraries, Oxford, August 27-September 1, 1989).
 44. Muzyka Karola Kurpińskiego w kulturze muzycznej dziewiętnastowiecnego Poznania.[Music by Karol Kurpiński in musical culture of 19th century Poznań]. In: Karol Kurpiński i jego epoka. Leszno 1985 Towarzystwo Muzyczne im.Karola Kurpińskiego w Lesznie s.193-214
 45. Działalność Sekcji Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. [The activity of the Section of Musical Collections in Poznań University Library]. -‘Biblioteka Muzyczna” 1985-1986. Warszawa 1992 s.14-18
 46. Wrażenia z pobytu studyjnego w Oxfordzie od 15 stycznia do 10 lutego 1985. [Impressions from a visit to Oxford between January 15 and February 10, 1985]. -“Biblioteka Muzyczna” Warszawa 1992 s.33-36
 47. Amatorski ruch chóralny w Wielkopolsce do wojny światowej.[Unprofessional choir movement in Great Poland till the World War She ]. In: Zorganizowany amatorski ruch chóralny w Wielkopolsce 1892-1992. Praca zbiorowa. Red. Nauk. Jan Hellwig. Poznań 1992 s.97-127
 48. VIII Krajowa Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych.Poznań, 17-19 czerwca 1991.[8th All Polish Confe- rence of Music Librarians. Poznań, Juni 17-19, 1991]. -“Przegląd Biblioteczny” 1991 [druk.1992] z.2 s.190-191
 49. Pomorskie wydawnictwa muzyczne w latach 1815-1920. [Musical publications in Pomerania in the years 1815-1920]. In: Studia o bibliotekach i zbiorach polskich. T.34 Toruń 1993 s.87-104
 50. Życie muzyczne. [The musical life.]. In: Dzieje Poznania. T.2. Poznań 1994 Państwowe Wydawnictwo Naukowe s.675-719
 51. Technologia multimedialna – przyszłości działalności informacyjnej bibliotek.[ Multimedia technology – the future of the information work of the libraries]. “Przegląd Biblioteczny” 1994 nr 1/2 s.103-108
 52. XVIII Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek IAML <helsinki, 8-13=”” sierpnia=”” 1993=”” r.=””>.[18th Conference of the International Association of Music Libraries IAML<helsinki, august=”” 8-13,=”” 1993=””>. -“Przegląd Biblioteczny” 1994 nr 1/2 s.116-117</helsinki,></helsinki,>
 53. Towarzystwo Oświaty Ludowej. [The Society of People’s Education]. In: Słownik polskich towarzystw naukowych. T.2. Cz.2. Warszawa 1994 s.476-478
 54. Libretta operowe w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Katalog. [Opera librettos in the collections of Poznań University Library. The catalogue.]. Poznań 1995 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu s.173 Prace Biblioteki Uniwersyteckiej. Nr 18 [Joint authors: Aleksandra Ochmańska and Alicja Spaleniak ]
 55. Śpiew chóralny a świadomość narodowo-etniczna w regionie krajów bałtyckich. Międzynarodowa konferencja intersyscyplinarna w Lundzie.[Choral singing and national-ethnic identity in the Baltic area. Interanational Interdisciplinary Conference in Lund] . – “Życie Muzyczne” 1995 nr 11/12 s.27-28
 56. XVII Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych, Archiwów i Ośrodków Dokumentacji IAML (Helsingor 18-23.6.1995) [17th International Congress of International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centers (Helsingor Juni 18-23,1995)]. -“Przegląd Biblioteczny” 1996 z.1 s.56-58
 57. Towarzystwo Czytelni dla Kobiet. [The Society of Lending Library for Women]. W: Słownik Polskich Towarzystw Naukowych. T.2 Cz.3 . Warszawa 1996
 58. Internet dla bibliotekarzy muzycznych. [ The internet for music librarians]. – “Biblioteka” nr 1(10) Poznań 1997 s.25-48
 59. Konferencja Miedzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, Archiwów i Ośrodków Dokumentacji IAML w Perugii (1-6 września 1996). [The conference of the International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centers IAML in Perugia (September 1-6,1996)] -“Przeglšd Biblioteczny” 1997 nr 2/3 s.261-263
 60. Sikorski Czesław. In: Polski Słownik Biograficzny. z.154: Kraków 1997
 61. Stanisław Ogurkowski <1851-1909>. In: Zrodziła ich ziemia mogileńska. Praca zbiorowa pod red. Czesława Łuczaka. Poznań 1997 s.97-101
 62. Zusammenarbeit Polens mit internationalen Bibliographien RILM und RIPM. -“Forum Musikbibliothek” 1997 nr 3 s.230-236
 63. Ruch Muzyczny 1857-1862. Ann Arbor , Mich. 1997 U. M. I. Répertoire International de la Presse Musicale
 64. Sitowski Zygmunt (1906-1964). In.: Polski Słownik Biograficzny. T.37 (1997) s.592
 65. Repertoire International de la Presse Musicale. Udział Polski w tym przedsięzięciu bibliograficznym. W: “Biblioteka” Nr 2:1998 s.111-116
 66. 100 years ago: Polish pianists in the U.S. – “Polish Music Center, Newsletter”, October 1998, Vol. 4, no. 10 [electronic journal, see ../news/news.html ]
 67. 100 years ago: Polish pianists in the U.S. Part II. – “Polish Music Center Newsletter”, November 1998, Vol. 4, no. 11 [electronic journal]
 68. 100 years ago: Polish musicians in the U.S. Part III. – ” Polish Music Center Newsletter”, February 1999, Vol. 5, no. 2 [electronic journal]
 69. Recent conferences: Poles at the Music Library Association: Report by Barbara Zakrzewska-Nikiporczyk. [The 68th Annual Meeting of the American Music Library Association]. – “Polish Music Center Newsletter”, April 1999, Vol. 5, no. 4 [electronic journal]
 70. Repertoire International de la Presse Musicale . Udział Polski w tym przedsięwzięciu bibliograficznym. – “Ruch Muzyczny” 1999 nr 9 p. 36-37
 71. Ignacy Podgórski and Polish Dance Orchestras in the U.S. (1930s and 1940s) – “Polish Music Center Newsletter” July 1999, Vol. 5, no. 7 [electronic journal]
 72. Ignacy Podgórski and Polish Dance Orchestras in the U.S. (1930s and 1940s) – “Polonia Kalifornijska” Wrzesień 1999 Numer 9 (Rok 6) p.21, 24
 73. Librarian’s report. – “Polish Music Center Newsletter” December 1999, Vol. 5, no. 12 [electronic journal]
 74. Tygodnik Muzyczny [Musical Weekly] Warsaw, 1820-1821. Pamiętnik Muzyczny Warszawski [Musical Memorial of Warsaw] Warsaw, 1835-1836. Gazeta Muzyczna i Teatralna [Musical and Theatrical Gazette] Warsaw, 1865-1866 1 vol. (Ann Arbor, Michigan,1999) Répertoire International de la Presse Musicale.

Page updated on