Writings by the Composer

 • “Powiem państwu szczerze . . .” In ViVO 1, 43-48. Cracow, 1994.
 • “Instrumenty perkusyjne,” unpublished textbook, handwritten, 1950s. Composer’s Archives.

Interviews

 • Harley, Maria Anna [Maja Trochimczyk]. “On Life and Music: A Semi-Serious Conversation.” Musical Quarterly, 82, no. 1 (Summer 1998).
 • Howard, Luke. “An Interview with Henryk Mikołaj Górecki.” Paris New Music Review 2, no. 3 (Summer 1995): 4-7.
 • Marek, Tadeusz. “Composer’s Workshop: Henryk Mikołaj Górecki.” Polish Music 3, no. 2 (1968): 25-28. Reprinted, with corrections, in Marek & Drew, 1989.
 • Marek, T. & David Drew. “Górecki in Interview (1968) — and 20 Years After.” Tempo, no. 168 (March 1989): 25-29.
 • Markiewicz, Leon. “Rozmowa z Henrykiem Góreckim.” Ruch Muzyczny 6, no. 17 (1962): 6-8.
 • “Muzyka w muzyce: Diskusja po referatach T. Maleckiej, L. Polonego, H. Lorkowskiej.” In Spotkania muzyczne w Baranowie II: Muzyka w muzyce [1977], eds. Teresa Malecka & Leszek Polony, 145-149. Cracow: PWM, 1980.
 • Payton, Melissa. “Górecki Visit to USC Ends on a High Note.” University of Southern California Chronicle (20 October 1997): 12.

Monographs

 • Droba, Krzysztof. Henryka Mikołaja Góreckiego technika komponowania na wielkie zespoły instrumentalne na przykładzie ‘Refrenu’ i ‘Canticum graduum’. Master’s Thesis. Cracow, 1971.
 • Galeski-Wild, Christiane. Henryk M. Górecki et ses oeuvres symphoniques. Master’s Thesis. Strasbourg: University of Strasbourg, 1986.
 • Howard, Luke. “A Reluctant Requiem:” The history and reception of Henryk M. Górecki’s Symphony no. 3 in Britain and the United States. Doctoral Dissertation. Ann Arbor: University of Michigan, 1997.
 • Jaraczewska-Mockallo, Krystyna, ed. Henryk Mikołaj Górecki w pismiennictwie polskim i obcym: Bibliografia. Prace Biblioteki Głównej, no. 13. Warsaw: Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, 1994.
 • Jurski, Marek. Technika dźwiękowa w wybranych utworach symfonicznych Henryka Mikołaja Góreckiego. Master’s Thesis. Gdańsk: Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1975.
 • Kopacz, Anna. Symfonie Henryka Mikołaja Góreckiego. Master’s Thesis. Cracow: Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1981.
 • Maciejewski, Bogusław. H. M. Górecki: His Music and Our Times. London: Allegro Press, 1994.
 • Nagórska, Aleksandra. Trzy Symfonie Henryka Mikołaja Góreckiego. Master’s Thesis. Katowice: Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1981.
 • Thomas, Adrian. Górecki. Oxford: Oxford University Press, 1997.
 • Wilczyński, Marek. Percussione batteria w twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego. Master’s Thesis. Cracow: Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1974.

Articles, Chapters, Reviews

 • Alburger, Mark. “Górecki Autumn at USC.” 20th Century Music (December 1997): 24.
 • Augustyn, Rafał. “Henryk Mikołaj Górecki jako pedagog.” Zeszyt naukowy: Konferencja naukowa p.t. tradycje śląskiej kultury muzycznej 5, no. 49, 167-172. Wrocław: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 1990.
 • Davies, Lyn. “Górecki, Henryk Mikołaj.” In Contemporary Composers, eds. B. Morton & P. Collins, 338-339. Chicago/New York: St. James Publishers, 1991.
