Writings by the Composer

 • “Tchnienie wielkości: o Karolu Szymanowskim.” Muzyka Polska 4 (1937): 169-170.
 • “Kilka wrażeń z prodróży do ZSRR.” Muzyka 2, no. 11 (1951): 6-7.
 • [“O J. S. Bachu.”] In Jan Sebastian Bach: Almanach. ed. Zofia Lissa, 143-144. Warsaw: 1951.
 • “Po festiwalu twórczości Szymanowskiego.” Nowa Kultura, no. 15 (1952): 1.
 • “Festiwal współczesnej muzyki niemieckiej w Berlinie.” Muzyka 4, no. 1/2 (1953): 38-41.
 • “Nad grobem Grzegorza Fitelberga.” Przegląd Kulturalny 2, no. 24 (1953): 2.
 • “Wspomnienie o Grzegorzu Fitelbergu.” Gazeta Robotnicza (13-14 June 1953).
 • “W pracowniach kompozytorów polskich: Witold Lutosławski.” Życie Warszawy (15-16 November 1953): 13.
 • “O Grzegorzu Fitelbergu.” Muzyka 5, no. 7/8 (1954): 26-33.
 • “Festiwal Sibeliusa w Helsinkach.” Przegląd Kulturalny 4, no. 28 (1955): 8.
 • “Festiwal Mozartowski w Salzburgu.” Przegląd Kulturalny 5, no. 10 (1956): 6.
 • “Zagajenie dyskusji na Walnym Zjeździe Związku Kompozytorów Polskich.” Ruch Muzyczny 1, no. 1 (1957): 2-3. Reprinted in W atmosferze wolności w: 50 lat Związku Kompozytorów Polskich, 77-79. Warsaw: 1995.
 • “Reflekcje na marginesie Festiwalu Muzyki współczesnej SIMC w Rzymie.” broadcast. Horyzonty muzyki, Polish Radio (14 September 1959). Printed in Res Facta 1 (1970).
 • “Improvisationer pa ett givet tema.” Nutida Musik 3, no. 2 (1959-60): 8-9. Printed in English as “Improvisations on a given theme” in Witold Lutosławski, ed. Ove Nordwall, 49-56. Stockholm: 1968.
 • “O radiu.” Radio i Telewizja 15, no. 47 (1959): 24.
 • “Les intellectuels polonais sur la culture Française.” Revue Hebdomadaire, no. 41 (28 May 1960): 22.
 • Speech given at the Zagreb Biennale, 19 May 1961. Printed in Danish as “Musik i det tyvende arhundrede,” tr. Niels Jorgen Steen, 117-119. Dansk Musiktidsskrift 34, no. 4 (1964).
 • “Gedanken über das Ballett.” Opera Viva no. 3 (1962): 39. Printed in Polish as “Rozmyślając o balecie” in Witold Lutosławski: Materiały do monografii, ed. Stefan Jarociński, 37-38. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1967.
 • Speech given on the occasion of the 80th birthday of Igor Stravinsky. Die Welt (16 June 1962). Printed as “Strawiński” in Witold Lutosławski: Materiały do monografii, ed. Stefan Jarociński, 39. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1967.
 • “Webern a hudba dneška.” Slovenské Pohlady 79, no. 12 (1963): 92-93. Printed in Polish as “Webern” in Witold Lutosławski: Materiały do monografii, ed. Stefan Jarociński, 42. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1967.
 • “Att spela ad libitum: Anteckningar kring framförandet av min nya strakkvartett.” Nutida Musik 8 (1964-65): 124-127. Printed in Polish as “Uwagi o sposobie wykonywania mego ‘Kwartetu smyczkowego.'” Ruch Muzyczny 9, no. 17 (1965): 3-4. Reprinted as “Kwartet smyczkowy” in Witold Lutosławski: Materiały do monografii, ed. Stefan Jarociński, 55-59. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1967. Printed in English as “String Quartet” in Lutosławski, ed. Owe Nordwall, 81-88. Stockholm: 1968.
 • “Kompozytor a odbiorca.” Ruch Muzyczny 4, no. 4 (1964): 3-4. Reprinted in Krytycy przy okrągłym stole, ed. Ewa Dziębowska, 23-26. Warsaw: 1966. Also reprinted in Witold Lutosławski: Materiały do monografii, ed. Stefan Jarociński, 56-70. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1967. Also reprinted in Polska 7 (1970): 31. Printed in Czech as “Skladatel a poluhac,” tr. V. Otruba, in Hudebny Rozhledy 18, no. 12 (1965): 520. Printed in Danish as “Komponisten og tilhoren – indlaeg ved et kritikseminar” (tr. Mogens Andersen) in Dansk Musiktidsskrift 41, no. 3 (1966): 76-77. Printed in Swedish? as “Tonsätteren och lyssnaren” in Musikern 2 (1967): 13-14. Printed in English as “The Composer and his Audience” in Lutosławski, ed. Ove Nordwall, 119-124. Stockholm: 1968. Reprinted in Polish Perspectives 11 (1968): 39-42. Reprinted as “The Composer and the Listener” in International Music Educator 1 (1969): 8, 45 (also translated into French and German). Printed in French as “Le compositeur et le public” in La musique polonaise et Witold Lutosławski, J.-P. Couchoud, 210-212. Paris: 1981.
 • “Okres rozkwitu: Co nowego widzę w muzyce Dwudziestolecia Polski Ludowej.” Życie Warszawy (5-6 April 1964): 3. Reprinted in Witold Lutosławski: Materiały do monografii, ed. Stefan Jarociński, 64. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1967.
 • “Jego muzyka żyje… [memorial for Michał Spisak].” Ruch Muzyczny 9, no. 14 (1965): 6.
 • “Om det aleatoriske princip i musikken.” tr. B. Giedeker. Dansk Musiktidsskrift 40, no. 3 (1965): 58-61. Printed in Polish as “O roli elementu przypadku w technice komponowania” in Res Facta 1 (1967): 34-38. Reprinted in Witold Lutosławski: Materiały do monografii, ed. Stefan Jarociński, 29-36. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1967. Printed in English as “About the element of chance in music” in György Ligeti, Witold Lutosławski, Ingvar Lidholm: Three Aspects of New Music, 45-53. Stockholm: Nordiska Musikförlaget, 1968. Printed in German as “Über das Element des Zufalls in der Musik,” tr. Ken Bartlett, in Melos 36, no. 11 (1969): 457-460. Reprinted as “Vom Element des Zufalls” in Beiträge zur Musikwissenschaft 16, no. 4 (1974): 320-324. Printed in Czech as “O prvku náhody v hudbě” in Hudebny Rozhledy 23, no. 3 (1970): 126-129. Printed in French as “L’emploi du hasard” in La musique polonaise et Witold Lutosławski, J.-P. Couchoud, 193-200. Paris: 1981.
 • “Paroles tissées [program notes].” Aldeburgh Festival, 1965. Printed in Polish in Witold Lutosławski: Materiały do monografii, ed. Stefan Jarociński, 54. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1967.
 • “Teoria a praktyka w pracy kompozytora.” Studia Estetyczne 2 (1965): 128-133. Reprinted in Witold Lutosławski: Materiały do monografii, ed. Stefan Jarociński,14-21. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1967. Printed in German as “Kommentar zur ‘musikgeschichte des 20. Jahrhunderts” in Parabeln: Jahrbuch der Freien Akademie der Künste in Hamburg, 18-23 (1966). Reprinted in Profile: Jahrbuch der Freien Akademie der Künste in Hamburg, 41-46 (1967).
 • “Trois poemes d’Henri Michaux.” Commentary for BBC Radio broadcast, 1965. Printed in Polish in Witold Lutosławski: Materiały do monografii, ed. Stefan Jarociński, 50-52. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1967. Printed in English in Lutosławski, ed. Ove Nordwall, 71-79. Stockholm: 1968.
 • “W XX lecie Polskie Wydawnictwo Muzyczne.” Ruch Muzyczny 9, no. 19 (1965): 4.
 • “Czy to jest muzyka?” Commentary for Polish Radio broadcast, 3 February 1965. Printed in Witold Lutosławski: Materiały do monografii, ed. Stefan Jarociński, 22-28. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1967. Reprinted in Res Facta 4 (1970).
 • “O Béli Bartóki.” Uj Iras 8 (1965).
 • “Koncert na orkiestrę.” Witold Lutosławski: Materiały do monografii, ed. Stefan Jarociński, 44-45. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1967. Printed in English as “Concerto for Orchestra” in Lutosławski, ed. Ove Nordwall, 31-35. Stockholm: 1968.
 • “Polish Music in the Fifth Diorama Program.” Polish Music 3, no. 3 (1968): 26-29.
 • “[Wspomnienie o Grażynie Bacewicz.]” Ruch Muzyczny 13, no. 7 (1969): 5.
 • “O dzisiejszej orkiestrze.” Ruch Muzyczny 12, no. 17 (1968): 3-4 [shortened version]. Full text printed as “Nowy utwór na orkiestrę symfoniczną [o II Symfonii]” in Res Facta 4 (1970): 6-13. Printed in German as “Ein neuer Weg zum Orchester.” Melos 36, no. 7/8 (1969): 297-299. Printed in English in The Orchestral Composer’s Point of View, ed. Robert S. Hines, 128-151. Norman: University of Oklahoma Press, 1970.
 • “Notes on the construction of large-scale forms.” unpublished lecture, 1968/69.
 • “Powroty: Chopin, nasz współczesny?” Polska 9 (1970): 3-4, 20, 21.
 • “Witold Lutosławski: Über die Zukunft der Musikfreunde.” Die Presse (23-24 May 1970): 13.
 • “Dżięki w dowolnej skali.” Polityka (2 January 1971): 6.
 • “Pro Sinfonica.” Nurt 4 (1971): 14-15.
 • “The Role of Today’s Graduates in the Musical Arena for the Years Ahead.” Notes of the Cleveland Institute of Music 9, no. 2 (1971): 1-4. Printed in French as “Discours aux étudiants du Cleveland Institute of Music” in La musique polonaise et Witold Lutosławski, J.-P. Couchoud, 201-209. Paris: 1981. Printed in Polish as “Przemówienie w czasie ‘Commencement’ w Cleveland” in Res Facta 9 (1982): 109-113.
 • “Z rozmyślań nad przyszłościa muzyki.” Tygodnik Powszechny 27, no. 47 (19 September 1972): 1. Printed in English as “Reflections on the Future of Music” in Polish Music 7, no. 2 (1972): 3-6 (also printed in German). Printed in Czech as “Lutoslawského úvahy o budoucnosti hudby” in Hudebny Rozhledy 26, no. 6 (1973): 258. Printed in German as “Gedanken über die Zukunft der Musik” in Philharmonische Blätter 5 (1974-75). Reprinted in Das Orchester 23, no. 7/8 (1975): 478-480. Printed in Russian as “Prihodnost glasbe” in Glasbena mladina (2 February 1976): 10-11. Printed in shortened form in French as “Quelques réflexions sur l’avenir de la musique” in Construire 34 (20 August 1980): 13. Reprinted in full version as “Réflexions sur l’avenir de la musique” in La musique polonaise et Witold Lutosławski, J.-P. Couchoud, 213-217. Paris: 1981.
 • “London Sinfonietta.” Letter to the editor, The London Times (16 February 1973): 19. Reprinted in “The London Sinfonietta: A Study in Survival,” E. M. Webster, Musical Opinion 96 (1972-73): 409, 411.
 • “Przemówienie Witolda Lutosławskiego [doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego].” Ruch Muzyczny 17, no. 15 (1973): 2. Printed in English as “Doctoral Speech” in Polish Music 8, no. 3/4 (1973): 18-19 (also printed in German). Reprinted in shortened form in Twelve Polish Composers, B. M. Maciejewski, 53-55. London: Allegro Press, 1976. Printed in shortened form in Russian as “Riecz W. Lutoławskogo” in Sowietskaja Muzyka 38, no. 3 (1974): 117.
 • “Mój nauczyciel.” Nurt 9, no. 5 (1973): 1, 5-7.
 • “On conducting.” The London Times (28 January 1973): 37a.
 • “Filharmonia mojej młodości.” In 75 lat Filharmonii w Warszawie: 1901-1976. Warsaw, 1976: 11-13. Reprinted in Polska no. 11 (1978): 58-59 (also printed in English, French, German, Spanish and Swedish).
 • “On the Occasion of the Twentieth ‘Warsaw Autumn.'” Polish Music 11, no. 4 (1976): 5-7.
