Writings by the Composer

 • “List G. Bacewicz do brata Witolda z 21.03.1947.” Ruch Muzyczny 38, no. 1 (1994): 1.
 • “List G. Bacewicz do Tadeusza Ochlewskiego z 7.04.1950.” Ruch Muzyczny 13, no. 7 (1969): 7.
 • “Wypowiedź dla Polskiego Radia (29.06.1964).” Printed in Ruch Muzyczny 33, no. 3 (1989): 7-10.
 • “Odpowiedź na nieznaną ankietę.” Ruch Muzyczny 13, no. 7 (1969): 4. Reprinted in Grażyna Bacewicz: ‘Pożądanie’ [Program Book]. ed. Zbigniew Krawczykowski. Warsaw: Teatr Wielki w Warszawie, 1973.
 • [Lecture prepared for composition students at the PWSM in Warsaw.] Ruch Muzyczny 13, no. 7 (1 April 1969): 6.
 • Znak szczególny. Warsaw: Czytelnik, 1974. Published in Russian as Osobaja primeta: Rasskazy o muzyke, tr. Tereza Kazavcinskaja. Moscow: Muzyka, 1984.
 • “Z notatek osobistych, listów i wypowiedzi.” Ruch Muzyczny 26, no. 4 (1982): 4.
 • “Z listów, wywiadów i notatek Grazyny Bacewicz.” Ruch Muzyczny 41, no. 1 (12 January 1997): 6.

Interviews

 • Hordynski, Wladyslaw. “Grażyna Bacewicz.” Conversation. Zycie Literackie 42 (1960).
 • Kisielewski, Stefan. “Rozmowa a Grażyną Bacewiczówną.” Tygodnik Powszechny, no. 9 (1960): 5. Reprinted in A muzycznej międzyepoki, 207. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1966.

Monographs

 • Grażyna Bacewicz: ‘Pożądanie’ [Program Book]. ed. Zbigniew Krawczykowski. Warsaw: Teatr Wielki w Warszawie, 1973.
 • Grażyna Bacewicz — człowiek i dzieło. Materiały sesji ZKP w 1989. Warsaw.
 • Rodzeństwo Bacewiczów. Zeszyt Naukowy Akademia Muzyczna w Łodzi, vol. 24, ed. Marta Szoka. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996.
 • Bacewicz, Wanda. Katalog Tematyczny Utworów Grazyny Bacewicz. Unpublished manuscript. Warsaw: Biblioteka Narodowa, Music Division, 1986.
 • ———. Bibliografia i dyskografia: Wybór, ed. Elżbieta Paszkowska. Warsaw: Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, 1989.
 • Kisielewski, Stefan. Grażyna Bacewicz i jej czasy. Cracow: PWM, 1963.
 • Mills, Charlotte Rae. Grażyna Bacewicz: A stylistic analysis and evaluation of selected keyboard works. Doctoral Dissertation. Greeley: University of Northern Colorado, 1987.
 • Rosen, Judith. Grażyna Bacewicz: her life and works. Polish Music History Series, vol. 2. Los Angeles: Friends of Polish Music, 1984.
 • Shafer, Sharon Geurtin. The Contribution of Grażyna Bacewicz (1909-1969) to Polish Music. Lewiston/Queenston/Lampeter: Edwin Mellen Press, 1992.
 • Shofner, Terree Lee. The Two Piano Quintets of Grażyna Bacewicz: An Analysis of Style and Content. Doctoral Dissertation. Madison: The University of Wisconsin – Madison, 1996.
 • Shuttleworth, Anne-Marie. Grażyna Bacewicz: An analysis of the ‘Music for strings, trumpets and percussion,’ and ‘Pensieri Notturni.’ Master’s Thesis. Johannesburg: University of Witwatersrand, 1987.
 • Thomas, Adrian. Grażyna Bacewicz: chamber and orchestral music. Polish Music History Series, vol. 3. Los Angeles: Friends of Polish Music, 1985.

