by Maja Trochimczyk and James Harley

Bacewicz’s Writings and Interviews

 • “From Notes and Letters by Grażyna Bacewicz,” ed. by Wanda Bacewicz, trans. by Wanda Wilk. Polish Music Journal 1 no. 2 (Winter 1998). www.usc.edu/dept/polish_music/PMJ/archives.html
 • “Grażyna Bacewicz.” Interview with Władysław Horodyński. Życie Literackie 42 (1960).
 • “Grażyna Bacewicz: “…Technik ist wertvoll, denn sie gibt dem Komponisten die notwendige formal-technische Strenge; keine Inspiration bringt ohne diese Strenge ein musikalisches Werk hervor.” German trans. by Jutta Wenzlaff. In Annaherung an sieben Komponistinnen: Mit Berichten, Interviews und Selbstarstellungen vol. 5, Renate Matthei and Brunhilde Sonntag, eds. Kassel: Furore-Edition, 1988, 6-14.
 • Jerzyki, albo nie jestem ptakiem. [Martins, or I am not a bird]. Comic play, 1963. Unpublished. Winner of a prize in playwright competition. Polish TV performance, 1968.
 • “List G. Bacewicz do brata Witolda z 21.03.1947.” [G. Bacewicz’s letter to brother Witold, of March 21, 1947]. Ruch Muzyczny 38 no. 1 (1994): 1.
 • “List G. Bacewicz do Tadeusza Ochlewskiego z 7.04.1950.” [G. Bacewicz’s letter to Tadeusz Ochlewski, of April 7, 1950]. Ruch Muzyczny 13 no. 7 (1969): 7.
 • “Wypowiedź dla Polskiego Radia (29.06.1964).” [Statement for the Polish Radio (June 29, 1964)]. Ruch Muzyczny 33 no. 3 (1989): 7-10.
 • “Odpowiedź na nieznaną ankietę.” [Response to an unknown questionnaire]. Ruch Muzyczny 13 no. 7 (1969): 4. Reprinted in Grażyna Bacewicz: ‘Pożądanie’ [Program Book]. Zbigniew Krawczykowski, ed. Warsaw: Teatr Wielki w Warszawie, 1973.
 • [Lecture prepared for composition students at the PWSM in Warsaw.] Ruch Muzyczny 13 no. 7 (April 1, 1969): 6.
 • “Rozmowa z Grażyną Bacewiczówną.” [A conversation with Grażyna Bacewiczówna]. Interview by Stefan Kisielewski. Tygodnik Powszechny no. 9 (1960): 5. Reprinted in Stefan Kisielewski, Z muzycznej międzyepoki. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1966, 207.
 • Znak szczególny [Birthmark]. Warsaw: Czytelnik, 1974. Published in Russian as Osobaja primeta: Rasskazy o muzyke, trans. Tereza Kazavcinskaja. Moscow: Muzyka, 1984.
 • “Z listów, wywiadów i notatek Grażyny Bacewicz.” [From letters, interviews and notes of Grażyna Bacewicz]. Ruch Muzyczny 41 no. 1 (January 12, 1997): 6.
 • “Z notatek osobistych, listów i wypowiedzi.” [From personal notes, letters and statements]. Ruch Muzyczny 26 no. 4 (1982): 4.

Writings about Bacewicz

 • Grażyna Bacewicz – człowiek i dzieło. [G. Bacewicz – the person and the oeuvre]. Materials from a scholarly session of the Polish Composers’ Union, 1989. Warsaw: Polish Composers’ Union, 1989.
 • Bacewicz. Special monographic issue. Ruch Muzyczny 13 no. 7 (1969).
 • Bacewicz, Wanda. “Desire: A Ballet by Grażyna Bacewicz.” Polish Music 8 no. 2 (1973): 11-12.
 • Bacewicz, Wanda. “Ważny jest ostateczny wynik . . .” [The final result matters]. Ruch Muzyczny 18 no. 2 (20 January 1974): 3-4.