 • “1 pażdziernika Międzynarodowym Dniem Muzyki.” Wychowanie Muzyczne w Szkole no. 1 (1977): 12-14.
 • “Rozmyślania o warsztacie kompozytorskim.” Biuletyn Muzyczny Polskiego Radia i Telewizji no. 5/6 (1977): 69-70 (also printed in English and German).
 • “Une création fascinante – souvenir de l’an 1944.” Schweizerische Musikzeitung / Revue musicale suisse 117 (1977): 69-70. Printed in Polish as “Pamięci Konstantego Regameya” in Ruch Muzyczny 28, no. 10 (1983): 7-8. Reprinted as “Fascynująca prapremiera (wspomnienie z 1944 r.)” in Oblicza polistylizmu: Materiały sympozjum poświęconego twórczości Konstantego Regameya, Warszawa 29-30 maja 1987, ed. K. Tarnawska-Kaczorowska, 26-29. Warsaw: 1988.
 • “In memoriam Witold Małcużyński.” Polish Music 12, no. 3 (1977): 3-5.
 • “O Witoldzie Małcużyńskim.” Kultura, no. 34 (21 August 1977): 5.
 • “O rytmice i organizacji wysokości dzwięków w technice kompowania z zastosowaniem ograniczonego działania przypadku.” In Spotkania muzyczne w Baranowie I: Muzyka w kontekście kultury, ed. Leszek Polony, 76-87. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1978. Printed in English as “Rhythm and the organization of pitch in composing techniques employing a limited element of chance” in Polish Musicological Studies 2 (1986): 37-53. Printed in German as “Über Rhythmik und Tonhöhenorganisation in der Kompositionstechnik unter Anwendung begrenzter Zufallswirkung” in Musik-Konzepte 71/72/73 (1991): 3-32.
 • “Jerzy Lefeld [memoriam].” Kultura, no. 11 (1980): 11.
 • “Mein Doppelkonzert für Oboe, Harfe und Kammerorchester.” Neue Zürcher Zeitung, no. 189 (16/17 August 1980): 57.
 • “O muzyce dzisiaj; o własnych utworach.” Witold Lutosławski: Wybór materiałów z Sesji naukowej, Kraków 24-25 kwietnia 1980, ed. Leszek Polony, 176-187. Cracow: PWSM, 1985. Reprinted in condensed form as “Uwagi o sytuacji w muzyce dzisiaj” in Ruch Muzyczny 24, no. 13 (1980): 3-4.
 • “Kilka problemów z dziedziny rytmiki.” [1962] Res Facta 9 (1982): 114-128.
 • “Introduction.” In Grażyna Bacewicz: her life and works, Judith Rosen, 11-13. Los Angeles: Friends of Polish Music (Polish Music History Series, vol. 2), 1984.
 • “Wypowiedź Witolda Lutosławskiego przed odtworzeniem nagrania III Symfonii w Sopocie.” Ruch Muzyczny 28, no. 21 (1984): 6-7.
 • “O III Symfonii.” In Witold Lutosławski: Prezentacje, interpretacje, konfrontacje. ed. Krystyna Tarnawska-Kaczorowska, 139-142 (discussion: 143-144). Warsaw: Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, 1985.
 • “Podziękowanie wygłoszone przez Witolda Lutosławskiego [po otzymaniu tytułu doktora honoris causa na Uniwersytecie Jagiellońskim].” Ruch Muzyczny 29, no. 2 (1985): 7.
 • “[Wypowiedź Witolda Lutosławskiego.]” Biuletyn Warszawskiej Jesieni 10 (1987). Reprinted in Ruch Muzyczny 32, no. 22 (1988): 15.
 • “Przemówienie Witolda Lutosławskiego wygłoszone 18 maja 1993 roku po odebraniu nagrody ‘The Polar Music Prize’.” Ruch Muzyczny 36, no. 13 (1993): 1.”Witold Lutosławski’s Presentation of his Third Symphony.” In From Idea to Sound: Proceedings of the International Musicological Symposium held at Castle Nieborów in Poland, September 4-5 1985. Eds. Anna Czekanowska, Miloš Velimirović, Zbigniew Skowron, 140-142. Cracow: 1993.
 • “[Wypowiedź jako część artykułu pt. ‘TiFC i co dalej?’]” Ruch Muzyczny 37, no. 5 (1993): 1
 • “Muzyka wczoraj, dziś i jutro [tekst wygłoszony na uroczystości wręczenia Kyoto Prize w październiku 1993].” Ruch Muzyczny 38, no. 19 (1994): 1, 4.
 • “Notatnik muzyczny Witolda Lutosławskiego.” In Mistrzowie muzyki późnego renesansu: Dokonania i tradycje. Materiały ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej 21-23 X 1994 w Toruniu, 101-105. Warsaw: 1994.
 • “Wokół zagadnienia prawdy w dziele sztuki: Występienie Witolda Lutosławskiego na Kongresie Kultury [11 grudnia 1981 w Warszawie].” In 50 lat Związku Kompozytorów Polskich, ed. L. Erhardt, 139-142. Warsaw: 1995.

Interviews, Discussions

 • Burzawa, Ewa. “O III Symfonii na gorąco.” Interview. Ruch Muzyczny, no. 25 (1983): 4.
 • Cadieu, Martine. “Entretien: Libérer l’expression.” Les Lettres françaises, 19 November 1969. Reprinted in A l’écoute des compositeurs, 206-211. Paris: Minerve, 1992.
 • Casken, John. “Conversations with Lutosławski.” Musical Times 27 (1986): 208-209.
 • Gieraczyński, Bogdan. “Witold Lutosławski in interview.” Tempo no. 170 (September 1989): 4-10.
 • Kaczyński, Tadeusz. Rozmowy z Witoldem Lutosławskim. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1972. Printed and updated in English as Conversations with Witold Lutoslawski, trans. Yolanta May. London: Chester, 1984 (rev. 1995). Printed in German as “Gespräche mit Witold Lutosławski, mit einem Anhang von Bálint András Varga,” tr. L. Fahlbusch & C. Rüger, in Neun Stunden bei Witold Lutosławski, 163-230. Leipzig, 1976.
 • Kominek, Mieczysław. “Nigdy nie byłem neoklasykiem.” [interview] Studio 3 (October 1992): 4-6.
 • Lesle, Lutz. “Den Spielern Vergnugen bereiten: Erinnerungen an Witold Lutosławski (25.1.1913 – 7.2.1994).” Das Orchester 42, no. 5 (1994): 2-7.
 • Lutosławski, Witold. “Composer’s Workshop – Witold Lutosławski.” Polish Music 1, no. 3 (1966): 30-34.
 • ———. “Composer’s Workshop: Witold Lutosławski ‘Preludes and Fugue.'” Polish Music 7, no. 3 (1972): 18-22.
 • ———. “Witold Lutosławski o swoim koncercie wiolonczelowym [with Tadeusz Kaczyński].” Ruch Muzyczny 17, no. 18 (1973): 3-5.
 • ———. “Mi-parti: Prezentacja podczas konwersatorium kompozytorskiego.” In Zeszyty Naukowe Zespołu Analizy i Interpretacji Muzyki, vol. 3, 43-55. Cracow: Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1978.
 • ———. “Refleksie na marginesie książki B. Pocieja Lutosławski a wartość muzyki [discussion].” In Spotkania muzyczne w Baranowie I: Muzyka w kontekście kultury, ed. Leszek Polony, 156-166. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1978.
 • ———. “Konwersatorium na temat utworów wokalno-instrumentalnych Witolda Lutosławskiego [discussion].” In Spotkania muzyczne w Baranowie I: Muzyka w kontekście kultury, ed. Leszek Polony, 98-113. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1978.
 • ———. “[Discussion following presentation] O rytmice i organizacji wysokości dzwięków w technice kompowania z zastosowaniem ograniczonego działania przypadku.” In Spotkania muzyczne w Baranowie I: Muzyka w kontekście kultury, ed. Leszek Polony, 88-97. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1978.
 • ———. “Dyskusja: Koncert na wiolonczelę i orkiestrę Witolda Lutosławskiego.” In Spotkania muzyczne w Baranowie II: Muzyka w muzyce, eds. Teresa Malecka & Leszek Polony, 256-266. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1980.
 • ———. “Diskusja na temat muzyki elektronicznej.” In Spotkania muzyczne w Baranowie II: Muzyka w muzyce, eds. Teresa Malecka & Leszek Polony, 285-287. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1980.
 • ———. “[Discussion following presentation] O III Symfonii.” In Witold Lutosławski: Prezentacje, interpretacje, konfrontacje. ed. Krystyna Tarnawska-Kaczorowska, 143-144. Warsaw: Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, 1985.
 • ———. “Discussion [following presentation of Symphony No. 3].” In From Idea to Sound: Proceedings of the International Musicological Symposium held at Castle Nieborów in Poland, September 4-5, 1985. Eds. Anna Czekanowska, Miloš Velimirović, Zbigniew Skowron, 142-147. Warsaw: Institute of Musicology, University of Warsaw, 1993.
 • Marek, Tadeusz. “Interview with the Composer: Double Concerto for Oboe, Harp and Chamber Orchestra by Witold Lutosławski.” Polish Music 15, no. 4 (1980): 7-10.
 • ———. “‘Symphony No. 3’ by Witold Lutosławski – conversation with the composer.” Polish Music 18, no. 3/4 (1983): 3-8. Printed in Polish in Ruch Muzyczny 16 (August 1983).
 • Markowska, Elżbieta. “Rozmowy z Witoldem Lutosławskim w II programie Polskiego Radia.” Ruch Muzyczny no. 22/23 (1990); no. 18 (1991).
 • Michalski, Grzegorz. “An Interview with Witold Lutosławski.” Polish Music 23, no. 2/3 (1988): 3-22.
 • Nikolska, Irina. Conversations with Witold Lutosławski. trans. Valeri Yerokhin. Stockholm: Melos, 1994. Published in Russian in 1995.
 • Pilarski, Bohdan. “Witold Lutosławski odpowiada na pytania.” Ruch Muzyczny 2, no. 7 (1958).
 • Pragłowska-Woydtowa, Renata. “Spotkanie z Lutosławskim.” Ruch Muzyczny 25, no. 12 (1981): 14-15.
 • Rust, Douglas. “Conversations with Witold Lutosławski.” Musical Quarterly 79, no. 1 (Spring 1995): 207-223.

Monographs

 • Bieluszko, Urszula. Tradycja i współczesność w utworach fortepianowych Witolda Lutosławskiego. Master’s Thesis. Gdańsk: Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1966.
 • Bietti, Giovanni Battista. Forma e funzione nelle opere di Lutosławski (1961-1976). Master’s Thesis. Rome: U. Degli Studi di Roma, La Sapienza, 1992.
 • Błaszkiewicz, Teresa. Aleatoryzm w twórczości Witolda Lutosławskiego. Prace Specjalne, vol. 3. Gdańsk: Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Gdańsku, 1973.
 • Bodeńska, Elżbieta. Tradycja i nowatorstwo w twórczości W. Lutosławskiego na podstawie dzieła ‘Preludia i fuga’ na 13 solowych instrumentów smyczkowych. Master’s Thesis. Warsaw: Warsaw University, 1980.
 • Cieślak, Elżbieta. Kszałtowanie języka muzycznego w twórczości symfonicznej Witolda Lutosławskiego. Master’s Thesis. Gdańsk: Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1968.
 • Clements, Andrew. Lutosławski: Breaking Chains – 17-19 January 1997 [Program Book]. London: BBC Radio 3 Publications, 1997.
 • Couchoud, Jean-Paul. La musique polonaise et Witold Lutosławski. Paris, 1981.
 • Doggett, J.C. The development of certain processes in Witold Lutosławski’s compositions after 1960, with particular reference to the post-1978 works. Master’s Thesis. Kingston University, 1986.
 • Evans, Gerald E. The Development and Application of New Structural Procedures in the Works ‘Chain 1,’ ‘Chain 2,’ and ‘Chain 3′ by Witold Lutosławski. Doctoral Dissertation. Kent: Kent State University, 1990.
 • Fischer, Regine. Studien zur Kompositionstechnik im Streichquartett von Witold Lutosławski. Dissertation, Universität Köln, 1994.
 • Gantchoula, Philippe. Hésitant-Direct: l’oeuvre de Witold Lutosławski. Thesis (recherche en analyse), Paris Conservatoire, 1985.