Articles, Chapters, Reviews

 • Bacewicz. Special monograph issue. Ruch Muzyczny 13, no. 7 (1969).
 • Bacewicz, Kiejstut. “Mój brat Witold.” Ruch Muzyczny 30, no. 16 (1986): 17-20. Reprinted in Rodzeństwo Bacewiczów: Zeszyt Naukowy Akademia Muzyczna w Łodzi, vol. 24, ed. Marta Szoka, 221-237. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996.
 • Bacewicz, Wanda. “Desire: A Ballet by Grażyna Bacewicz.” Polish Music 8, no. 2 (1973): 11-12.
 • ———. “Ważny jest ostateczny wynik . . .” Ruch Muzyczny 18, no. 2 (20 January 1974): 3-4.
 • ———. “Discography of Grażyna Bacewicz.” Polish Music 24, no. 3 (1989): 11-12.
 • ———. “Kalendarium życia i twórczości Grażyny Bacewicz” in Ruch Muzyczny 33, no. 3 (1989) 3-9. Published in English and German as “Grażyna Bacewicz: Calendar of Life and Work” in Polish Music 24, no. 4 (1989): 13-25.
 • Baird, Tadeusz. “Pamięci Grażyna Bacewicz.” Ruch Muzyczny 13, no. 7 (1969): 5-6. Excerpt reprinted in Grażyna Bacewicz: ‘Pożądanie’ [Program Book]. ed. Zbigniew Krawczykowski. Warsaw: Teatr Wielki w Warszawie, 1973.
 • Bauer, Jerzy. “Sonorystyczne inklinacje w twórczości Grażyny Bacewicz.” In Rodzeństwo Bacewiczów: Zeszyt Naukowy Akademia Muzyczna w Łodzi, vol. 24, ed. Marta Szoka, 155-163. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996.
 • Bauman, J. “Stylistyka Grażyny Bacewicz do roku 1956 na przykladzie jej utworów kameralnych.” In Grażyna Bacewicz — czlowiek i dzielo. Materiały sesji ZKP w 1989. Warsaw.
 • Bibrowski, Mieczyslaw. “Balet ‘Picassowski’ w Polsce.” In Picasso w polsce, ed. M. Bibrowski, 231-236. Cracow: Wydawnictwo Literackie, 1979.
 • Biegański, Krzysztof. “Jeszcze raz o ‘VI Kwartecie’ Grażyny Bacewicz.” Ruch Muzyczny 4, no. 21 (1960): 7.
 • Chomiński, Jósef. “Koncert na orkiestre smyczkowa Grażyny Bacewicz.” Muzyka 5/6 (1955): 20-?. Reprinted in Studia Muzykologiczne 5 (1956): 385-?.
 • Cieślak, Lucjan. “Kiejstut Bacewica — artysta, pedagog, rektor PWSM.” In Rodzeństwo Bacewiczów: Zeszyt Naukowy Akademia Muzyczna w Łodzi, vol. 24, ed. Marta Szoka, 35-51. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996.
 • Cisowska, Barbara. “‘Pożądanie’ – ostatnie dzieło Grażyny Bacewicz.” Ruch Muzyczny 13 (July 1973): 3-5.
 • “Composer’s Workshop – Grażyna Bacewicz.” Polish Music 1, no. 1 (1966).
 • Dankowska, J. “Grażyna Bacewicz – twórca i dzieło.” Ruch Muzyczny 33, no. 6 (1989): 7-8.
 • Droba, Krzysztof. “Korespondencja Vytautasa Bacevičiusa z rodziną w Polsce.” In Rodzeństwo Bacewiczów: Zeszyt Naukowy Akademia Muzyczna w Łodzi, vol. 24, ed. Marta Szoka, 175-184. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996.