 • Bacewicz, Wanda. “Discography of Grażyna Bacewicz.” Polish Music 24 no. 3 (1989): 11-12.
 • Bacewicz, Wanda. “Kalendarium życia i twórczości Grażyny Bacewicz” [A Calendar of Life and Work of G. Bacewicz]. Ruch Muzyczny 33 no. 3 (1989): 3-9. English and German translations, “Grażyna Bacewicz: Calendar of Life and Work.” Polish Music 24 no. 4 (1989): 13-25.
 • Bacewicz, Wanda and Elżbieta Paszkowska. “Grażyna Bacewicz: Bibliografia i dyskografia. Wybór” [G. Bacewicz: Bibliography and Discography. A Selection]. Warsaw: Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, 1989.
 • Baird, Tadeusz. “Pamięci Grażyny Bacewicz.” Ruch Muzyczny 13 no. 7 (1969): 5-6. Excerpt reprinted in Grażyna Bacewicz: ‘Pożądanie’ [Program Book]. Zbigniew Krawczykowski, ed. Warsaw: Teatr Wielki w Warszawie, 1973.
 • Bauer, Jerzy. “Sonorystyczne inklinacje w twórczości Grażyny Bacewicz.” [Sonoristic tendencies in the oeuvre of G. Bacewicz]. In Rodzeństwo Bacewiczów [The Bacewicz siblings]. Zeszyt Naukowy vol. 24. Marta Szoka, ed. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996, 155-163.
 • Bauman, Jolanta. “Stylistyka Grażyny Bacewicz do roku 1956 na przykładzie jej utworów kameralnych.” [The style of G. Bacewicz until 1956 on the basis of her chamber works]. In Grażyna Bacewicz – człowiek i dzieło. Warsaw: Polish Composers’ Union, 1989. Reprinted in O Grażynie Bacewicz. Poznań: Brevis, 1998, 45-70.
 • Bacewicz, Wanda. Katalog Tematyczny Utworów Grażyny Bacewicz. Unpublished manuscript. Warsaw: Biblioteka Narodowa, Music Division, 1986.
 • Bibrowski, Mieczysław. “Balet ‘Picassowski’ w Polsce.” [Picassian Ballet in Poland]. In Picasso w Polsce, M. Bibrowski, ed. Cracow: Wydawnictwo Literackie, 1979, 231-236.
 • Biegański, Krzysztof. “Jeszcze raz o ‘VI Kwartecie’ Grażyny Bacewicz.” [Once again about the Sixth Quartet of G. Bacewicz]. Ruch Muzyczny 4 no. 21 (1960): 7.
 • Briel, Grażyna. Thematisches Verzeichnis der Werke von Grażyna Bacewicz: Mit einem biographischen Essay. [Thematical work catalog of G. Bacewicz with a biographical essay]. Aachen: Shaker, 2001.
 • Chomiński, Józef. “Koncert na orkiestrę smyczkową Grażyny Bacewicz.” Muzyka 5/6 (1955): 20ff. Reprinted in Studia Muzykologiczne 5 (1956): 385ff.
 • Cisowska, Barbara. “‘Pożądanie’ – ostatnie dzieło Grażyny Bacewicz.” [Desire – the last work of G. Bacewicz]. Ruch Muzyczny 13 (July 1973): 3-5.
 • “Composer’s Workshop – Grażyna Bacewicz.” Polish Music 1 no. 1 (1966).
 • Dankowska, Jadwiga. “Grażyna Bacewicz – twórca i dzieło.” [G. Bacewicz – the creator and the oeuvre]. Ruch Muzyczny 33 no. 6 (1989): 7-8.
 • Dickson, Linda Diane. Violin Timbre as a Structural Element in the Music of Grażyna Bacewicz (1909-1969). DMA thesis. University of Texas, 1992.
 • Droba Krzysztof, ed. W kręgu muzyki litewskiej: Rozprawy, szkice i materiały. [In the circle of Lithuanian music: Essays, sketches and materials]. Cracow: Akademia Muzyczna, 1997.