 • Homma, Martina. Das kompositorische Schaffen von Witold Lutosławski. Master’s Thesis. Cologne, 1984.
 • ———. Witold Lutoslawski: Zwölfton-Harmonik – Formbildung – “aleatorischer Kontrapunkt. Studien sum Gesamtwerk unter Einbeziehung der Skizzen. Cologne: Bela Verlag, 1996.
 • Jarociński Stefan. Witold Lutosławski: Materiały do monografii. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1967.
 • Kaczyński, Tadeusz. Lutosławski: Życie i muzyka. Historia Muzyki Polskiej, vol. 9. Warsaw: Sutkowski Edition, 1994.
 • Kaszewska, Danuta. Technika aleatoryczna w utworach Witolda Lutosławskiego. Master’s Thesis. ód : Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1973/74.
 • Klein, Michael. A Theoretical Study of the Late Music of Witold Lutoslawski: New Interactions of Pitch, Rhythm, and Form. Doctoral Dissertation, State University of New York – Buffalo, 1995 (Ann Arbor: UMI).
 • Kolanek, Małgorzata Maria. Próba praktycznego zastosowania metody analizy strukturalnej w odniesieniu do harmoniki wybranych utworów Witolda Lutosławskiego. Master’s Thesis. Warsaw: Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1975/76.
 • Kuźniak, Henryk. Koncert na orkiestrę Witolda Lutosławskiego: Problemy kolorystyki orkiestrowej. Master’s Thesis. Warsaw: Warsaw University, 1960.
 • Witold Lutosławski: Prezentacje, interpretacje, konfrontacje. ed. Krystyna Tarnawska-Kaczorowska. Warsaw: Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, 1985.
 • Witold Lutosławski: Sesja naukowa poświęcona twórczości kompozytora. Kraków, 24-25 kwietnia 1980. ed. Leszek Polony. Cracow: Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej w Krakowie, 1985.
 • Malczewska, Wanda. Witold Lutosławski – utwory wokalne dla dzieci. Master’s Thesis. Gdańsk: Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1976/77.
 • Malygina, T. Dramaturgija ‘Knigi dlja orkestra’ V. Ljutoslavskogo. Master’s Thesis. Gor’kij, 1972.
 • Nikol’skaja [Nikolska], Irina. ‘Traurnaja muzyka’ V. Ljutoslavskogo i ee mesto v evoljucii simfoni eskogo twor estva kompozytora. Master’s Thesis. Moscow, 1973.
 • Nordwall, Ove. ed. Lutosławski. tr. Christopher Gibbs. Stockholm: Wilhem Hansen, 1968.
 • ———. Witold Lutosławski och hans musik. Stockholm: Wilhelm Hansen, 1969.
 • Paja, Jadwiga. System w muzyce Witolda Lutosławskiego. Doctoral Dissertation, Cracow: Jagiellonski University, 1982. Summary published in Muzyka 30, no. 2 (1985): 146-150.
 • Paja-Stach, Jadwiga. Witold Lutosławski. Cracow: Musica Iagellonica, 1996.
 • ———. Lutosławski i jego styl muzyczny. Cracow: Musica Iagellonica, 1997.
 • Pawlak, A. Instrumentacja w dziełach orkiestrowych Witolda Lutosławskiego. Master’s Thesis. Wrocław: Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1968.
 • Paździora, Krystyna. Koncert na orkiestrę Witolda Lutosławskiego. Master’s Thesis. Cracow: Jagielloński University, 1986.
 • Pesce, Dolores. Aspects of musical style in selected works of Witold Lutosławski. Master’s Thesis. Baltimore: Peabody Institute, 1976.
 • Piotrowska, Maria. Wybrane aspekty problematyki ‘Jeux vénitiens’ jako wstęp do badań strukturalnych nad twórczością Witolda Lutosławskiego. Master’s Thesis. Warsaw: Warsaw University, 1968.
 • Pociej, Bohdan. Lutoslawski a wartość muzyki. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1976.
 • Radziejowska, Elżbieta. Próba zastosowania metody struktur interwałowych do analizy harmoniki ‘Livre pour orchestre’. Master’s Thesis. Warsaw: Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1976/77.
 • Rae, Charles Bodman. Witold Lutosławski – profile. London: Chester Music, 1988 (rev. 1992).
 • ———. Pitch organisation in the music of Witold Lutosławski since 1979. Doctoral Dissertation, University of Leeds, 1992.
 • ———. The Music of Lutosławski. London & Boston: Faber and Faber, 1994. Published in Polish as Muzyka Lutosławskiego, tr. Stanisław Krupowicz, Warsaw: Polskie Wydawnictwo Naukowe, 1996.
 • Rappoport, Lidija Grigor’evna. Vitol’d Ljutoslavskij. Moscow: Izdatel’stvo Muzyka, 1976.
 • Russavage, Kathy Ann. Instrumentation in the works of Witold Lutoslawski. Doctoral Dissertation. Urbana: University of Illinois, 1988.
 • Rust, Douglas. A Theory of Form for Lutoslawski’s Late Symphonic Works. Doctoral Dissertation. Yale: Yale University, 1995.
 • Šaltuper, Jurij. Muzykal’no-teoretičeskie problemy tworčestva Ljotoslavskogo. Master’s Thesis. Gor’kij, 1971.
 • Schäffer, Bogusław. Dotychczasowa twórczość Witolda Lutosławskiego. Master’s Thesis. Cracow: Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1954.
 • Schultz, Hilmar. Das Klavierkonzert von Witold Lutosławski – mit einem Blick auf das Gesamtschaffen. Master’s Thesis, University of Hamburg, 1990.
 • Skowron, Zbigniew, ed. Lutosławski Studies. Oxford: Oxford University Press, 1999.
 • Stanilewicz, Maria. Założenia konstrukcyjne ‘Muzyki żałobnej’ Witolda Lutosławskiego. Master’s Thesis. Warsaw: Warsaw University, 1970.
 • Stucky, Steven. The String Quartet of Witold Lutosławski. Master’s Thesis. Ithaca: Cornell University, 1973.
 • ———. The Music of Witold Lutosławski: A Style-Critical Survey. Doctoral Thesis, Cornell University, 1978.
 • ———. Lutosławski and his music. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
 • Suff, Robert. Witold Lutosławski’s Third Symphony: Aspects of symphonic procedures. Master’s Thesis. London: King’s College, 1988.
 • Varga, Bálint András. Beszélgetések Witold Lutosławski. Budapest: 1974. Published in English as Lutosławski Profile, tr. Stephen Walsh, London: Chester, 1976. Published in German as “Gespräche mit Witold Lutosławski,” with Tadeusz Kaczyński (tr. L. Fahlbusch & C. Rüger), in Neun Stunden bei Witold Lutosławski, 163-230. Leipzig, 1976.
 • Vogl, Jonathan Lawrence. An analytical study of Lutosławski’s ‘Venetian games’. Doctoral Dissertation. Los Angeles: UCLA, 1993.
 • Wolska, Zofia. Witold Lutosławski – niektóre problemy harmoniczne w wybranicy utworach ostatniego piętnastolecia. Master’s Thesis. Cracow: Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1973/74.
 • Wybraniec, Eugenia. Technika Dżiękowa Witolda Lutosławskiego: na podstawie II Symfonii i ‘Livre pour orchestre’. Master’s Thesis. Katowice: Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1975/76.

Articles, Chapters, Reviews

 • Allenby, David. “Sinfonietta’s Response.” Musical Opinion 3 (August 1986): 278.
 • Anhalt, Istvan. Alternative Voices: Essays on contemporary vocal and choral compositions. Toronto: University of Toronto Press, 1984. [Trois poemes d’Henri Michaux: 93-147]
 • Anthony, Michael. “Debuts and Reappearances: St. Paul Chamber Orchestra, Lutosławski Partita [premiere].” High Fidelity/Musical America 35, no. 6 (June 1985): 31, 40.
 • Aubigny, Benoit. “Poetic and Dramatic Schemes in Lutosławski’s Vocal-Instrumental Works.” In Lutosławski Studies, ed. Zbigniew Skowron. Oxford: Oxford University Press, forthcoming (1999).
 • Baculewski, Krzysztof. “Lutosławski: Jedna technika, jeden styl?” Muzyka 40, nos. 1-2 (1995): 25-39.
 • Balász, István. “Macht und ohnmacht der Musik: Witold Lutosławskis Cellokonzert und seine gesellschaftlichen Zusammenhänge.” Neue Zeitschrift für Musik 7/8 (1986): 40-47.
 • Barstow, C. “Lutosławski.” Strad 94 (1983): 522.
 • Baruch, Gerth-Wolfgang. “Grandseigneur aus Warschau: Zum siebzigsten Geburtstag des Komponisten Witold Lutosławski.” Neue Musikzeitung 32, no. 1 (1983): 2.
 • Belland, Anna. Piano variations by Ives, Valen, Lutosławski, Dallapiccolo: a discussion of their styles and forms. Doctoral Dissertation. Bloomington: Indiana University, 1981.
 • Bezuidenhout, Morné P. “Metamorphosis in ‘Metamorphoses:’ A Set Theory Approach to the Harmonic Continuo in Lutosławski’s ‘Funeral Music.'” SUMUS: South African Journal of Musicology 4 (1974): 17-21.
 • Biegański, Krzysztof. “Illustracje muzyczne Lutosławskiego do audycji Polskiego Radia.” In Antena 1 / Antena 2, no. 12 (1956): 23-26, no. 1 (1957): 8-10.
 • Bowen, Meirion. “Lutosławski 2 in London.” Music and Musicians 17 (August 1969): 50-51.
 • Bradshaw, Susan. “Lutosławski for Cello.” Music and Musicians 19 (October 1970): 34, 62.
 • Brennecke, Wilfried. “Die ‘Trauermusik’ von Witold Lutosławski.” In Festschrift Friedrich Blume zum 70 Geburtstag, A.A. Abert & W. Pfannkuch, eds., 60-73. Kassel, 1963. Reprinted in Studia Hieronymo Feicht septuagenario dedicata, ed. Zofia Lissa, 457-471. Cracow, 1967.
 • Brumbeloe, Joseph. “Symmetry in Witold Lutosławski’s ‘Trauermusik.'” Indiana Theory Review 6, no. 3 (Spring 1983): 3-17.
 • Bucko, Jurij. “Vitol’d Ljotoslavskij: Zametki o technike instrumental’noj kompozicii.” Sovetskaja Muzyka 26, no. 8 (1972): 111-119.
 • Bula, Karol. “Folklor w ‘Tryptyku Śląskim Witolda Lutosławskiego.” In Zeszyt Naukowy: Tradycje Śląskiej Kultury Muzycznej VII. 9-11 kwietnia 1992, 171-185. Wrocław: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 1992.
 • Cadenbach, Rainer. “Dramaturgie der Form und Dialektik der Struktur im Cellokonzert von Witold Lutosławski.” In Festschrift Siegfried Kross, eds. Reinmar Emans and Matthias Wendt, 423-442. Bonn, 1990.
 • Casken, John. “Transition and Transformation in the Music of Witold Lutosławski.” Contact: Today’s Music 12 (Autumn 1975): 3-12. Printed in Polish as “Przejście i transformacja w muzyce Witolda Lutosławskiego” in Res Facta 9 (1982): 141-151.
 • ———. “Review of Stucky’s Lutosławski and his Music (Cambridge, 1981).” Musical Times 122 (December 1981): 822-823.
 • ———. “Singing with dignity.” Musical Times 135 (April 1994): 202-203.
 • ———. “The Visionary and the Dramatic in the Music of Lutosławski.” In Lutosławski Studies, ed. Zbigniew Skowron. Oxford: Oxford University Press, forthcoming (1999).
 • Chłopecki, Andrzej. “The structure of a crystal and All for Sale: On Witold Lutosławski’s and Krzysztof Penderecki’s works.” Polish Art Studies 3 (1982): 261-266.
 • ———. “Dedykacje w partyturach Witolda Lutosławskiego.” In Witold Lutosławski: Prezentacje, interpretacje, konfrontacje. ed. Krystyna Tarnawska-Kaczorowska, 12-18. Warsaw: Sekcja Muzykologów ZKP, 1985.
 • ———. “‘Tombeau’ einer Epoche: Witold Lutosławski – eine Würdigung.” MusikTexte 54 (June 1994): 47-54.
 • ———. “CD liner notes: Naxos 8.553202.” trans. Keith Anderson. Munich: HNH International, 1996: 2-11.