 • Droba, Krzysztof & Małgorzata Janicka-Słysz. “Dokumentacja Archiwum Vytautasa Bacevičiusa.” In Rodzeństwo Bacewiczów: Zeszyt Naukowy Akademia Muzyczna w Łodzi, vol. 24, ed. Marta Szoka, 239-264. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996.
 • Ekiert, Janusz. “Pożądanie schwytane za ogon.” Ekpres Wieczorny (29 march 1973).
 • Emmitt, T. & B. Emmitt. “Ventura County Symphony: Bacewicz Concerto for Two Pianos.” Hi Fidelity / Musical America 32 (June 1982): 27-28.
 • Gąsiorowska, Małgorzata. “Grażyna Bacewicz: Neoklasyk?” Ruch Muzyczny 33, no. 3 (29 January 1989): 3-6.
 • ———. “Musical wisdom and a noble craft.” Polish Music 24, no. 3? (1989): 3-10.
 • ———. “Folkloryzm w twórczości Grażyny Bacewicz: Inspiracja czy konwencja?” In Inspiracje w muzyce XX wieku: Filozoficzno-literackie, religijne, folklorem. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej, 202-218. Warsaw: Związek Kompozytorów Polskich, 1993.
 • ———. “Formacja kulturowa Rodziny Bacewiczów.” In Rodzeństwo Bacewiczów: Zeszyt Naukowy Akademia Muzyczna w Łodzi, vol. 24, ed. Marta Szoka, 23-34. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996.
 • ———. “Twórczość Grażyny Bacewicz — próba syntezy.” In Rodzeństwo Bacewiczów: Zeszyt Naukowy Akademia Muzyczna w Łodzi, vol. 24, ed. Marta Szoka, 81-99. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996.
 • Gorczycka, Monika. “Pensieri notturni.” Ruch Muzyczny 5, no. 21 (1961): 9.
 • Harley, Maria Anna. “Bacewicz, Picasso, and the making of Desire.” Journal of Musicological Research 16, no. 4 (1997): 1-39.
 • Helman, Alicja. “Problem stylizacji muzyki dawnej w ‘Sonacie da camera’ Grażyny Bacewicz.” Studia Muzykologiczne 5 (1956): 367-?.
 • Izdebska, Agnieszka. “Życie i twórczość Wandy Bacewicz — próba opisu syntetyzującego.” In Rodzeństwo Bacewiczów: Zeszyt Naukowy Akademia Muzyczna w Łodzi, vol. 24, ed. Marta Szoka, 69-80. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996.
 • Jakubenas, V. “Gražinos Bacevičiutes Koncertas.” Rytas no. 86 (1930): 2.
 • ———. “Gražinos Bacevičiutes smuiko koncertas.” Lietuvos Aidas, no. 213 (1932): 2.
 • ———. “Gražinos Bacevičiutes smuiko koncertas.” Lietuvos Aidas, no. 94 (1933): 7.
 • ———. “IV Filharmonijos koncertas.” Lietuvos Aidas, no. 7 (1934): 8.
 • Janicka-Słysz, Małgorzata. “Vytautasa Bacevičiusa idee ‘muzyka kosmicznej’.” In Rodzeństwo Bacewiczów: Zeszyt Naukowy Akademia Muzyczna w Łodzi, vol. 24, ed. Marta Szoka, 185-194. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996.
 • Kaczyński, Tadeusz. “Pożądanie i Pietruszka.” Sztandar Młodych (27 March 1973).
 • Kański, Josef. “II koncert wiolonczelowy G. Bacewicz.” Ruch Muzyczny 7, no. 22 (1963).
 • ———. “Ostatnie dzieło Grażyny Bacewicz.” Trybuna Ludu (29 March 1973).
 • Kisielewski, Stefan. “‘Musica sinfonica’ Grażyny Bacewicz.” Ruch Muzyczny 9, no. 17 (1965): 7.
 • ———. “Grażyna Bacewicz: 1913(sic)-1969.” Polish Music 10, no. 2 (1975): 11.