 • Ekiert, Janusz. “Pożądanie schwytane za ogon.” [Desire caught by a tail]. Ekspres Wieczorny (March 29, 1973). Review of the ballet’s premiere.
 • Emmitt, T. & B. Emmitt. “Ventura County Symphony: Bacewicz Concerto for Two Pianos.” Hi Fidelity / Musical America 32 (June 1982): 27-28.
 • Gąsiorowska, Małgorzata. “Grażyna Bacewicz: Neoklasyk?” Ruch Muzyczny 33 no. 3 (January 29, 1989): 3-6.
 • Gąsiorowska, Małgorzata. “Musical wisdom and a noble craft.” Polish Music 24 no. 3 (1989): 3-10.
 • Gąsiorowska, Małgorzata. “Folkloryzm w twórczości Grażyny Bacewicz: Inspiracja czy konwencja?” In Inspiracje w muzyce XX wieku: Filozoficzno-literackie, religijne, folklorem. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej. [Inspirations in the 20th century music: philosophical-literary, religious, and folklore. Materials from a National Musicology Conference]. Warsaw: Związek Kompozytorów Polskich, 1993, 202-218.
 • Gąsiorowska, Małgorzata. “Formacja kulturowa rodziny Bacewiczów.” [The cultural formation of the Bacewicz family]. In Rodzeństwo Bacewiczów. Marta Szoka, ed. Zeszyt Naukowy 24. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996, 23-34.
 • Gąsiorowska, Małgorzata. “Twórczość Grażyny Bacewicz – próba syntezy.” [The oeuvre of G. Bacewicz: An attempt at a synthesis]. In Rodzeństwo Bacewiczów, Marta Szoka, ed. Zeszyt Naukowy 24. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996, 81-99.
 • Gąsiorowska, Małgorzata. “Twórczość Grażyny Bacewicz i Vytautasa Baceviciusa – Głos z Litwy.” [The creative output of G. Bacewicz and V. Bacevicius: A voice from Lithuania]. In W kręgu muzyki litewskiej: Rozprawy, szkice i materiały. [In the circle of Lithuanian music: Essays, sketches and materials]. Krzysztof Droba, ed. Cracow: Akademia Muzyczna, 1997, 226-231.
 • Gąsiorowska, Małgorzata. Bacewicz. Series: Kompozytorzy Polscy XX wieku. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1999 (505 pp.).
 • Gąsiorowska, Małgorzata. “Stylistyka twórczości Grażyny Bacewicz po 1956 roku.” [The style of the oeuvre of G. Bacewicz after the year 1956]. In O Grażynie Bacewicz. M. Gąsiorowska, ed. Poznań: Brevis, 1998, 77-87.
 • Gąsiorowska, Małgorzata, ed. O Grażynie Bacewicz. [About Grażyna Bacewicz]. Poznań: Brevis, 1998.
 • Gorczycka, Monika. “Pensieri notturni.” Ruch Muzyczny 5 no. 21 (1961): 9.
 • Greive, Tyrone. “Grażyna Bacewicz’s String Teaching Repertoire.” American String Teacher 47 no. 4 (fall 1997): 67-73.
 • Harley, Maria Anna. [Maja Trochimczyk]. “Bacewicz, Picasso, and the Making of Desire.” Journal of Musicological Research 16 no. 4 (1997): 1-39.
 • Helman, Alicja. “Problem stylizacji muzyki dawnej w ‘Sonacie da camera’ Grażyny Bacewicz.” [The issue of the stylization of early music in G. Bacewicz’s “Sonata da camera”]. Studia Muzykologiczne 5 (1956): 367ff.
 • Hudson, William Andrew. Stylistic Evolution Through Chromaticism in the Piano Compositions of Grażyna Bacewicz. DMA thesis. Austin: University of Texas, 1998.
 • Jakubenas, V. “Gražinos Bacevičiutes Koncertas.” Rytas no. 86 (1930): 2.