 • Chłopicka, Regina. “W. Lutosławski: Pięć pieśni do słów Iłłakowiczówny.” Cracow: Zeszyt Naukowy – Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1977: 103-121. Reprinted in Ruch Muzyczny 21, no. 20 (1977): 4-5.
 • Corbiot, Olivier. “La musique polonaise contemporaine. L’oeuvre étudiée: le concerto pour orchestre de Lutosławski.” L’Education Musicale 26 (1971): 124-128.
 • Dale, S. S. “Contemporary Cello Concerti X: Witold Lutosławski.” Strad 84 (1973/74): 147-151.
 • Dibelius, Ulrich. “Lutosławski’s Second Symphony.” Polish Music 2, no. 4 (1967): 8-12.
 • ———. “Musik über Musik: Witold Lutosławski, Mauricio Kagel.” In Moderne Musik II: 1965-1985, 223-230. Munich, 1988.
 • Dobrowolski, Andrzej. “Z Wydawnictwo ‘Lacrimosa’ Lutosławskiego.” Ruch Muzyczny 4, no. 18 (1948): 16-17.
 • Dziębowska, Elżbieta. “Pieśn masowa w twórczości Witolda Lutosławskiego.” Muzyka 5, no. 7/8 (1954): 38-44.
 • Fleuret, Maurice. “Witold Lutosławski: Pour mieux connaître.” Le Guide de Concert 432, 1964.
 • Ford, Christopher. “Lutosławski’s First.” Music and Musicians 25 (May 1977): 4-5.
 • Frank, Andrew. “Music Reviews. Witold Lutosławski: ‘Livre pour orchestre.'” Notes 31, no. 2 (1974/75): 393.
 • Gantchoula, Philippe. “La Troisieme Symphonie de W. Lutosławski: Synthese d’un itinéraire créateur.” L’analyse musicale 10 (January 1988): 68-74.
 • Gieraczyński, Bogdan. “Witold Lutosławski: A twentieth-century classic.” Journal of the Conductors’ Guild 10, nos. 1-2 (Winter-Spring 1989): 2-11.
 • ———. “Das Werden eines Klassiders des 20. Jahrhunderts: Der musikalische Lebensweg von Witold Lutosławski.” Musikerziehung 43, no. 4 (1989/90): 161-170.
 • Gorodecki, Michael. “One-man show: Lutosławski at 80.” Musical Times 134 (August 1993): 470-471.
 • Grebe, Karl. “Witold Lutosławski – das ‘polnische Wunder der Musik.'” In Parabeln: Jahrbuch der Freien Akademie der Künste in Hamburg, 15-17. Hamburg, 1966.
 • Griffiths, Paul. “Music in London: Lutosławski.” Musical Times 114 (March 1973): 285.
 • ———. “New Music.” Musical Times 117 (1976): 157-158.
 • Grzenkowicz, Izabella. “W kręgu Lutosławskiego.” Kultura 18, no. 21 (1980): 12.
 • Gülke, Peter. “Lutosławskis Streichquartett als Kammermusikwerk.” In Colloquium Musica Cameralis Brno 1971, 243-249.
 • Gwisdała, Danuta. “Recepcja twórczości Witolda Lutosławskiego.” In Zeszyt Naukowy Akademie Muzyczne Kraków: Materiały z sesji naukowej 1980, 149-157. Cracow: 1985.
 • Gwizdalanka, Danuta. “Hałas, Lutosławski i cisza.” Monochord 8-9 (1995): 59-63.
 • Hansberger, Joachim. “Begrenzte Aleatorik: Das Streichquartett Witold Lutosławskis.” Musica 25 (1971): 248-257.
 • Hanson, Robert. “Lutosławski’s ‘Mi-parti.'” Tempo 124 (March 1978): 30-31.
 • Harley, James. “Consideration of Symphonic Form in the Music of Lutosławski.” In Lutosławski Studies, ed. Zbigniew Skowron. Oxford: Oxford University Press, forthcoming (1999).
 • Harley, Maria Anna. “‘Dans la nuit’: The Themes of Death and Night in Lutosławski’s Oeuvre. In Lutosławski Studies, ed. Zbigniew Skowron. Oxford: Oxford University Press, forthcoming (1999).
 • Haubenstock-Ramati, Roman. “‘Pieśni dla dzieci’ Witolda Lutosławskiego.” Ruch Muzyczny 4, no. 1 (1948): 14.
 • ———. “‘Piosenki dziecinne’ Witolda Lutosławskiego.” Ruch Muzyczny 4, no. 2 (1948): 14.
 • Häusler, Josef. “Witold Lutosławski: Der Weg zur Avantgarde.” Liner notes. Wergo 60019, 1966.
 • ———. “Die Sinfonien Lutosławskis: Neoklassizismus und aleatorischer Kontrapunkt.” Liner notes. Wergo 60044, 1969.
 • ———. Einheit in der Mannigfaltigkeit – Skizze über Lutosławski.” Neue Zeitschrift für Musik 134, no. 1 (1973): 23-26.
 • ———. “Witold Lutosławski: Werke für Orchester.” Liner notes. EMI-1C 165-03 231/36Q.
 • Helm, Everett. “Kompromißlos, doch nicht doktrinär: Der polnische Komponist Witold Lutosławski.” Die Weltwoche (19 November 1965).
 • Helman, Zofia. “Intellekt und Phantasie in der Musik von Witold Lutosławski.” Muzikološki Zbornik 18, Ljubljana (1982): 69-81.
 • Hemingway, Rona. “Liszt, Lutosławski, and Bartók.” Musical Opinion 112 (January 1989): 27-28.
 • Homma, Martina. “Horizontal-vertikal: Zur Organisation der Tonhöhe bei Witold Lutosławski.” Neuland-Jahrbuch 5, Cologne (1985): 91-99.
 • ———. “Materialien zur Arbeit von Witold Lutosławski.” Neuland-Jahrbuch 5 (1985): 100-112.
 • ———. “Witold Lutosławski: ‘Mi-parti.'” Melos 47, no. 3 (1985): 22-57.
 • ———. “Unerhörtes Pathos. Witold Lutosławski: III. Sinfonie.” MusikTexte 13 (February 1986): 7-12.
 • ———. “Pion i poziom w strukturach interwałowych muzyki Witolda Lutosławskiego.” Presentation, Szymanowski-Symposion, Warsaw, 1987.
 • ———. “Witold Lutosławski: Klavierkonzert.” Philharmonische Programmbefte Berlin 1988/89, no. 3 (1988): 35-38.
 • ———. “Witold Lutosławski: Auswahldiskographie.” Musik-Konzepte 71/72/73 (1991): 217-223.
 • ———. “Nostalgie des Aufbruchs? Witolds Lutosławskis Klavierkonzert: ein Spätwerk.” MusikTexte 42 (November 1991): 27-35.
 • ———. “‘Vogelperspektive’ und ‘Schlüsselideen:’ Über einige Aspekte der Kompositionstechnik Lutosławskis anhand kompositorischer Skizzen.” Musik-Konzepte 71/72/73 (1991): 33-51.
 • ———. “Zwölftonharmonik und Präkomposition des Materials: Überlegungen zu Konkretisierungsgraden in Witold Lutosławskis Cellokonzert.” Quellenstudien II, Zwölf Komponisten des 20.Jahrhunderts, Veröffentlichungen der Paul Sacher Stuftung, Vol. 3, ed. Felix Meyer (Winter 1993): 205-232.
 • ———. “Gleichzeitigkeit des Ungleichartigen: Witold Lutosławskis Vierte Sinfonie — Synthese seines Schaffens.” MusikTexte 54 (June 1994): 51-56.
 • ———. “Lutosławski’s Studies in 12-Tone Rows.” In Lutosławski Studies, ed. Zbigniew Skowron. Oxford: Oxford University Press, forthcoming (1999).
 • Homfray, T. “Witold Lutosławski.” Strad 94 (1983): 440.
 • Huber, Alfred. “Witold Lutosławski: Cellokonzert.” Melos 40, no. 4 (1973): 229-236.
 • Iwaszkiewicz, Jarosław. “Piosenki Lutosławskiego in Kolędy Ekiera.” Nowiny Literackie 2, no. 7 (1948): 7.
 • Jacobson, Bernard. A Polish Renaissance. London: Phaidon Press, 1996.
 • Jarociński, Stefan. “Sylwetki twórców: WL.” Przegląd Kulturalny 1, no. 2 (1952): 6.
 • ———. “Nowe utwory fortepianowe Lutosławskiego: ‘Bukoliki,’ 3 łatwe utwory na fortepian.” Muzyka 4, no. 9/10 (1953): 71-76.
 • ———. “Indywidualność Lutosławskiego.” Ruch Muzyczny 5, no. 21 (1961): 5-6.
 • ———. “Tadeusz Kaczyński: Rozmowy z Witoldem Lutosławskim. Kraków 1972, Recenzja.” Muzyka 19, no. 2 (1974): 75-79.
 • Jarzębska, Alicja. “Problem ksztaltowania kontinuum forma w IV symfonii Witolda Lutosławskiego.” Muzyka 40, nos. 1-2 (1995): 135-154.
 • Jazwińska, Zofia. “Witold Lutosławski Awarded the 1968 Tribune des Compositeurs Prize in Paris.” Polish Music 3, no. 3 (1968): 44-45.
 • Jujka, Andrzej. “Jubileusz Witolda Lutosławskiego.” Wychowanie Muzyczne w Szkole 27, no. 5 (1983): 271-279.
 • Kaczyński, Tadeusz. “Lutosławski’s Music for Children.” Polish Music 9, no. 4 (1974): 10.
 • ———. “III Symfonia po raz pierwszy w Polsce.” Ruch Muzyczny, no. 21 (1984): 7.
 • ———. “Na tropach systemu Lutosławskiego.” In Zeszyt Naukowy Akademie Muzyczne Kraków: Materiały z sesji naukowej 1980, 51-80. Cracow: 1985.
 • ———. “Lutosławski ou la conscience du compositeur.” In Komponisten des 20. Jahrhunderts in der Paul Sacher Stiftung. Basel: 1986.
 • Kara-Pesic, Ana. “Understanding the relationship between music and text on the basis of the writings of Witold Lutosławski.” New Sound 3 (1994): 135-144.
 • Kirchberg, Klaus. “Lutosławskis ‘Livre pour orchestra.'” Musica 23 (1969): 30-31.
 • Konold, Wulf. “Zwischen Folklore und Aleatorik: Der Komponist Witold Lutosławski zum sechzigsten Geburtstag.” Musica 27, no. 5 (1973): 438-444.
 • Koszewski, Andrzej. “Witolda Lutosławskiego ‘Koncert na orkiestrę.” Ruch Muzyczny 2, no. 21 (1958): 15-18.
 • Krawczyk, Dorota. “Koncepcja czasu Witolda Lutosławskiego.” Muzyka 40, nos. 1-2 (1995): 111-133.
 • ———. “Lutosławski et Serocki: Dwa typy ksztaltowania struktury czasowej.” In Dziedzictwo europejskie a polska kultura muzyczna w dobie przemian, 219-232. Cracow: Musica Iagellonica, 1995.
 • Libbey, Theodore W., Jr. “Debuts and Reappearances: Washington National Symphony, Lutosławski Premiere.” High Fidelity/Musical America 30, no. 5 (May 1980): 29, 33.
 • Ligeti, György. “Ligeti über Lutosławski (Brief Ligetis an Ove Nordwall).” Musica 22 (1968): 453-454.
 • Lisicki, Krzysztof. “Klasyk naszej epoki.” Kierunki 28, no. 16 (1974): 1,8.
 • Lissa, Zofia. “‘Mała Suita’ i ‘Tryptych’ Witolda Lutosławskiego.” Muzyka 3, no. 5/6 (1952): 7-56.
 • ———. “Koncert na orkiestrę Witolda Lutosławskiego: Szkic analityczny.” Muzyka 6, no. 3/4 (1955): 25-52. Expanded version printed in Studia Muzykologiczne 5 (1956): 196-299. Printed in German in Zur musikalischen Analyse, ed. Gerhard Schumacher, 282-322. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Wege der Forschung, vol. 257, 1974.
 • ———. “Lutosławski, Witold.” Musik in Geschichte und Gegenwart, vol. 8. Kassel: 1960.
 • ———. “Przemówienie na uroczystości nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego Witoldowi Lutosławskiemu.” In Roczniki Uniwersytetu Warszawskiego 13 (1973): 226-229.