 • Derlińska-Pawlak, Danuta. “Jesień Góreckiego w Los Angeles.” Przegląd Polski (30 October 1997): 6, 15.
 • Drew, David. “Górecki’s Millions.” London Review of Books 16, no. 19 (6 October 1994): 9-10.
 • Droba, Krzysztof. “Dwie pieśni sakralne.” In Zeszyty naukowe zespołu analizy i interpretacji muzyki 2, 185-197. Cracow: Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1977.
 • ———. “Jeszcze o III symfonii Henryka Mikołaj Góreckiego.” In Z problemów muzyki współczesnej: Zeszyty naukowe zespołu analizy i interpretacji muzyki, 55-65. Cracow: Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1978.
 • ———. “Droga do sensu tragicznego: Jeszcze o III Symfonii Henryka M. Góreckiego.” Ruch Muzyczny 22, no. 15 (1978): 3-4.
 • ———. “Wielkość-Dziwność: O III Symfonii i Koncercie klawesynowym Henryka Mikołaja Góreckiego.” Ruch Muzyczny 24, no. 10 (1980): 7-8.
 • ———. “Słowo w muzyce Góreckiego.” Ruch Muzyczny 25, no. 22 (1981): 3-4.
 • ———. “The Music of Henryk Mikołaj Górecki.” Music in Poland 1, no. 39 (1984): 27-36.
 • ———. “Od Refrenu do Beatus Vir czyli o redukcjoniźmie muzyki Henryka Mikołaja Góreckiego.” In Przemiany techniki dżwiękowej, stylu i estetyki w Polskiej muzyce lat 70, ed. Leszek Polony, 85-97. Cracow, 1986.
 • ———. “Górecki.” In Encyklopedia muzyczna PWM (efg), 420-430. Cracow: PWM, 1987.
 • Dutka, Elaine. “How USC Nabbed the Great Górecki.” Los Angeles Times (21 September 1997): Calendar 52, 55.
 • Dywańska, Dorota. “I wszystko jest zawsze teraz: Archetyp – symbol – sacrum w ‘Beatus vir’ Henryk Mikołaj Górecki.” In Inspracje w muzyce XX wieku: Filozoficzno-literackie, religijne, folklorem. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej, Podkowa Lesna, 1993, 177-183. Warsaw: Zwiazek Kompozytorow Polskich, 1993.
 • Fisk, Josiah. “The New Simplicity: The Music of Górecki, Tavener, and Pärt.” Hudson Review 47 (Autumn 1994): 394-412.
 • Fulkerson, James. “Górecki’s Third Symphony is a Transcendent Experience.” In Companion to Contemporary Musical Thought, vol. 2, eds. John Paynter, Tim Howell, Peter Seymour, and Richard Orton, 752-755. London: Routledge, 1992.
 • Gąsiorowska, Małgorzata. “Symfonia pieśni żałosnych.” Ruch Muzyczny 22, no. 3 (1978): 3-5.
 • ———. Liner notes for Henryk Mikołaj Górecki, Schwann LP, VMS 1615 (1983).
 • ———. “Czas zatrzymany Henryka Góreckiego.” Ruch Muzyczny 27, no. 25 (1983): 3-4.
 • Górczycka, Monika. “Diagramy H. Góreckiego.” Ruch Muzyczny 5, no. 21 (1961): 8.
 • “Górecki, Henryk.” Current Biography Yearbook 55 (May 1994): 21-25.
 • Hall, Alan. “Schnittke and Górecki.” Musical Times 130 (June 1989): 360-361.
 • Harley, James. “Recent Górecki discs.” Tempo no. 187 (December 1993): 48-50.
 • ———. “Recent Górecki.” Tempo no. 194 (October 1995): 50-52.
 • ———. “The Górecki Phenomenon: Beyond the Marketing to the Music.” Sonances (November 1996).
 • ———. “Górecki Autumn at USC.” MusicWorks no. 70 (Winter 1998): 49-50.