 • Jakubenas, V. “Gražinos Bacevičiutes smuiko koncertas.” Lietuvos Aidas no. 213 (1932): 2.
 • Jakubenas, V. “Gražinos Bacevičiutes smuiko koncertas.” Lietuvos Aidas no. 94 (1933): 7.
 • Jakubenas, V. “IV Filharmonijos koncertas.” Lietuvos Aidas no. 7 (1934): 8.
 • Kaczyński, Tadeusz. “Pożądanie i Pietruszka.” [Desire and Petrushka]. Sztandar Młodych (27 March 1973).
 • Kański, Józef. “II koncert wiolonczelowy G. Bacewicz.” Ruch Muzyczny 7 no. 22 (1963).
 • Kański, Józef. “Ostatnie dzieło Grażyny Bacewicz.” Trybuna Ludu (29 March 1973).
 • Kirk, Ned Charles. Grażyna Bacewicz and social realism. DMA thesis. University of Washington, 2001.
 • Kisielewski, Stefan. “‘Musica sinfonica’ Grażyny Bacewicz.” Ruch Muzyczny 9 no. 17 (1965): 7.
 • Kisielewski, Stefan. “Grażyna Bacewicz: 1913[sic]-1969.” Polish Music 10 no. 2 (1975): 11. [The birthdate is wrong.]
 • Kisielewski, Stefan. “Komentarz do płyty: Grażyna Bacewicz ‘Sonaty’.” [Commentary to the recording of G. Bacewicz’s Sonatas]. Polskie Nagrania, SX2552 (1988).
 • Kisielewski, Stefan. Grażyna Bacewicz i jej czasy. [G. Bacewicz and her times]. Cracow: PWM, 1963.
 • Kochlewska-Woźniak, Jolanta. “Smyckovyje kvartety polskogo kompozitora Grażiny Baczewicz (1909-1969).” In Colloquium Musica cameralis Brno, 447-454. Brno: 1971. In Russian.
 • Komorowska, Małgorzata. “Pożądanie i Pietruszka.” [Desire and Petrushka]. Przekrój (April 15, 1973).
 • Kowalski, Teodor. “‘Muzyka na smyczki, trąbki i perkusję’ Grażyny Bacewicz: Charakterystyka kształtowania formalnego.” [Music for Strings, Trumpets and Percussion by G. Bacewicz. A Characteristic of formal structuring]. Zeszyty Naukowe 10. Gdańsk: Państwowa wyższa Szkoła Muzyczna w Gdańsku, 1971, 60-76.
 • Krawczykowski, Zbigniew, ed. Grażyna Bacewicz: ‘Pożądanie’. [G. Bacewicz: Desire]. Program book for the premiere. Warsaw: Teatr Wielki w Warszawie, 1973.
 • Krarup, Bertel. “Grażyna Bacewicz – mellem folkloristisk enkelhed og tolvtgone kompleksitet.” In Musikhost 94, Festival for Ny Musik [program book]. Odense: Fyns Unge Tonekunstnerselskab, 1994.
 • LePage, Jane Weiner. “Grażyna Bacewicz: Composer, Virtuoso Violinist, Pianist.” In Women Composers, Conductors, and Musicians of the Twentieth Century: Selected Biographies, vol. 3. Metuchen, N.J.: Scarecrow, 1988, 11-17.
 • Lück, Hartmut. “Grażyna Bacewicz.” Neuland Ansaetze zur Musik der Gegenwart 4 (1983-84): 111-127.
 • Lutosławski, Witold. “Pamięci Grażyny Bacewicz.” [G. Bacewicz in memoriam]. Ruch Muzyczny 13 no. 7 (1969): 5. Excerpt reprinted in Grażyna Bacewicz: ‘Pożądanie’ [Program Book]. ed. Zbigniew Krawczykowski. Warsaw: Teatr Wielki w Warszawie, 1973. Published in French in excerpted form as “Grażyna Bacewicz (1913-1969)” in La musique en Pologne 5 (1969): 3-10, together with memorials by Tadeusz Baird, Eugenia Umińska & Witold Rudziński.