 • ———. “Komentarz do płyty: Grażyna Bacewicz ‘Sonaty’.” Polskie Nagrania, SX2552 (1988).
 • Kochlewska-Wozniak, Jolanta. “Smyckovyje kvartety polskogo kompozitora Graziny Baczewicz (1909-1969).” In Colloquium Musica cameralis Brno, 447-454. Brno: 1971.
 • Komorowska, Małgorzata. “Pożądanie i Pietruszka.” Przedrój (15 April 1973).
 • Kowalski, Teodor. “Muzyka na smyczki, trąbki i perkusje Grażyny Bacewicz: Charakterystyka kształtowania formalnego.” In Zeszyty Naukowa: Państwowej Wyzszej Szkoły Muzycznej w Gdańsku, vol. 10, 60-76. Gdańsk: Państwowej Wyzszej Szkoły Muzycznej w Gdańsku, 1971.
 • Krarup, Bertel. “Grażyna Bacewicz – mellem folkloristisk enkelhed og tolvtgone kompleksitet.” In Musikhost 94, Festival for Ny Musik [program book]. Odense: Fyns Unge Tonekunstnerselskab, 1994.
 • Krochmalska-Podfilipska, Anita. “Kiejstut Bacewicz jako artysta-kameralista i pedagog.” In Rodzeństwo Bacewiczów: Zeszyt Naukowy Akademia Muzyczna w Łodzi, vol. 24, ed. Marta Szoka, 53-67. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996.
 • LePage, Jane Weiner. “Grażyna Bacewicz: Composer, Virtuoso Violinist, Pianist.” In Women Composers, Conductors, and Musicians of the Twentieth Century: Selected Biographies, vol. 3, 1-17. Metuchen, N.J.: Scarecrow, 1988.
 • Lück, Hartmut. “Grażyna Bacewicz.” Neuland Ansaetze zur Musik der Gegenwart 4 (1983-84): 111-127.
 • Lutosławski, Witold. “Pamięci Grażyna Bacewicz.” Ruch Muzyczny 13, no. 7 (1969): 5. Excerpt reprinted in Grażyna Bacewicz: ‘Pożądanie’ [Program Book]. ed. Zbigniew Krawczykowski. Warsaw: Teatr Wielki w Warszawie, 1973. Published in French in excerpted form as “Grażyna Bacewicz (1913-1969)” in La musique en Pologne 5 (1969): 3-10, together with memorials by Tadeusz Baird, Eugenia Umińska & Witold Rudziński.
 • Lużyńska, Jadwiga Anna. “Bacewiczowie.” Gazeta Wyborcza (Łódź) (28 kwietnia 1995): 1, 4-5.
 • Łobaczewska, Stefania. “IV Sonata na fortepian i skrzypce Grażyny Bacewiczówny.” Muzyka 11 (1951): 22-??.
 • Maciejewski, Bogusław M. “Grażyna Bacewicz.” In Twelve Polish Composers. London: Allegro Press, 1976.
 • Makarowski, Jerzy. “Zamiast streszczenia: Kilka słów o ‘Pożądaniu.’” In Grażyna Bacewicz: ‘Pożądanie’ [Program Book]. ed. Zbigniew Krawczykowski. Warsaw: Teatr Wielki w Warszawie, 1973.
 • Malawski, Artur. “Uwertura Bacewiczówny.” Ruch Muzyczny ?, no. 17 (1947): 17-19.
 • Marek, Tadeusz. “Grażyna Bacewicz.” Polish Music 4, no. 1 (1969): 3-8.
 • McNamee, Ann K. “Grażyna Bacewicz’s Second Piano Sonata (1953): Octave Expansion and Sonata Form.” Music Theory Online 0.4 (September 1993): 1-30.