 • Lück, Hartmut. “Kein eiskalter Konstruktivist: Am 25. Januar wird der Komponist Witold Lutosławski 70 Jahre alt.” FonoForum 28, no. 1 (1983): 36-38.
 • ———. “Xenakis und Lutosławski setzten die Maßstäbe: Eindrücke vom ‘Warschauer Herbst 1967.'” Neue Zeitschrift für Musik 128 (1967): 443-444.
 • Maciejewski, B. M. Twelve Polish Composers. London: Allegro Press, 1976.
 • Mainka, Jürgen. “Zum Werk Lutosławskis.” Musik und Gesellschaft 21 (1971): 344-348.
 • Malecka, Teresa. “Witold Lutosławski – “Preludia i fuga.'” In Zeszyt Naukowy 17, 53-61. Gdańsk: Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1978.
 • Marco, Tomás. “Trois poemes d’Henri Michaux.” Sonda 2 (1968): 27-32.
 • Marek, Tadeusz. “‘Livre pour orchestre’ by Witold Lutosławski.” Polish Music 4, no. 1 (1969): 9-12.
 • ———. “Cello Concerto by Witold Lutosławski.” Polish Music 6, no. 3 (1971): 3-9.
 • ———. “Die Stellung des Oeuvres von Lutosławski innerhalb der polnischen und der zeitgenössischen Musik.” Philharmonische Blätter 1973/74, no. 2: 10-13.
 • ———. “A New Work by Witold Lutosławski: ‘Les Espaces du Sommeil’ for Baritone and Symphony Orchestra.” Polish Music 11, no. 1 (1976): 3-5.
 • ———. “Witold Lutosławski: ‘Mi-parti.'” Polish Music 12, no. 2 (1977): 3-4.
 • Markiewicz, Leon. “‘Pięć pieśni’ Witolda Lutosławskiego.” Ruch Muzyczny 4, no. 5/6 (1960): 24-25.
 • ———. “II Symfonia Witolda Lutosławskiego.” Muzyka 13, no. 2 (1968): 67-76.
 • Metzger, Heinz-Klaus. “Komponist zwischen Auschwitz und Venedig: Eine Hommage an Witold Lutosławski.” Neue Musikzeitung 29, no. 6 (1980): 3-4.
 • Meyer, Krzysztof. “Lidia Rappoport: Witold Lutosławski. Moskwa 1976 Recenzja.” Ruch Muzyczny 21, no. 11 (1977): 18-19.
 • ———. “O muzyce Witolda Lutosławskiego.” Res Facta 9, Cracow (1982): 129-140.
 • ———. “Kilka uwag na temat organizacji wysokońci dzwięków w muzyce Witolda Lutosławskiego.” Muzyka 40, nos. 1-2 (1995): 3-24.
 • Michaely, Aloyse. “Lutosławskis III.Sinfonie.” Musik-Konzepte 71/72/73 (July 1991): 63-92.
 • Mountain, Rosemary. An investigation of periodicity in music with reference to three twentieth-century compositions: Bartók’s ‘Music for strings, percussion and celesta’, Lutosławski’s ‘Concerto for Orchestra’, Ligeti’s ‘Chamber Concerto’. Doctoral Dissertation. Victoria: University of Victoria, 1993.
 • Murray, Bain. “Cleveland: Lutosławski comes to town.” High Fidelity/Musical America 21, no. 9 (September 1971): 24.
 • ———. “Report from Washington: The Lutosławski ‘Novelette’ Premiere.” Polish Music 15, no. 1/2 (1980): 27-36.
 • Mycielski, Zygmunt. “O ‘Muzyce żałobnej’ Lutosławskiego.” Przegląd Kulturalny 7, no. 16 (1958): 7.
 • Negrey, Maciej. “Symfonika Witolda Lutosławskiego.” in Witold Lutosławski: Sesja naukowa poświęcona twórczości Kompozytora, edited by L. Polony, 81-102. Cracow: Akademia Muzyczna w Krakowie, 1985.
 • Newman, George. “Lutosławski’s Piano Concerto.” Tempo 167 (December 1988): 52-53.
 • Nikol’skaja [Nikolska], Irina. “Tvor eskaja evoljucija V. Ljutoslavskogo.” In Aktualnye problemy socjalisti eskogo iskustwa: Sbornik statej o chudozestwiennoj kulture socjalisti eskich stran Europy, 177-197. Moscow: Izdatel’stvo Nauka, 1978.
 • ———. “Koncerty Lutosławskiego w ZSSR.” Ruch Muzyczny 23, no. 3 (1979): 3-4.
 • ———. Ot Simanowskogo do Ljutoslavskogo i Pendereckogo. Moscow: 1990.
 • ———. “Wiederbelebung der Melodie: Über einige Grundzüge thematischer Formung in Witold Lutoslawskis Musik der achtziger Jahre.” MusikTexte 42 (November 1991): 54-57.
 • ———. “Symfonizm Witolda Lutosławskiego.” Muzyka 37, no. 3 (1992): 37-51.
 • ———. “Melodia i niektóre zasady jej konstruktowania w twórczości Witolda Lutosławskiego z lat 1960-1980.” Muzyka 40, nos. 1-2 (1995): 59-84.
 • ———. “On Types of Chain Connections in Lutosławski’s ‘Chain 3’ for Orchestra.” In Lutosławski Studies, ed. Zbigniew Skowron. Oxford: Oxford University Press, forthcoming (1999).
 • Nordwall, Ove. “Fünf Iłłakowicz-Lieder von Witold Lutoslawski.” Melos 33, no. 7/8 (1966): 212-216.
 • ———. “‘Pour enchaîner’ – introduktion til Lutosławski’s musik.” Dansk Musiktidsskrift 42 (1967): 62-64, 107-110.
 • ———. “Witold Lutoslawski – ett porträtt.” Konsertnytt, no. 7 (1973/74): 3-4, 6.
 • ———. “Om Witold Lutoslawski.” Musikrevy (1976): 21-22.
 • Nowacki, Kazimierz. “Compositions for Piano by Witold Lutosławski.” Polish Music 2, no. 2 (1967): 14-17.
 • ———. “Symphony No. 2 by Witold Lutosławski.” Polish Music 2, no. 3 (1967): 7-14.
 • ———. “Witold Lutosławski: Paroles Tissées.” Polish Music 3, no. 3 (1968): 3-15.
 • Orga, Ates. “Liverpool: Lutosławski’s Second.” Music and Musicians 17 (July 1969): 60-61.
 • ———. “Lutosławski’s Cello Concerto.” Music and Musicians 19 (December 1970): 81.
 • Paap, Wouter. “Tweede Symfonie van Witold Lutosławski.” Mens en melodie (1968): 146.
 • Paja, Jadwiga. “Idiom kompozytorski Witolda Lutoslawskiego an tle tendencji twórczych w muzyce XX wieku.” In Muzykologia Krakowska 1911-1986, 145-159. Warsaw/Cracow: Polskie Wydawnictwo Naukowe, 1987.
 • ———. “L’opera di Witold Lutosławski e la musica polacca del suo tempo.” Nuova rivista musicale italiana 22, no. 4 (1988): 726-740.
 • ———. “The Polyphonic Aspect of Lutoslawski’s Music.” Acta Musicologica 62/2-3 (1990): 183-191.
 • Paja-Stach, Jadwiga. “Rola partii fortepianu w ‘Recitative e arioso’ i w ‘Particie’ Witolda Lutosławskiego.” In Muzyka fortepianowa 10, 135-144. Gdansk: Akademia Muzyczna im. Stanislawa Moniuszki, 1995.
 • Paja-Stach, Jadwiga & Maria Stanlewicz-Kamionka. “Witold Lutosławski: Dokumentacja.” Muzyka 40, nos. 1-2 (1995): 157-222.
 • Patkowski, Jósef. “II Symfonia Witolda Lutosławskiego.” Res Facta 1 (1970).
 • Pejko, N. “Dve instrumentaln’nye miniatjury (kompozicionnyj analiz p’es O. Messiaena i V. Ljutoslavskogo).” In Muzyka i sovremennost’, Vol. 9, ed. D.V. Frishman, 282-308. Moscow: Muzyka, 1975.
 • Pensdorfova, Eva. “Tři poemata Witolda Lutoslavského.” Hudebni Rozhledy 18 (1965): 106-108.
 • Petersen, Peter. “Witold Lutoslawski: Präludien und Fuge.” Hamburger Jahrbuch für Musikwissenschaft 1 (1974): 147-180.
 • ———. “Bartók und Lutosławski: Ein Vergliech.” In Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricea. Incohata a Zoltán Kodály. Bericht über das Internationale Bartók-Symposium Budapest, 451-465. Budapest, 1981.
 • ———. “Über die Wirkung Bartóks auf das Schaffen Lutosławskis.” Musik-Konzepte 22 (1981): 84-117.
 • ———. “Bartók – Lutosławski – Ligeti: Einige Bemerkungen zu ihrer Kompositionstechnik unter dem Aspekt der Tonhöhe.” Hamburger Jahrbuch für Musikwissenschaft 11 (1991): 289-309.
 • ———. “Microtones in the Music of Lutosławski.” In Lutosławski Studies, ed. Zbigniew Skowron. Oxford: Oxford University Press, forthcoming (1999).
 • Piotrowska, Maria. “Aleatoryzm Witolda Lutosławskiego na tle genezy tego kierunku w muzyce współczesnej.” Muzyka 14, no. 3 (1969): 67-86.
 • Pociej, Bohdan. “Uwertura na smyczki Witolda Lutosławskiego.” Ruch Muzyczny 2, no. 4 (1958): 23-28.
 • ———. “‘Gry weneckie:’ Nowy utwór Witolda Lutosławskiego.” Ruch Muzyczny 5, no. 10 (1961): 4.
 • ———. “Dżiękowa sublimacja świata: Uwagi o ‘Livre pour orchestre’ W. Lutosławskiego.” Polska 1970, no. 7 (1970): 31-32.
 • ———. “The Music of Witold Lutosławski.” Polish Perspectives 15, no. 7/8 (1972): 24-31.
 • ———. “Lutosławski gra z tradycją.” Polska 1973, no. 2 (1973): 40-41.
 • ———. “Etos symfonizmu: O nowym utworze Witolda Lutosławskiego.” Polska 1978, no. 2 (1978): 42-43, 51.
 • ———. “‘III Symfonia’ Witolda Lutosławskiego: Dramaturgia symfonicznej formy.” In Witold Lutosławski: Prezentacje, interpretacje, konfrontacje. ed. Krystyna Tarnawska-Kaczorowska, 162-173. Warsaw: Sekcja Muzykologów ZKP, 1985.
 • Podhajski, Marek. “Formy aleatoryzmu w ‘Grach weneckich’ Witolda Lutosławskiego – próba typizacji.” In Z dziejów muzyki polskiej 15. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe Filharmonia Pomorska im. J. Paderewskiego, 59-77. Bydgoszcz, 1971.
 • Polony, Leszek. “Struktura procesu dżwiękowego w ‘Kwartecie smyczkowym’ Witolda Lutosławskiego.” In Zeszyt Naukowy Akademie Muzyczne Kraków: Materiały z sesji naukowej 1975, 67-83. Cracow: Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1975.
 • Pople, Anthony. “Book Review: The Music of Lutosławski, Charles Bodman Rae; Conversations with Witold Lutosławski, Irina Nikolska.” Musical Times 135, no. 1818 (August 1994): 508-509.
 • Prosnak, Jan. “Witold Lutosławski.” Wychowanie Muzyczne w Szkole 16, no. 2 (1972): 71-80.
 • Rae, Charles Bodman. “Lutosławski’s Golden Year.” Musical Times 127, no. 10 (1986): 547-551.
 • ———. “Lutosławski’s Late Style?” The Listener 121 (26 January 1989): 36-37.
 • ———. “Lutosławski’s Piano Concerto.” The Listener 122 (27 July 1989): 36-37.
 • ———. “Lutosławski’s Late Violin Works.” Musical Times 131 (October 1990): 530-533.
 • ———. “Lutosławski at the Proms.” Musical Times 132 (October 1991): 524.
 • ———. “Organizacja wysokości dżwięków w muzyce Lutosławskiego.” Muzyka 40, nos. 1-2 (1995): 41-58.
 • ———. “Lutosławski’s Orchestral Sound World: a World of Contrasts.” In Lutosławski Studies, ed. Zbigniew Skowron. Oxford: Oxford University Press, forthcoming (1999).