 • Harley, Maria Anna. “To Be with God: Catholic Composers and the Mystical Experience.” Contemporary Music Review 12, no. 2 (1995): 125-145.
 • ———. “Górecki and the Paradigm of the Maternal.” Musical Quarterly 82, no. 1 (Summer 1998).
 • Hewitt, Ivan. “Singing a New Song.” Classic CD, no. 34 (March 1993): 36-38.
 • Hillert, Richard. “The liturgical choral music of Henryk Górecki and Arvo Pärt.” Cross Accent: Journal of the Association of Lutheran Church Music, no. 7 (January 1996): 16-25.
 • Homma, Martina. “Das Minimale und das Absolute: Die Musik Henryk Mikołaj Góreckis von der Mitte der sechziger Jahre bis 1985.” Musiktexte 44 (1992): 40-59.
 • Jacobson, Bernard. A Polish Renaissance. London: Phaidon Press, 1996.
 • Jurski, Marek. “Kantata op. 26 Henryka Mikołaja Góreckiego na organy — technika dżwiękowa i ekspresja.” In Organy i muzyka organowa, ed. Pawel Podejko, 227-238. Gdańsk, 1975.
 • Kaczyński, Tadeusz & Bohdan Pociej. “Dwugłos o Refrenie.” Ruch Muzyczny 10, no. 23 (1966): 6-7.
 • Kozinn, Allan. “Górecki: Symphony No. 3.” Opus 3, no. 1 (December 1986): 34.
 • Lebrecht, Norman. “Publishers Feud over Popular Pole.” Classical Music Magazine 16, no. 2 (27 March 1993): 5.
 • MacDonald, Ian. “Górecki.” Classic CD, no. 27 (August 1992): 51.
 • MacDonald, Ross. “Górecki: Symphony No. 3.” Classical Music Magazine 16, no. 1 (February 1993): 38.
 • Maciejewicz, Dorota. “Między jednościa a roznorochościa: Analizująć ‘Muzyczke II’ Henryka Mikołaja Góreckiego.” Muzyka 39, no. 3 (1994): 89-104.
 • Malecka, Teresa. “O koncercie klawesynowym Góreckiego.” In Mieczysławowi Tomaszewskiemu w 60-lecie urodzin, ed. T. Malecka, 108-113. Cracow, 1984.
 • March, Ivan, Edward Greenfield & Robert Layton. “Górecki, Henryk.” In The Penguin Guide to Compact Disks and Cassettes, new ed. London: Penguin Books, 1994.
 • Marek, Tadeusz. “The Copernican Year in Polish Music.” Polish Music 8, no. 1 (1973): 3-9.
 • Markiewicz, Leon. “O Zderzeniach, radości i . . . katastrofiźmie.” Ruch Muzyczny 4, no. 21 (1960): 10-11.
 • ———. “Choros I Henryka Góreckiego.” Ruch Muzyczny 8, no. 21 (1964): 8-9.
 • ———. “Elementy H. Góreckiego.” Ruch Muzyczny 9, no. 17 (1965): 9.
 • ———. “Bolesław Szabelski on his 70th Birthday.” Polish Music 2, no. 1 (1967): 10-14.
 • ———. “Główne tendencje twórcze w katowickim środowisku kompozytorskim.” Muzyka 19, no. 2 (1974): 22-30.
 • McLellan, Joseph. “Górecki’s Symphonies and Sympathies.” Washington Post (5 March 1995): G1.
 • Mellers, Wilfrid. “Round and About Górecki’s Symphony No. 3.” Tempo, no. 168 (March 1989): 22-24.
 • Miller, Thomas A. “Reviews: Górecki.” Absolute Sound 18 (Winter 1993): 181.
 • Moody, Ivan. “Górecki: The Path to the Miserere.” Musical Times, 133 (1992): 283-284.