 • Narbutiene, Ona. “Rodzina Bacewiczów na Litwie.” In Rodzeństwo Bacewiczów: Zeszyt Naukowy Akademia Muzyczna w Łodzi, vol. 24, ed. Marta Szoka, 16173. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996.
 • Ochlewski, Tadeusz. “Pamięci Grażyna Bacewicz.” Ruch Muzyczny 13, no. 7 (1969): 7.
 • Palionyte, Dana. “Próba charakterystyki póżnego stylu Vytautasa Bacevičiusa.” In Rodzeństwo Bacewiczów: Zeszyt Naukowy Akademia Muzyczna w Łodzi, vol. 24, ed. Marta Szoka, 195-208. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996.
 • Plaut, Linda Burian. “Musical Profile: Grażyna Bacewicz.” Women of Note Quarterly 2, no. 3 (August 1994): 1, 3-5.
 • Rosen, Judith. “Grażyna Bacewicz: Evolution of a Composer.” In The Musical Woman: An International Perspective, eds. Judith Lang Zaimont, Catherine Overhause & Jane Gottlieb, 105-117. Westport: Greenwood Press, 1984.
 • “Rosen, J. – Grażyna Bacewicz: her life and works [book review].” The Triangle of Mu Phi Epsilon 79, no. 1 (1984): 24.
 • Schäffer, Bogusław. “Bacewicz, Grażyna.” In The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vol. 7, ed. Stanley Sadie, 772-774. London: , 1980.
 • Schiller, Henryk. “Ze studiów nad muzyką Grażyny Bacewicz.” Muzyka 9, no. 3/4 (1964): 3-?.
 • Sierpiński, Zdzisław. “‘Pożądanie’ i ‘Pietruszka’.” Życie Warszawy (23 March 1973).
 • Stanilewicz-Kamionka, M. “Fitelberg do Bacewiczowny.” Ruch Muzyczny 28, no. 2 (1984): 5-6; 28, no. 3 (1984): 24-26.
 • Swartz, Anne. “Grażyna Bacewicz, her life and works (review).” East Central Europe 13, no. 2 (1986): 253-254.
 • Swiercz, Teresa. “Problemy rytmu w 10 etiudach na fortepian Grażyny Bacewicz.” In Prace specjalne: Państwowa Wyzsza Szkoła Muzyczna w Gdańsku, vol. X, 221-237. Gdańsk: Państwowej Wyzszej Szkoły Muzycznej w Gdańsku, 1976.
 • Swolkień, Henryk. “III koncert skrzypcowy Grażyny Bacewicz.” Ruch Muzyczny ?, no. 11/12 (1949).
 • Szoka, Marta. “Feeling at home in the freedom zone: International Academic Session dedicated to the Bacewicz family.” Ruch Muzyczny 39, (28 May 1995): 14-16.
 • Thomas, Adrian. “Commentary on Bacewicz’s Second Piano Sonata (1953).” In Historical Anthology of Music by Women, ed. James R. Briscoe, 296-298. Bloomington: Indiana University Press, 1987.
 • ———. “Self quotation in the music of Grażyna Bacewicz.” In Grażyna Bacewicz — czlowiek i dzieło. Materiały sesji ZKP w 1989. Warsaw.
 • ———. “Pivotal Bacewicz: Some aspects of the nature and function of her lyrical impulse.” In Rodzeństwo Bacewiczów: Zeszyt Naukowy Akademia Muzyczna w Łodzi, vol. 24, ed. Marta Szoka, 101-115. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996.
 • Umińska, Eugenia. “”Pamięci Grażyna Bacewicz.” Ruch Muzyczny 13, no. 7 (1969): 8-11.
 • Waldorf, Jerzy. “Zmartwychwstanie.” Polityka (31 March 1973).
 • Wittig, Steffen. “Aspekte der Klangfarbe in den Werken der letzten Schaffensperiode Grażyna Bacewiczs (1960-69).” In Rodzeństwo Bacewiczów: Zeszyt Naukowy Akademia Muzyczna w Łodzi, vol. 24, ed. Marta Szoka, 117-153. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996.