 • Rappoport, Lidija Grigor’evna. “Niekotorye osobiennosti orkiestrowoj polifonii Vitol’da Ljutoslavskogo.” In Polofonia: Sbornik teoretičeskich statej, 198-227. Moscow: Izdatel’stvo Muzyka, 1975.
 • Read, Gardner. “Rec. ‘Three aspects: Ligeti, Lutosławski, Lindholm.'” The World of Music 13, no. 2 (1971): 54-57.
 • Riis-Vestergaard, Hans. “‘Trois poemes d’Henri Michaux.'” Dansk Musiktidsskrift 41 (1966): 3-4.
 • Rogge, Wolfgang. “Die ‘Jeux vénitiens’ von Witold Lutosławski im Schulfunk: Ein Beitrag zum Thema Offentliche Konzerte für Schüler.” Musik und Bildung 5, no. 1 (1973): 24-29.
 • Ross, Alex. “Exit a Master, Leaving Behind Great Moments in Sound.” The New York Times (6 March 1994): 33H.
 • Rudziński, Witold. “O W. Lutosławskiego ‘Muzyce żałobnej’ na orkiestrę smyczkową.” [1958] In O muzyce przy głośniku: Nauka słuchania muzyki, ed. W. Rudziński, 550-557. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1975.
 • Rust, Douglas. “‘The Music of Lutosławski’ [review].” Current Musicology 59 (1995): 94-100.
 • Rye, Matthew. “Lutosławski Works.” Musical Times 129 (1988): 547-551.
 • ———. “Lutosławski Festival.” Musical Times 130 (1989): 225-226.
 • Sabbe, Herman. “Lutosławski voor Polen.” Mens en melodie no. 1 (1979): 17-19.
 • Šaltuper, Jurij. “O stile Ljutoslavskogo 60-ch godov.” In Problemy muzykal’noj nauki 3, ed. Prudnikova, 238-279. Moscow: Sovetskij Kompozitor, 1975.
 • Samson, Jim. “Lutosławski Chain 2, Partita, Stravinsky Violin Concerto DG-424-696-2.” Tempo 168 (1989): 51-52.
 • Sannemüller, Gerd. “Das Konzert für Orchester von Witold Lutosławski.” Schweizerische Musikzeitung 107 (1967): 258-264.
 • ———. “‘Paroles tissées’ von Witold Lutosławski.” In Beiträge zur Musikgeschichte Nordeuropas, Kurt Gudewill zum 65. Geburtstag, ed. Uwe Hainsel, 101-110. Wolfenbüttel, 1978.
 • ———. “Ein Portrait von Witold Lutosławski.” Neue Zürcher Zeitung 227 (30 September 1978): 66.
 • ———. “Witold Lutosławskis 2. Sinfonie (Für die Unterrichtspraxis).” Musik und Bildung 10 (1978): 588-595.
 • ———. “Die 1. Sinfonie von Witold Lutosławski.” Musik und Bildung 13 (1981): 766-772.
 • ———. “Die Bezichungen von Sprache und Musik in Kompositionen von Witold Lutosławski.” In Deutsch-polnische Musikbeziehungen: Bericht über das wissenschaftliche Symposion im Rahmen der internationalen Orgelwoche Nürnberg 1982, 119-128. Munich/Salzburg, 1987.
 • Schäfer, Hansjürgen. “Konsequenz und Klarheit: Bemerkungen zum Schaffen Witold Lutosławskis.” Musik und Gesellschaft 25 (1975): 82-86.
 • Schäffer, Bogusław. “Najnowsze dzieło Lutosławskiego.” Tygodnik Powszechny 11, no. 1 (1955): 10-11.
 • ———. “Polskie melodie ludowe w twórczości Witolda Lutosławskiego.” Studia Muzykologiczne 5 (Cracow, 1956): 300-356.
 • ———. “Nowy kierunek twórczości Witolda Lutosławskiego.” Życie Literackie 8, no. 20 (18 May 1958): 10. Reprinted in W kręgu nowej muzyki, 238-243. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1967.
 • ———. “Lutosławski, Witold.” In Leksykon kompozytorów xx wieku. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1963.
 • ———. “Witold Lutosławski.” Życie Literackie 33, no. 6 (6 February 1983): 1,10.
 • Schiller, Henryk. “Kwartet smyczkowy Witolda Lutosławskiego.” Res Facta 2 (1968): 15-29.
 • Schmidt, Christian Martin. “Witold Lutosławski: Streichquartett.” In Die Musik der sechziger Jahre: Zwölf Versuche, ed. Rudolf Stephan, 154-162. Mainz: Veröffentlichungen des Instituts für Neue Musik und Musikerzeihung Darmstadt (vol. 12), 1972.
 • Schwarting, Heino. “Witold Lutosławskis ‘Melodie ludowe’ (Volksmelodien) Nr. 1, Ach, mój Jasienko.” Üben und Musizieren 4, no. 1 (1987): 39-41.
 • Schwarz, Robert. “Lutosławski: Chain 2; Orchestral Works (3).” High Fidelity 39, no. 7 (July 1989): 61-62.
 • Selleck, John. “Pitch and Duration as Textural Elements in Lutosławski’s String Quartet.” Perspectives of New Music 13 (Summer 1975): 150-161.
 • Sikora, Elisabeth. “Witold Lutosławski: 80 ans de liberté.” Diapaison-Harmonie 340? (1993): 34-38.
 • Skowron, Zbigniew. “‘The Music of Lutosławski’ [review].” Muzyka 40, nos. 1-2 (1995): 223-233.
 • ———. “Lutosławski’s Formulated Aesthetics: A Reconstruction of the Composer’s Outlook.” In Lutosławski Studies, ed. Zbigniew Skowron. Oxford: Oxford University Press, forthcoming (1999).
 • Smoleńska-Zielińska, Barbara. “‘Łańcuch 2′ Witolda Lutosławskiego.” Ruch Muzyczny 30, no. 15 (1986): 3-4.
 • ———. “‘III łańcuch’ Witolda Lutosławskiego.” Ruch Muzyczny 31, no. 28 (1987).
 • Spies, Bertha. “Oppervalkkonstrukte as sleutel tot dieperliggende strukturele verhousdings: ‘n huldeblyk ann Witold Lutosławski (1913-1994).” SAMUS: South African Journal of Musicology 14 (1994): 49-63.
 • Stadlen, Peter. “Welcome for ‘New Trend’ Music: Michaux Poems.” London Daily Telegraph (24 September 1963).
 • Standford, Patric. “Two Lutosławski books [review].” Tempo 189 (June 1994): 31-32.
 • Stanilewicz, Maria. “Organizacja materiału dzwiękowego w ‘Muzyce żałobnej’ Witolda Lutosławskiego.” Muzyka 20, no. 4 (1975): 3-27.
 • ———. “Problem formy w ‘Muzyce żałobnej’ Witolda Lutosławskiego.” Muzyka 23, no. 1 (1978): 33-44.
 • Stęszewski, Jan. “Awarding of the UNESCO / IMC Prize: Eulogy of Witold Lutosławski.” The World of Music 27, no. 3 (1985): 124-125.
 • Stucky, Steven. “Lutosławski’s Double Concerto.” Musical Times 122, no. 8 (1981): 529-532.
 • ———. “Debuts and Reappearances: Chicago; Chicago Symphony: Lutosławski Symphony No. 3 [premiere].” High Fidelity/Musical America 34, no. 1 (January 1984): 20.
 • ———. “Change and Constancy: The Essential Lutosławski.” In Lutosławski Studies, ed. Zbigniew Skowron. Oxford: Oxford University Press, forthcoming (1999).
 • Swerts, Piet. “De nieuwe compositietechnieken van Witold Lutosławski.” Adem 19, no. 3 (May/June 1983): 155-157.
 • Swolkień, Henryk. “Współczesny klasyk.” Kurier Polski 26, no. 17 (15 January 1983).
 • Szwajgier, Krzysztof. “Harmonia polifoniczna: Z problematyki współbrzmie we wczesnej twórczości Witolda Lutosławskiego.” In Witold Lutosławski: Prezentacje, interpretacje, konfrontacje, ed. Krystyna Tarnawska-Kaczorowska, 19-45. Warsaw: Sekcja Muzykologów – ZKP, 1985.
 • ———. “Semantyka realizacyjna kwartetu smyczkowego Witolda Lutosławskiego.” In Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej w Krakowie: Materiały z sesji naukowej 1980, 136-148. Cracow: Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1985.
 • Szwarcman, Dorota. “A New Book About Witold Lutosławski.” Polish Music 16, no. 3/4 (1981): 48-50.
 • ———. “O słuchaniu kompozytorskim Witolda Lutosławskiego.” In Witold Lutosławski: Prezentacje, interpretacje, konfrontacje, ed. Krystyna Tarnawska-Kaczorowska, 174. Warsaw: Sekcja Muzykologów – ZKP, 1985. Reprinted as “Jak słucha kompozytor: Czytając wypowiedzi Witolda Lutosławskiego.” Ruch Muzyczny 28, no. 19 (1984): 39-40.
 • Tarnawska-Kaczorowska, Krystyna. “Koncert na wiolonczelę i orkiestrę Witolda Lutosławskiego.” In Spotkania muzyczne w Baranowie II: Muzyka w muzyce, eds. Teresa Malecka & Leszek Polony, 232-255 (discussion: 256-266). Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1980.
 • ———. “Witold Lutosławski: myśl i kreacja.” In Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej w Krakowie 1978, 236-249. Cracow: Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1983.
 • ———. “‘Les espaces du sommeil’ na baryton i orkiestrę do słów Roberta Desnosa Witolda Lutosławskiego.” In Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej w Krakowie 1980, 103-134. Cracow: Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1985.
 • ———. “Witold Lutosławski: myśl i kreacja.” In Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej w Krakowie 1980, 232-266. Cracow: Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1985.
 • ———. “Muzyka żałobna na orkiestrę smyczkową Witolda Lutosławskiego.” In Witold Lutosławski: Prezentacje, interpretacje, konfrontacje, ed. K. Tarnawska-Kaczorowska, 68-117. Warsaw: Sekcja Muzykologów – ZKP, 1985.
 • Thomas, Adrian. “A Deep Resonance: Lutosławski’s ‘Trois poemes d’Henri Michaux.'” Sounding 1 (Autumn 1970): 58-70.
 • ———. “Jeux vénitiens: Lutosławski at the Crossroads.” Contact 24 (Spring 1982): 4-7.
 • ———. “Your song is mine.” Musical Times 36, no. 1830 (August 1995): 403-409. ———. “‘Jeux venitiens’: Working Methods at the Start of Lutosławski’s Mature Period.” In Lutosławski Studies, ed. Zbigniew Skowron. Oxford: Oxford University Press, forthcoming (1999).
 • Tomaszewski, Mieczysław. “O ekspresji i formie u Witolda Lutosławskiego: Spostrzeżenia i refleksje.” In Witold Lutosławski: Prezentacje, interpretacje, konfrontacje, ed. Krystyna Tarnawska-Kaczorowska, 188-202. Warsaw: Sekcja Muzykologów – ZKP, 1985.
 • Tuchowski, Andrzej. “Nie znacie? A szkoda. Witold Lutosławski: Novelette na orkiestrę.” Ruch Muzyczny 27, no. 17 (1983): 3-6.
 • ———. “Problematyka ruchu w ‘Livre pour orchestre.'” In Witold Lutosławski: Prezentacje, interpretacje, konfrontacje, ed. Krystyna Tarnawska-Kaczorowska, 151-155. Warsaw: Sekcja Muzykologów – ZKP, 1985.
 • ———. “On Types of Movement in Lutoslawski’s Mature Period. A Comparison of ‘Livre pour orchestre’ and Symphony No. 4.” In Lutosławski Studies, ed. Zbigniew Skowron. Oxford: Oxford University Press, forthcoming (1999).
 • Vagolova, Vera. “Aleatoryka V. Ljutoslavskogo i ocodennosti jevo isnolzovanija vo Vtoroj Simfonii.” In Problemy muzyki XX veka. Gor’kij, 1977.
 • Warnaby, John. “Lutosławski’s Third Symphony.” Tempo no. 148 (1984): 21-23.
 • ———. “Philharmonia’s Lutosławski Festival.” Musical Opinion 112 (June 1989): 209-210.
 • Whittall, Arnold. “Review of Stucky’s Lutosławski and his Music (Cambridge, 1981).” Music Review 13 (August-November 1982): 280-282.
 • ———. “Lutosławski, Witold – Chain 2: Dialogue for Violin and Orchestra; Chain 3 for orchestra.” Music and Letters 70, no. 3 (August 1989): 459-460.