 • ———. “Górecki, Pärt, Tavener.” Gramophone 72 (December 1994): 137.
 • Moor, Paul. “Górecki: Already It Is Dusk.” Musical America 111, no. 6 (November-December 1991): 46-47.
 • Morrison, Dave. “Henryk Górecki: Miserere.” WIRE Magazine (January 1995): 56-57.
 • Morton, Brian. “Symphony No. 3.” In The Blackwell Guide to Recorded Contemporary Music, 238-244. Oxford: Blackwell, 1996.
 • Palmer, Tony. “The Unknown Hero who Outsells Madonna.” YOU Magazine (4 April 1993): 14-21.
 • Perlez, Jane. “Henryk Górecki.” New York Times Magazine (27 February 1994): 32-35.
 • Pisarenko, Ogierd. “Ta sławna płyta.” Ruch Muzyczny 37, no. 9 (1993): 7.
 • Pociej, Bohdan. “Epitafium Henryka Góreckiego.” Ruch Muzyczny 3, no. 6 (1959): 10-13.
 • ———. “Zderzenia Henryka Góreckiego.” Ruch Muzyczny 4, no. 18 (1960): 7.
 • ———. “Ad matrem Henryka Mikołaja Góreckiego.” Ruch Muzyczny 17, no. 3 (1973): 3-5.
 • ———. “Kosmos, Tradycja, Brzmienie.” Ruch Muzyczny 17, no. 15 (1973): 3-5.
 • ———. “Górecki, Henryk.” In The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vol. 7, ed. Stanley Sadie, 539-540. London: MacMillan, 1980.
 • ———. “Recitatywy i ariosa Henryka Mikołaja.” Ruch Muzyczny 30, no. 3 (1986): 6-7.
 • Potter, Keith. “Górecki: Symphony No. 3.” BBC Music Magazine 3, no. 3 (November 1994): 74.
 • Pysh, Gregory M. “The Choral Music of Henryk Górecki.” Choral Journal (December 1997): 33-38.
 • Rapoport, Paul. “Górecki: Symphony No. 3.” Fanfare 7, no. 1 (September-October 1983): 188-189.
 • Rhein, John von. “Chicago Choruses: Górecki Miserere.” American Record Guide 57, no. 4 (July-August 1994): 41.
 • Ross, Alex. “Górecki.” Fanfare 17, no. 2 (November-December 1993): 245-247.
 • Sandow, Greg. “Celebrating the Surprises That Are Górecki’s Gift.” Los Angeles Times (1 October 1997): F3.
 • Schwarz, K. Robert. “Symphony No. 3.” Rolling Stone (29 April 1993): 65.
 • Silverton, Mike. “Górecki: Already It Is Dusk.” Fanfare 15, no. 3 (January-February 1992): 222-223.
 • ———. “Góecki [sic]: Symphony No. 3.” Fanfare 16, no. 1 (September-October 1992): 247.
 • ———. “Górecki, Bryars, Satie, Milhaud.” Fanfare 17, no. 6 (July-August 1994): 290-291.
 • Stearns, David Patrick. “Górecki: Symphony No. 3.” Stereo Review 57 (September 1992): 93, 96.
 • Stegemann, Michael. Liner note to Henryk Mikołaj Górecki, Koch-Schwann CD, 3-1041-2 (1993).
 • Stewart, Michael. “Górecki.” Gramophone 70 (April 1993): 44, 47.
 • Strickland, Edward. “Górecki, Symphony No. 3.” Fanfare 11, no. 1 (September-October 1987): 205-206.
 • Swed, Mark. “The Three Holy Minimalists.” Los Angeles Times (8 January 1995): Calendar, 54.
 • ———. “Górecki Festival Begins With Searing Early, Late Works.” Los Angeles Times (2 October 1997): F2, F8.
 • ———. “Górecki’s Third Is All His Own.” Los Angeles Times (6 October 1997): F1, F5.