 • Wood, Elizabeth. “Grażyna Bacewicz (1909-69): Form, Syntax, Style.” In The Musical Woman: An International Perspective 1984, eds. Judith Lang Zaimont, Catherine Overhause & Jane Gottlieb, 118-127. Westport: Greenwood Press, 1984.
 • Zieliński, Tadeusz. “VI kwartet Grażyny Bacewicz.” Ruch Muzyczny 4, no. 18 (1960): 6.
 • ———. “Walor szlachętnego rzemiosła (o twórczości G. Bacewicz).” Ruch Muzyczny 5, no. 8 (1961): 1.
 • ———. “Ostatnie utwory Grażyny Bacewicz.” Ruch Muzyczny 12 (June 1972): 3-6.
 • ———. “Grażyna Bacewicz.” In Grażyna Bacewicz’s ‘Desire:’ Program Book. ed. Zbigniew Krawczykowski. Warsaw: Teatr Wielki w Warszawie, 1973. Reprinted as “Pożądanie” in Ruch Muzyczny33, no. 3 (29 January 1989): 11-14.
 • ———. “Grażyna Bacewicz (1913 [sic]-1969).” Polish Perspectives 10 (1974): 20.
 • ———. “Grażyna Bacewicz — Walor szlachętnego rzemiosła.” In Spotkania z muzyką współczesną, 8. Cracow, 1974.
 • ———. “Pożądanie.” Ruch Muzyczny 33, no. 3 (1989): 11-14.
 • Žiuraityte, Audrone. “Vytautas Bacevičius jako awangardowy twórca litewskiego baletu.” In Rodzeństwo Bacewiczów: Zeszyt Naukowy Akademia Muzyczna w Łodzi, vol. 24, ed. Marta Szoka, 209-218. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996.

Other Articles and Studies

 • Baculewski, Krzysztof. Polska twórczość kompozytorska 1945-1984. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1987.
 • Bylander, Cynthia E. The Warsaw Autumn International Festival of Contemporary Music, 1956-1961: Its goals, structures, programs, and people. Doctoral Dissertation. Columbus: Ohio State University, 1990.
 • Caselli, A. B. “I Festival.” Nuova Rivista Musicale Italiana 15, no. 4 (1991): 653.
 • Demska-Trebacz, Mieczysława. “O polskiej Szkołe skrzypcowej.” In Zeszyty naukowe: Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina 28, 149-167. Warsaw: Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, 1994.
 • Entelis, Leonid. Vstreci s sovremennoj pol’skoj muzykoj. Leningrad: Muzyka, 1977.
 • Erhardt, Ludwik. “Gdzie przyczyna.” Kultura (8 April 1973).
 • ———. “A sal koncertowych: recenzje z ‘Warszawskiej Jesieni ’77’ — Grażyna Bacewicz ‘In una parte’.” Ruch Muzyczny 21, no. 23 (1977): 12.
 • ———. “Od Redakcji.” Ruch Muzyczny 38, no. 1 (1994): 1.
 • Grieve, Tyrone. “200 years of Polish teaching repertoire.” American String Teacher 42, no. 2 (1992): 41-47.
 • Helman, Zofia. “Muzyka polska między dwiema wojnami.” Muzyka 23, no. 3 (1978): 17-34.
 • ———. Neolkasycyzm w muzyce polskiej XX wieku. Cracow: 1985.
 • Henry, Otto W. “Driftwood (review).” Notes: Music Library Association 29, no. 4 (June 1973): 824.
 • Höft, Brigitte. “Frauen in der Musik: Komponistinnen aus neun Jahrhunderten.” Neue Zeitschrift für Musik 143, no. 6/7 (June-July 1982):16-23.