 • ———. “Between Polarity and Synthesis: The Modernist Paradigm in Lutosławski’s Concertos for Cello and Piano.” In Lutosławski Studies, ed. Zbigniew Skowron. Oxford: Oxford University Press, forthcoming (1999).
 • Wilby, Philip. “Lutosławski and a View of Musical Perspective.” In Companion to Contemporary Musical Thought, eds. J. Paynter, T. Howell, R. Orton & P. Seymour, 1127-1145. London & NY: Routledge, 1992.
 • Wnuk-Nazarowa, Joanna. “Związki słowa z muzyką w ‘Trois poemes d’Henri Michaux’ na chór 20-głosowy i orkiestrę (1963).” In Witold Lutosławski: Prezentacje, interpretacje, konfrontacje, ed. Krystyna Tarnawska-Kaczorowska, 118-138. Warsaw: Sekcja Muzykologów – ZKP, 1985.
 • Woolf, P. Grahame. “Lutosławski Festival and Prom Premiere.” Music and Musicians 38, no. 2 (October 1990): 36.
 • Zieliński, Tadeusz Andrzej. “Witold Lutosławskis Konsert för orkester.” Nutida Musik, no. 4 (1962/63): 41.
 • ———. “Droga twórcza Witolda Lutosławskiego.” Ruch Muzyczny 12, no. 20 (1968): 3-6; no. 21, 11-13. Reprinted in Spotkania z muzyka współczesną, T. A. Zieliński, 38-68. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1975.
 • ———. “‘Mi-parti’ Witolda Lutosławskiego.” Ruch Muzyczny 21, no. 19 (1977): 4-5.
 • ———. “‘Przestrzenie snu’ Witolda Lutosławskiego.” Ruch Muzyczny 22, no. 12 (1978): 3-5.
 • ———. “Koncert podwójny Lutosławskiego.” Ruch Muzyczny 24, no. 24 (1980): 12-13.
 • ———. “Witold Lutosławski.” Polish Music 18, no. 3/4 (1983): 9-20.
 • ——–. “‘Łańcuch I’ Witolda Lutosławskiego.” Ruch Muzyczny 29, no. 9 (1985): 4-6. Printed in English as “Witold Lutosławski’s Chain I.” Polish Music 20, no. 1/2 (1985): 17-24.
 • Zohn, Steven. “Formal Organization and Closure in Witold Lutosławski’s Chain 3.” Unpublished Research Paper (Ithica: Cornell University, 1991).
 • Zvereva, Ju. “Vitol’d Lutoslavskij.” Muzykal’naja Žizn’ 16 (March 1973): 18-20.

General Studies, Articles, Chapters

 • Baculewski, Krzysztof. Polska twórczość kompozytorska 1945-1984. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1987.
 • Bayer, Francis. De Schönberg ŕ Cage: Essai sur la notion d’espace sonore dans la musique contemporaine. Paris: Éditions Klincksieck, 1987.
 • Borris, Siegfried. “Neue Bläserklangstrukturen im XX. Jahrhundert.” In Musik und Bildung 5, no. 7/8 (1973): 357-367.
 • Bylander, Cynthia E. The Warsaw Autumn International Festival of Contemporary Music, 1956-1961: Its goals, structures, programs, and people. Doctoral Dissertation. Columbus: Ohio State University, 1990.
 • Casken, John. “Polish Music in England.” Polish Music 8, no. 2 (1973): 32-33.
 • ———. “Polish Music in Britain.” Polish Music 10, no. 3 (1975): 10-12.
 • Chodkowski, Andrzej. Miniatura fortepianowa dziesięciolecia 1945-1955. Master’s Thesis. Warsaw: Warsaw University, 1958. [Lutosławski: 74-76]
 • Cieślak-Lastowiecka, Maria. Fortepianowe versje 24 kaprysu Paganiniego. Master’s Thesis. Warsaw: Warsaw University, 1964.
 • Cowie, Edward. “Mobiles of sound.” Music and Musicians 20 (October 1971): 34-40.
 • Crichton, Ronald. “Music in London: Orchestral.” Musical Times 3 (December 1970): 1239.
 • Dąbek, Stanisław. Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Naukowe, 1996.
 • de la Motte, Diether. “Improvisation in der Neuen Musik.” In Improvisation und neue Musik, Veröffentlichungen des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung Darmstadt, vol. 20, 42-55. Mainz, 1979. [Lutosławski: 49-50]
 • Dibelius, Ulrich. “Der Beitrag Polens.” Musica 17, no. 3 (1963): 105-108.
 • ———. “Polnische Avantgarde.” Melos 34 (1967): 7-16.
 • ———. “The Presentation of Musical Works: Reflections on the 15th Warsaw Autumn.” Polish Music 6, no. 4 (1971): 12-16.
 • Dickinson, Peter. “Polish Music Today.” Musical Times (1967): 596-598.
 • Dobrowolski, Andrzej. “The Effect of ‘Warsaw Autumn’ on the Development of Music Life in Poland.” Polish Music 10, no. 1 (1975): 5-8.
 • Duck, Leonard. “The Manchester Scene.” Musical Opinion 109 (April 1986): 117-118.
 • Erhardt, Ludwik. Contemporary Music in Poland. tr. Eugenia Tarska. Warsaw: Polonia, 1966.
 • ———. “A Glance at Contemporary Music in Poland.” Polish Music 14, no. 1/2 (1979): 16-27.
 • Gieraczyński, Bogdan. “Our Musical Life in Poland.” Music and Musicians 38, no. 6 (February 1990): 6-9.
 • Gontschik-Sumia, S. “My impressions of musical Warsaw.” Polish Music 3, no. 4 (1968): 20-21.
 • Griffiths, Paul. “Aleatory.” In The New Grove Dictionary of Music and Musicians 1, ed. Stanley Sadie, 237-242. London: MacMillan Publishers, 1980.
 • Grzenkowicz, Izabella. “Polish Society of Contemporary Music.” Polish Music 15, no. 2/3 (1980): 22-26.
 • Grzybowski, Jan. “Warsaw Autumn 1988.” Polish Music 24, no. 2 (1989): 21-25.
 • Haubenstock-Ramati, Roman. “Pieśni walki podziemnej.” Ruch Muzyczny 4, no. 3 (1948): 20.
 • Häusler, Josef. Musik im 20. Jahrhundert: Von Schönberg zu Penderecki. Bremen, 1969.
 • Helm, Everett. “Warschauer Herbst 1961: Die neue polnische Schule.” Neue Zeitschrift für Musik 122, no. 11 (1961): 467-468.
 • ———. “Nine-Day-Festival.” New York Times (8 October 1961): B13.
 • ———. “Warschauer Herbst 1965.” Neue Zeitschrift für Musik 126, no. 12 (1965): 482-483.
 • ———. “Adventure in Poland: Warsaw Report.” High Fidelity/Musical America 15, no. 12 (December 1965): 185.
 • Helman, Zofia. “Muzyka polska między dwiema wojnami.” Muzyka 23, no. 3 (1978): 17-34.
 • ———. Neoklasycyzm w muzyce polskiej XX wieku. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1985.
 • Homma, Martina. “Müde Helden: Der 31. ‘Warzawska Jesień.'” MusikTexte 26 (1988): 60.
 • ———. “Vertraut, aber ohne Echo: Polnische Musik in der Bundesrepublik.” In Deutsch-polnische Ansichten zur Literatur und Kultur. Darmstadt: Deutsches Polen-Institut, 1990: 234-242.
 • ———. “Im Zeichen der Kontinuität: Polnische Musik im deutschen Musikleben.” In Deutsch-polnische Ansichten zur Literatur und Kultur. Darmstadt: Deutsches Polen-Institut, 1991: 262-276.
 • ———. “Reichlich Theorie und Wissenschaft: Polnische Musik und Musiktheorie.” In Deutsch-polnische Ansichten zur Literatur und Kultur. Darmstadt: Deutsches Polen-Institut, 1992: 280-287.
 • ———. “Dyskretny urok współczesności.” Studio 3 (October 1992): 7-8.
 • ———. “Zur Präsenz polnischer Komponisten auf dem deutschen Plattenmarkt: Eine Diskographie.” In Deutsch-polnische Ansichten zur Literatur und Kultur. Darmstadt: Deutsches Polen-Institut, 1993: 237-256.
 • Homfray, T. “Polish Music After World War II.” Musical Quarterly 51 (1965): 244-258.
 • Jarociński, Stefan. “Polish Music after World War II.” Musical Quarterly 51 (1965): 244-258. Published under different forms in: Polish Perspectives 1, no. 6 (1958): 29-35; Fonoforum 6, no. 6 (1961): 10-11; Rassegna musicale 30: 216-229.
 • ———. ed. Polish Music. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1965.
 • Jarzębska, Alicja. “Sonorystyczne środki wyrazu muzycznego w kwartetach smyczkowych XX wieku.” Muzyka 26, no. 3/4 (1981): 47-65.
 • Jasiński, Roman. Na prełomie epok: Muzyka w Warszawie (1910-1927). Warsaw, 1979.
 • ———. Koniec epoki: Muzyka w Warszawie (1927-1939). Warsaw, 1986.
 • Johnson, Lawrence B. “Terre Haute: At Indiana State, New Music Speaks for Itself.” High Fidelity/Musical America 30, no. 1 (January 1980): 28-29.
 • Kaczyński, Tadeusz. “Polnische Avantgarde am Scheideweg.” Melos 35 (1968): 6-13.
 • ———. “Kraków 6 grudnia 1984.” Ruch Muzyczny 29, no. 2 (1985): 6-7.
 • Kisielewski, Stefan. “Festiwal Polskiej Muzyki współczesnej w Krakowie.” Ruch Muzyczny 1, no. 1 (1945): 24-25.
 • ———. “Życie muzyczne.” Tygodnik Powszechny 4, no. 27 (4 August 1948): 11.
 • ———. “Utwory polskie na Międzynarodowym Muzyki współczesnej.” Ruch Muzyczny 13, no. 1 (1957): 20-22.
 • ———. Z muzyka przez lata. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1957.
 • Kominek, Mieczysław. “27th ‘Warsaw Autumn:’ September 21-30, 1984.” Polish Music 19, no. 3/4 (1984): 12-20.
 • Krakowiecki, Anatol. Kziążka o Kołymie. London, 1950.
 • Krawczyk, Dorota. “Koncepcje czasu i ich wpływ na kształtowanie formy w polskiej muzyce współczesnej.” Muzyka 40, no. 4 (1995): 113-117.
 • Kroher, Ekkehart. “Orchestermusik aus zweiter Hand: Konzertführer.” Melos (1974): 25-26.
 • Kwartet smyczkowy w polskiej muzyce współczesnej. Katedra Edytorstwa Muzycznego, Zespół Analizy i Interpretacji Muzyki. Cracow: Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1977.
 • Laaban, Ilmar. “Michaux och musiken.” Nutida Musik 12, no. 3 (1968/69): 19-27.
 • Levtonova, O. “Pesni chodožnika-patriota.” Sovetskaja Muzyka 27, no.3 (1973): 119-121.
 • Lissa, Zofia. “Z perspektywy festiwalu muzyki polskiej: Próba oceny.” Muzyka 2, no. 12 (1951): 3-5.
 • ———. “Próba Podsumowania Festiwalu i Wyników Zjazdu.” Muzyka 3, no. 1/2 (1952): 21-33.
 • ———. “Muzyka symfoniczna.” In Kultura muzyczna Polski Ludowej, 119. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1957.
 • ———. “O roli ciszy i pauzy w muzyce.” Muzyka 5, no. 4 (1960): 12-42. Printed in German as “Die ästhetische Funktion der Stille und der Pause in der Musik,” in Studien zur Musikwissenschaft 25, 315-346. Graz/Vienna/Cologne, 1962.
 • ———. “Główne nurty stylistyczne w muzyce polskiej 1944-1974.” Muzyka 20, no. 3 (1975): 5-15.
 • Lissa, Zofia and Józef Chomiński. “Zagadnienie folkloru w twórczości współczesnych kompozytorów polskich.” Muzyka 2, no. 5/6 (1951): 3-24.
 • Łobaczweska, Stefania. “Próba sbadania realizmu socjalistycznego w muzyce na podstawie polskiej twórczości 10-lecia.” Studia Muzykologiczne 5 (1956): 7-195. [Mała Suita: 114-132]
 • Lugowska, Marta. “Kazimierz on the Vistula.” Polish Music 22, no. 1/2 (1987): 36-46.