 • Sykes, Debra. “Henryk Mikołaj Górecki.” Musicworks no. 62 (Summer 1995): 52-53.
 • Taylor, Tim. “Górecki.” American Record Guide 54, no. 6 (November-December 1991): 68.
 • ———. “Górecki.” American Record Guide 56, no. 6 (November-December 1993): 111.
 • Thomas, Adrian. “The Music of Henryk Mikołaj Górecki: The First Decade.” Contact 27 (Autumn 1983): 10-20.
 • ———. “A Pole Apart: The Music of Górecki Since 1965.” Contact 28 (Autumn 1984): 20-31.
 • ———. “Henryk Mikołaj Górecki.” Liner notes to H. Górecki, Olympia CD, OCD 313 (1988).
 • ———. Henryk Mikołaj Górecki. Promotional brochure. London: Boosey & Hawkes, 1988.
 • ———. “Górecki: A Place at the Top.” Classic CD, 32 (1992): 20-22.
 • ———. “Granieten monumentaliteit en heldere lucht.” In Holland Festival Almanak, 52-58. Amsterdam, 1993.
 • ———. “Górecki: Symphony No. 3.” Liner notes for Henryk Górecki: Symphony No. 3, EMI CD 5 55368 2 (1995).
 • Vroon, Donald. “Górecki: Symphony of Plaintive Songs (No. 3).” American Record Guide 51, no. 3 (May-June 1988): 32-33.
 • ———. “Górecki: Symphony of Sorrowful Songs.” American Record Guide 52, no. 4 (July-August 1989): 46.
 • ———. “Górecki: Symphony of Sorrowful Songs.” American Record Guide 55, no. 4 (July-August 1992): 136-137.
 • Walsh, Michael. “Top of the Pops: A Symphony?” Time, U.S. Edition (8 March 1993): 64.
 • ———. “Not Just a One-Tune Man.” Time, U.S. Edition (20 September 1993): 84.
 • Warnaby, John. “Henryk Mikołaj Górecki.” Musical Opinion 116 (April 1993): 138.
 • ———. “The Essential Górecki.” Tempo no. 185 (June 1993): 49-50.
 • Waskowska, Teresa. “Sukcesy muzyki polskiej w Danii.” Ruch Muzyczny 28, no. 22 (October 1984): 23-24.
 • Whealton, Stephen Allen. “Górecki: Symphony No. 3.” American Record Guide 46, no. 6 (September 1983): 23.
 • Witherden, Barry. “Górecki.” Classic CD no. 65 (September 1995): 78.
 • Wright, David. “Henryk Mikołaj Górecki.” Musical Times 134 (February 1993): 82.
 • Zagorski, William. “Górecki.” Fanfare 14, no. 5 (May-June 1991): 116.

Other Articles and Studies

 • Baculewski, Krzysztof. Polska twórczość kompozytorska 1945-1984. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1987.
 • Bauman-Szulakowska, Jolanta, Magdalena Dziadek & Krystyna Turek, eds. Utwory i publikacje członków katowickiego oddziału Związek Kompozytorów Polskich. Katowice: Związek Kompozytorów Polskich, 1994.
 • Bias, Iwona & Urszula Ptasińska. Spis kompozycji oraz bibliografia prac naukowych i publicystycznuch pracowników Akademii Muzycznej w Katowicach. Zeszyty naukowe: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, vol. 20. Katowice, 1980.
 • Bocek, Ewa, Andrzej Kornecki & Krystyna Turek. Kompozytorzy i muzykolodzy środowiska katowickiego. Katowice: Katowickie Towarzystwo Spółeczno-Kulturalne, 1982.
 • Bylander, Cynthia E. The Warsaw Autumn International Festival of Contemporary Music, 1956-1961: Its goals, structures, programs, and people. Doctoral Dissertation. Columbus: Ohio State University, 1990.
 • Casken, John. “Music from Silesia.” Contact (1972): 21-26.