 • Jakubenas, V. “Romos Mastienes rečitalis.” In Straipsniai ir recenzijos, vol. 2, 922. Vilnius: Lietuvos Muzidos Akademija, 1994.
 • Jarociński, Stefan. “Polish Music after World War II.” Musical Quarterly 51, no. 1 (1965): 244-258.
 • ———, ed. Polish Music. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965.
 • Kochlewska-Wozniak, Jolanta. “Zastosowanie metody matematycznej do badan struktur melicznych.” In Zeszyty Naukowa: Państwowej Wyzszej Szkoły Muzycznej w Gdańsku, vol. 11, 124-152. Gdańsk: Państwowej Wyzszej Szkoły Muzycznej w Gdańsku, 1972.
 • Kozlowska-Lewna, Alicja. “Kształtowanie formy w sonatach fortepianowych polskich kompozytorów XX wieku.” In Prace specjalne: Państwowa Wyzsza Szkoła Muzyczna w Gdańsku, vol. 10, 145-166. Gdańsk: Państwowej Wyzszej Szkoły Muzycznej w Gdańsku, 1976.
 • Kwartet smyczkowy w polskiej muzyce współczesnej. Katedra Edytorstwa Muzycznego, Zespół Analizy i Interpretacji Muzyki [1975]. Cracow: PWSM, 1977.
 • Lee, J. P. Musical Life and Sociopolitical Change in Warsaw, Poland. Doctoral Dissertation. University of North Carolina, 1979.
 • Matthei, Renate & Brunhilde Sonntag. Annherungen an sieben Komponistinnen: Mit Berichten, Interviews und Selbstdarstellungen. Kassel: Furore, 1989.
 • Moll, Lilianna Manuela. Ex libris muzyczny w zbiorach Biblioteki Państwowej wyzszej Szkoły Muzycznej w Katowiczch: Wystawa z okazji setnej rocznicy urodzin Grzegorza Fitelberga oraz I Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów jego imienia w Katowiczch. Prace Biblioteki Państwowej Wyzszej Szkoły Muzycznej w Katowicach, vol. 13. Katowice: Biblioteka Gl PWSM, 1979.
 • Piotrowska, M. Neoklasycyzm w muzyce XX wieku. Warsaw: 1982.
 • Rappoport-Gelfand, Lidia. Musical Life in Poland: The Postwar Years 1945-1977. tr. Irina Lasoff. New York: Gordon and Breach, 1991.
 • Rudziński, Witold. Dzwięki i rozdzwieki. Warsaw: Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1986.
 • Segal, Lewis. “White Oak ventures into parody [dance review].” Los Angeles Times (28 April 1995).
 • Selfridge-Field, Eleanor. “Electronic resources for music theorists.” Music Theory Spectrum 17, no. 1 (Spring 1995): 129-136. [review of Ann McNamee’s online article: p. 131]
 • Tajmanov, Igor’. Koncert dlja dvuh fortepiano s orkestrom: Istorija zanra. Doctoral Dissertation. Leningrad: Gosudarstvennaja Konservatorija, 1982.
 • Taraeva, Galina. “Pretvorjaja patrioticeskie temy.” Sovetskaja muzyka 5 (May 1977): 123-127.
 • Wiśniewski, Grzegorz. “Muzyka polska w Zwiazku Radzieckim.” Ruch Muzyczny 28, no. 9 (April 1984): 3-4.
 • Zamuszko, Jerzy. “Łódź muzyczna na przełomie XIX i XX wieku.” In Rodzeństwo Bacewiczów: Zeszyt Naukowy Akademia Muzyczna w Łodzi, vol. 24, ed. Marta Szoka, 11-21. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996.
 • Zieliński, Tadeusz, ed. Spotkania z muzyka współczesna: Artykuły. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1975.
 • Zierolf, Robert. “Composers of modern Europe, Australia, and New Zealand.” In Women and Music: A History, ed. Karin Pendle, 187-207. Bloomington: Indiana University Press, 1991.