 • Maklakiewicz, Jan. “Z Filharmonii: Zakończenia sezonu koncertowego.” Kurjer Poranny Lubelski, Warsaw (1 June 1933): 6.
 • Malecka, Teresa. “Próba klasyfikacji jakości brzmieniowych na wybranych przykładach polskiego współczesnego kwartetu.” In Zeszyt Naukowy Akademie Muzyczne Kraków: Materiały z sesji naukowej 1975, 109-124. Cracow: Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1975.
 • Marek, Tadeusz “Contemporary Polish Composers: In Retrospect of the Last 30 Years.” Polish Music 8, no. 3/4 (1973): 4-17.
 • Messiaen, Oliwier (sic). “O swojej ‘Transfiguracji’ i o muzyce polskiej.” Ruch Muzyczny 22, no. 18/19 (1978): 3-4.
 • Millington, Barry. “Edinburgh.” Musical Times 118 (1977): 941-942.
 • ———. “Music in London: Orchestral, Choral.” Musical Times 127 (December 1986): 698-699.
 • Murray, Bain. “Adventures in Poland.” High Fidelity/Musical America 19 (December 1969): 26-27.
 • ———. “Warsaw Autumn 1969.” Polish Music 5, no. 1 (1970): 4-8.
 • ———. “Impressions: The 14th ‘Warsaw Autumn Festival.'” Polish Music 6, no. 1 (1971): 3-8.
 • ———. “Warsaw Autumn 1971.” Polish Music 6, no. 4 (1971): 3-11.
 • ———. “Warsaw Autumn 1975.” Polish Music 11, no. 1 (1976): 22-29.
 • ———. “The Influence of Polish Music and Musicians on American Culture.” Polish Music 11, no. 1 (1976): 6-12; 11, no. 2 (1976): 10-18.
 • ———. “Warsaw Autumn: A Lab for New Sounds.” High Fidelity/Musical America 26, no. 2 (February 1976): 38-39.
 • ———. “Warsaw Autumn 1978.” Polish Music 13, no. 4 (1978): 8-19.
 • ———. “Warsaw Autumn 1979.” Polish Music 14, no. 4 (1979): 10-17.
 • ———. “Warsaw Autumn.” High Fidelity/Musical America 30, no. 1 (January 1980): 37-38.
 • Mycielski, Zygmunt. Notatki o muzyce i muzykach. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1961. [Lutosławski: 78, 155, 172, 183, 201]
 • Nest’ev, Izrail. “Varšavskie melodii.” Sovetskaja Muzyka 32, no. 3 (1968): 116-121.
 • Niewiadomska, Barbara. Przejawy aleatoryzmu w polskiej muzyce współczesnej. Master’s thesis, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna Warsaw, 1968.
 • Nikol’skaja [Nikolska], Irina. “‘Traurnaja muzyka’ i problemy zvukovysotnoj organizacii v muzyke XX veka.” Muzyka i sovremennost’, no. 10 (1976): 187-206.
 • ———. “Profil dynamiczny w polskiej muzyce współczesnej na tle tradycji romantycznej.” Muzyka 24, no. 3 (1979): 3-19.
 • Nowacki, Kazimierz. “Sound Chronicle of the Warsaw Autumn 1963, 1964, 1965.” Polish Music 1, no. 1 (1966): 11.
 • ———. “Short Music Chronicle of the Past 25 Years.” Polish Music 4, no. 4 (1969): 37-61.
 • ———. “Music Activity in People’s Poland: In Retrospect of the Last 30 Years.” Polish Music 8, no. 3/4 (1973): 37-53.
 • Ochlewski, Tadeusz. “Muzyka w Warszawie podczas okupacji.” Ruch Muzyczny 14, no. 11 (1970): 16-17.
 • Oehlschlägel, Reinhard. “Aleatorik.” In Die Opernwelt, Vol. 2 (1970): 42-43.
 • ———. “Nordische und minimalistische Musik: Zu den Weltmusiktagen in Aarhus.” MusikTexte 3 (February 1984): 60-61.
 • Panufnik, Andrzej. Composing myself. London, 1987. Published in Polish as Panufnik o sobie, tr. Marty Glińskiej. Warsaw, 1990.
 • Parsons, Arrand. “The Warsaw Autumn 1972.” Polish Music 7, no. 4 (1972): 3-15.
 • ———. “The Warsaw Autumn 1973: September 22-30.” Polish Music 9, no. 1 (1974): 3-10.
 • Payne, Anthony. “Music in London: New Music.” Musical Times 109 (1968): 351-352.
 • Piwkowska, Leonia. “Polish Music in Australia.” Polish Music 16, no. 3/4 (1981): 70-72.
 • Pociej, Bohdan. “Czas odnaleziony i przestrzeń rzeczywista.” Ruch Muzyczny 11, no. 22 (1967): 5-7.
 • ———. “Order is born of Chaos.” Polska 1968, no. 5 (July 1968): 13-15, 38.
 • ———. Idea, dżwięk, forma. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1972.
 • ———. “Fugue and Copernicus.” Polish Perspectives 16, October/November (1973): 67-72.
 • ———. “Myśl i natchnienie.” Polska 1973, no. 11 (1973): 41-43.
 • ———. “Symphonicism Redivivus.” Polish Perspectives 20 (May 1977): 44-51.
 • ———. “Estetyka, poetyka, styl.” In Zeszyt Naukowy Akademie Muzyczne Kraków: Materiały z sesji naukowej 1980, 7-50. Cracow: Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1985.
 • Ramliak, Nick. Timbre and texture in twentieth-century orchestration techniques. Doctoral Dissertation. Miami: University of Miami, 1995.
 • Rappoport, Lidija Grigor’evna. “Vydajuščijsja master.” Sovetskaja Muzyka 33, no. 7 (1969): 114-120.
 • Rappoport-Gelfand, Lidia. Musical Life in Poland: The Postwar Years 1945-1977. tr. Irina Lasoff. New York: Gordon and Breach, 1991.
 • Régamey, Konstanty. “Recenzje muzyczne: Dwa popisy.” Prosto z mostu 2, no. 26 (28 June 1936): 7.
 • ——–. “Z muzyki: Echa pokonkursowe.” Prosto z mostu 3, no. 15/16 (4 April 1937): 13
 • ———. “Z muzyki: I popis absolwentów Konserwatorium.” Prosto z mostu 3, no. 26 (6 June 1937): 7.
 • ———. “Z muzyki: Tydzień koncertowy.” Prosto z mostu 4, no. 48 (6 November 1938): 4.
 • Richards, Denby. “North England.” Music and Musicians 23 (July 1975): 49-50.
 • Roberts, Gwyneth Margaret. Procedures for analysis of sound masses. Doctoral Disseration. Bloomington: Indiana University, 1978.
 • Rudziński, Witold. “Leonida Entelisa spotkania ze współczesną muzyką polską.” Ruch Muzyczny 22, no. 12 (1978): 8-9.
 • Rytel, Piotr. “Z sali koncertowej: Produkcja uczniowska w Konserwatorjum.” Gazeta Warszawska 61 (16 February 1935): 4. Reprinted in Ruch Muzyczny 29, no. 3 (1985): 26-27.
 • Sadie, Stanley. “Offerings from Poland.” The London Times (20 July 1967): 6.
 • Sannemüller, Gerd. “Neue Musik in Polen.” Schweizer Monatshefte 46, no. 2 (1967): 1053-1059.
 • Schäffer, Bogusław. “Sytuacja w polskiej muzyce współczesnej.” Życie Literackie 7, no. 51/52 (22 December 1957): 13-14.
 • ———. “Polen kommt ins Gespräch.” Melos 25 (1958): 86-88.
 • ———. Nowa muzyka. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1958.
 • ———. Klasycy Dodekafonii. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1964. [p. 264]
 • Schiller, Henryk. “Z zagadnień faktury chóralnej współczesnej muzyki polskiej.” Ruch Muzyczny 8, no. 3 (1964): 8-9. Reprinted in Res Facta 1 (1970): 1-4c.
 • ———. “Percussione batteria we współczesnej muzyce polskiej. Res Facta 1 (1967): 39-53.
 • Sedlacek, Victor A. Twentieth century music in Poland, 1956-1982: an annotated bibliography. Omaha: University of Omaha, 1983 (microfilm).
 • Simmons, David. “Polish Composers’ Union: History, Activity, and Organization.” Polish Music 14, no. 1/2 (1979): 28-36.
 • Swolkień, Henryk. “Po pierwszym etapie festiwalu muzyki polskiej w Warszawie.” Muzyka 2, no. 7 (1951): 35-37.
 • Szwajgier, Krzysztof. “Technika mikrotonowa w kwartetach smyczkowych kompozytorów polskich.” In Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej w Krakowie: Materiały z sesji naukowej 1975, 97-108. Cracow: Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1975.
 • Szwarcman, Dorota. “Evenings with Polish Music at the National Philharmonic.” Polish Music 16, no. 3/4 (1981): 49-53.
 • ———. “Poles at the Contemporary Music Society International Festivals 1923-1984.” Polish Music 20, no. 1/2 (1985): 8-16.
 • ———. “Sixty Years of the Polish Society for Contemporary Music.” Polish Music 20, no. 1/2 (1985): 3-7.
 • Szymański, Paweł. “O heterofonii – Próba definicji – Przykłady występowania w muzyce współczesnej.” In Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej w Krakowie IV: Materiały z sesji naukowej 1979, 4-26. Cracow: Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1979?.
 • Taraeva, Galina. Osnovnye tendencii razvitija pol’skoj simfoničeskoj muzyki 1945-1956. Moscow, 1971.
 • ———. “Pretvorjaja patriotičeskie temy.” Sovetskaja Muzyka 5 (May 1977): 123-127.
 • Tarnawska-Kaczorowska, Krystyna. “Musical Encounter at Baranów.” Polish Music 12, no. 1 (1977): 36-40.
 • Taruskin, Richard. Stravinsky and the Russian Traditions. Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 1996.
 • Thiele, Siegfried. “Zeitstrukturen in den Motetten des Philippe de Vitry und ihre Bedeutung für zeitgenössisches Komponieren.” Neue Zeitschrift für Musik 135 (1974): 426-433.
 • ———. “Bruckner und die Musik des 20. Jahrhunderts.” Melos / Neue Zeitschrift für Musik 4, no. 5 (1978): 396-403.
 • Tulczynski, Borys. “Warsaw Autumn 1986.” Polish Music 22, no. 1/2 (1987): 29-35.
 • Varga, Ovidiu. “Polska muzyka współczesna w Rumunii w latach 1944-1974.” Muzyka 22, no. 3 (1975): 83-94.
 • Vogt, Hans. Neue Musik seit 1945. Stuttgart, 1972.
 • Walsh, Stephen. “Symphony – III,” in The New Groves Dictionary of Music and Musicians, ed. Stanley Sadie, 462-469. London: MacMillan Publishers, 1980.
 • Whittall, Arnold. Music since the First World War. London, 1977 (rev. 1988).
 • Wobozil, Jadwiga. Twórczość fortepianowa dla dzieci kompozytorów polskich w latach 1945-1957. Master’s Thesis. Warsaw: Warsaw University, 1959. [119-121]
 • Wörner, Karl H. “Musikalisches Panorama von Ost und West.” Musica 15, no. 11 (1961): 605.
 • ———. “Current Chronicle: Poland.” Musical Quarterly 1 (1962): 112.
 • Wrobel, Feliks. Partytura na tle współczesnej techniki orkiestracyjnej. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1954.
 • Wyrozumski, Jerzy. “Laudatio wygłoszone przez prof. Jerzego Wyrozumskiego.” Ruch Muzyczny 29, no. 2 (1985): 6-7.
 • Wyszynski, Hubertus. “A Cultural Milestone: 25th Warsaw Autumn Festival (September 18-27, 81).” Polish Music 16, no. 3/4 (1981): 13-20.
 • ———. “Warsaw Autumn 1980: Did the 24th Festival of Contemporary Music bring anything that was essentially new?” Polish Music 15, no. 4 (1980): 44-50.
 • Yang, Hokyung. Twelve Variations of Paganini’s 24th Caprice: An analysis. Doctoral Dissertation. Seattle: University of Washington, 1994.
 • Zalewski, Maciej. Harmonia teoretyczna. Warsaw, 1972. [293-297]
 • Zieliński, Tadeusz Andrzej. “Perspektywy piękna, wyrazu i formy. Ruch Muzyczny 17, no. 18 (1973): 4-6.