 • ———. “Polish Music in England.” Polish Music 8, no. 2 (1973): 32-33.
 • Chłopecki, Andrzej. “15th Poznań Spring.” Polish Music 10, no. 3 (1975): 21-24.
 • ———. “Gesichter der Postmoderne.” Musiktexte 44 (April 1992).
 • Chomiński, Jósef M. Muzyka Polski Ludowej. Warsaw, 1968. Chapter 7 reprinted in English as “The contribution of Polish composers to the shaping of a modern language of music,” in Polish Musicological Studies, no. 1 (1977): 167-215.
 • ———. “Muzyka polska po 1956 roku.” In Polska współczesna kultura muzyzna 1944-64, ed. Elżbieta Dziębowska, 61-119. Cracow, 1968.
 • ———. “Przemiany techniki kompozytorskiej w trzydziestoleciu PRL.” Muzyka 20, no. 3 (1975): 16-27.
 • Daniel, Oliver. “The New Music of Poland.” Saturday Review (30 July 1966): 51-52.
 • ———. “More from Poland.” Saturday Review (28 June 1969): 54-55.
 • Dibelius, Ulrich. “Polnische Avantgarde.” Melos 1 (1967): 7-16.
 • ———. “New Music — New Performers.” Polish Music 11, no. 4 (1976): 15-22.
 • Dickinson, Peter. “Polish Music Today.” Musical Times 108 (July 1967): 596-598.
 • Dobrowolski, Andrzej. “After the Eleventh Warsaw Autumn.” Polish Music 2, no. 4 (1967): 3-7.
 • Emmerson, Simon. “Royan.” Music and Musicians 24, no. 11 (July 1976): 52-54.
 • Erhard, Ludwik. Contemporary Music in Poland. Warsaw: Polonia, 1966.
 • ———. Music in Poland. Warsaw: Interpress Publishers, 1975.
 • ———. “A glance at contemporary music in Poland.” Polish Music 14, nos. 1/2 (1979): 16-27.
 • Filar, Alfons & Michał Leyko. ‘Pałace:’ Katownia Podhala. Warsaw, 1970.
 • Griffiths, Paul. “Mystics in Brooklyn.” New Yorker (29 November 1993): 152-157.
 • Helm, Everett. “Contemporary Music Festival in Warsaw.” Music Review 19, no. 4 (November 1958): 333-334.
 • ———. “Current Chronicle: Poland.” Musical Quarterly 45, no. 1 (January 1959): 111-114.
 • ———. “Nine-Day Festival.” New York Times (8 October 1961): B-13.
 • Hesford, Bryan. “The 8th Musik-Biennale, Berlin (GDR).” Musical Opinion 104 (May 1981): 293-306.
 • Homma, Martina. “Reichlich Theorie und Wissenschaft: Polnische Musik und Musiktheorie.” In Deutsch-polnische Ansichten zur Literatur und Kultur 1991, 280-287. Darmstadt: Deutsches Polen-Institut, 1989.
 • Jack, Adrian. “The Autumn in Warsaw.” Music and Musicians 21 (December 1972): 30-34.
 • Jarociński, Stefan. “Polish Music after World War II.” Musical Quarterly 51, no. 1 (1965): 244-258.
 • ———, ed. Polish Music. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965.
 • Jungheinrich, Hans-Klaus. “Das Avantgarde-Musikfestival in Royan.” HiFi-Stereophonie 16 (July 1977): 810.
 • ———. “Die ‘Neue Einfachheit’ hat viele Gesichter.” Neue Musikzeitung 26, no. 3 (1977): 3.
 • Kaczyński, Tadeusz. “Warsaw Autumn 1977: ‘Reconciliation.'” Polish Music 13, no. 1 (1977): 3-10.
 • Kański, Józef. “XIV Festiwal w Royan.” Ruch Muzyczny 21, no. 13 (1977): 14-15.
 • Kisielewski, Stefan. “20th ‘Warsaw Autumn.'” Polish Music 11, no. 4 (1976): 8-14.
 • Koch, Heinz W. “Mit wichtigen bundesdeutschen Beiträgen.” Musica 31, no. 4 (1977): 331-332.
 • Krawczyk, Dorota. “Koncepcje czasu i ich wpływ na kształtowanie formy w polskiej muzyce współczesnej.” Muzyka 40, no. 4 (1995): 113-117.
 • Lee Jan Patrick. Musical Life and Sociopolitical Change in Warsaw, Poland: 1944-1960. Doctoral Dissertation. Chapel Hill: University of North Carolina, 1979.
 • Lissa, Zofia. Music in People’s Poland: Sketches and Monographs. Warsaw: Polish Interpress Agency, 1973.
 • ———. “Główne nurty stylistyczne w muzyce polskiej 1944-74.” Muzyka 3 (1975): 5-15.
 • Marek, Tadeusz. “Contemporary Polish Composers: In Retrospect of the Last 30 Years.” Polish Music 7, nos. 3/4 (1972): 4-17.
 • ———. “Contemporary Polish Composers.” Polish Music 8, nos. 3/4 (1973): 4-17.
 • ———. “‘Wratislavia Cantans’ for the Tenth Time Around.” Polish Music 11, no. 1 (1976): 30-34.
 • ———. “12th Festival of Contemporary Polish Music: Wrocław, February 22-26, 1978.” Polish Music 13, no. 2 (1978): 29-34.
 • Michalski, Grzegorz, Ewa Obniska, Henryk Swolkień & Jerzy Waldorff. Dzieje muzyki polskiej. Warsaw: Interpress Publishers, 1977.
 • Moody, Ivan. “The Mystic’s Point of View (or a Byway of Post-Modernism).” Contact 31 (Autumn 1987): 28-29.
 • Moreau, Michael. “Sternstunde in Royan.” Das Orchester 25 (1977): 463.
 • Murray, Bain. “Adventures in Poland.” High Fidelity / Musical America 19 (December 1969): MA24-25.
 • ———. “Warsaw Autumn 1969.” Polish Music 5, no. 1 (1970): 4-8.
 • ———. “Impressions: The 14th ‘Warsaw Autumn’ Festival.” Polish Music 6, no. 1 (1971): 3-9.
 • Murov, Askold. “19th Poznań Musical Spring: Observations of a Russian Composer.” Polish Music 14, no. 3 (1979): 30-33.
 • Mycielski, Zygmunt. “Muzyka we Wrześniu.” Ruch Muzyczny 21, no. 24 (1977): 7.
 • “O muzyce polskiej w festiwalu.” Ruch Muzyczny 23 (November 1974): 3-12.
 • Ochlewski, Tadeusz, ed. An Outline History of Polish Music. Warsaw, 1979.
 • Parsons, Arrand. “The Warsaw Autumn 1972.” Polish Music 7, no. 4 (1972): 3-15.
 • ———. “Warsaw Autumn, 1974.” Polish Music 10, no. 1 (1975): 22-30.
 • Pociej, Bohdan. “Świt awangardy: Ne marginesie III Warszawskiej Jesieni.” Ruch Muzyczny 4, no. 1 (1960): 9-10, 24.
 • ———. “Opis — analiza — interpretacja.” Res Facta 4 (1970): 151-165.
 • ———. “Wielkości prostota.” In Polska w kaleidoskopie, 33-35. Warsaw, 1977.
 • ———. “Sacrum w muzyce liturgicznej.” Ateneum Kapłanskie 94, no. 2 (1980): 201-214.
 • ———. “Eléments religieux dans la nouvelle musique polonaise.” Polish Art Studies 11 (1990): 143-153.
 • Polaczek, Dietmar. “Neue Musik in Royan.” Österreichische Musikzeitschrift 32 (July-August 1977): 357-358.
 • Porter, Andrew. “Musical Events.” New Yorker (13 October 1986): 146-150.
 • Power, David. “First Performances: Huddersfield 1993.” Tempo no. 188 (March 1994): 57.
 • Prieberg, Fred. “Warsaw Festival Demonstrates Freedom of Polish Artists.” Musical America 78, no. 11 (November 1958): 38.
 • Rappoport-Gelfand, Lidia. “Sonorism: problems of style and form in modern Polish Music.” tr. Jennifer M. Goheen, Journal of Musicological Research 4, nos. 3/4 (1983): 399-415.
 • ———. Musical Life in Poland: The Postwar Years 1945-1977. tr. Irina Lasoff. New York: Gordon and Breach, 1991.
 • Samson, Jim. “Warsaw.” Musical Times 122 (December 1981): 842.
 • Schäffer, Bogusław. “Od dodekafonii do muzyki electronowej.” Ruch Muzyczny 2, no. 1 (1958): 9-19.
 • Schiller, Henryk. “Najmłodsza generacja kompozytorów polskich na III Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej ‘Warszawska Jesień.'” Horyzonty Muzyki, no. 2 (1970).
 • Schweizer, Alfred. “Royan: XIVe Festival international d’art contemporain.” Schweizerische Musikzeitung 117, no. 3 (1977): 163-164.
 • Skwarnicki, Marek. “Introit, Gradual, Offertorium, Communio.” Tygodnik Powszechny, 1168 (13 June 1971): 1.
 • Steinberg, Michael. The Symphony: A Listener’s Guide. Oxford/New York: Oxford University Press, 1995.
 • Szwarcman, Dorota. “Poles at the Contemporary Music Society International Festivals 1923-1984.” Polish Music 20, no. 1/2 (1985): 8-16.
 • Tawaststjerna, Erik. “A Handful of Impressions of the ‘Warsaw Autumn.'” Polish Music 2, no. 4 (1967): 13-16.
 • Thomas, Gavin. “More or Less?” Musical Times 135 (February 1994): 113-114.
 • Turner, Geoffrey. “Sounds of Transcendence.” Cross Currents 45 (Spring 1995): 54-67.
 • Varga, Ovidiu. “Polska Muzyka współczesna w Rumunii w latach 1944-1974.” Muzyka 22, no. 3 (1975): 83-94.
 • Waldorff, Jerzy. “Poland: Some New Composers.” Musical America 81, no. 7 (July 1961): 34-35.
 • Walljasper, Jay. “Music: Mystical Minimalists.” Utne Reader 22 (November-December 1994): 22-24.
 • Walsh, Stephen. “Cheltenham.” Musical Times 108 (September 1967): 825-827.
 • Warnaby, John. “Concerts: Tribute to Michael Vyner.” Musical Opinion 113 (July 1990): 242-243.
 • Waskowska, Teresa. “Sukcesy muzyki polskiej w Danii.” Ruch Muzyczny 28, no. 22 (October 1984): 23-24.
 • Webster, E. M. “Cheltenham: Blight on the Band-Wagon.” Musical Opinion 90 (September 1967): 677-685.
 • Węcowski, Jan. “Polish Religious Music.” Polish Music 18, nos. 3/4 (1983): 21-35.
 • Wit, Michał. “17th Bydgoszcz Music Festival.” Polish Music 14, no. 4 (1979): 37-39.
 • Woytowicz, Stefania. “Polish Music in My Repertory.” Polish Music 3, no. 1 (1968): 26-29.
 • Young, Rob. “Kronos Quartet.” WIRE Magazine (May 1993): 59.
 • Zieliński, Tadeusz. “Polska Muzyka na ‘Warszawskiej Jesieni.'” Przegląd Kulturalny no. 41 (6 October 1960): 7.
 • ———. “Poland: Autumn and the Avant-Garde.” Musical America 82 (December 1962): 18-19.