 • Łobaczewska, Stefania. “IV Sonata na fortepian i skrzypce Grażyny Bacewiczówny.” [The Fourth Sonata for Piano and Violin by G. Bacewicz]. Muzyka 11 (1951): 22ff.
 • Maciejewski, Bogusław M. “Grażyna Bacewicz.” Chapter in B. Maciejewski, Twelve Polish Composers. London: Allegro Press, 1976.
 • Makarowski, Jerzy. “Zamiast streszczenia: Kilka słów o ‘Pożądaniu.'” [Instead of a summary: Some words about Desire]. In Grażyna Bacewicz: ‘Pożądanie’ [Program Book]. ed. Zbigniew Krawczykowski. Warsaw: Teatr Wielki w Warszawie, 1973.
 • Malawski, Artur. “Uwertura Bacewiczówny.” [Bacewicz’s overture]. Ruch Muzyczny no. 17 (1947): 17-19.
 • Marek, Tadeusz. “Grażyna Bacewicz.” Polish Music 4 no. 1 (1969): 3-8.
 • Markiewicz, Leon and Barbara Zakrzewska-Nikiporczyk. “O niektorych cechach ‘Muzyki na smyczki, trąbki i perkusję’ Grażyny Bacewicz.” [About some features of the Music for Strings, Trumpets, and Percussion by Grażyna Bacewicz]. In O Grażynie Bacewicz. Poznań: Brevis, 1998, 71-76.
 • McNamee, Ann K. “Grażyna Bacewicz’s Second Piano Sonata (1953): Octave Expansion and Sonata Form.” Music Theory Online vol. 0 no. 4 (September 1993): 1-30.
 • Mills, Charlotte Rae. Grażyna Bacewicz: A Stylistic Analysis and Evaluation of Selected Keyboard Works. Doctoral Dissertation. Greeley: University of Northern Colorado, 1987.
 • Narbutiene, Ona. “Rodzina Bacewiczów na Litwie.” In Rodzeństwo Bacewiczów: Zeszyt Naukowy 24, ed. Marta Szoka. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996, 161-173.
 • Nowak, Anna. “Pieśni solowe Grażyny Bacewicz.” [G. Bacewicz’s Solo Songs]. In: O Grażynie Bacewicz. Poznań: Brevis, 1998, 118-135.
 • Ochlewski, Tadeusz. “Pamięci Grażyny Bacewicz.” [G. Bacewicz in memoriam]. Ruch Muzyczny 13 no. 7 (1969): 7.
 • Pacewicz, Izabela. “Kwartety smyczkowe Grażyny Bacewicz.” [G. Bacewicz’s string quartets]. In O Grażynie Bacewicz. Poznań: Brevis, 1998, 136-156.
 • Plaut, Linda Burian. “Musical Profile: Grażyna Bacewicz.” Women of Note: Quarterly 2 no. 3 (August 1994): 1, 3-5.
 • Rosen, Judith. “Grażyna Bacewicz: Evolution of a Composer.” In The Musical Woman: An International Perspective, Judith Lang Zaimont, Catherine Overhause & Jane Gottlieb, eds. Westport: Greenwood Press, 1984, 105-117.
 • Review of “Rosen, J. – Grażyna Bacewicz: her life and works” [book review]. The Triangle of Mu Phi Epsilon 79 no. 1 (1984): 24.
 • Rosen, Judith. Grażyna Bacewicz: Her Life and Works. Polish Music History Series, vol. 2. Los Angeles: Friends of Polish Music [University of Southern California], 1984.
 • Schaeffer, Bogusław. “Bacewicz, Grażyna.” In The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vol. 7, ed. Stanley Sadie. London: McMillan, 1980, 772-774.
 • Schiller, Henryk. “Ze studiów nad muzyką Grażyny Bacewicz.” [From the studies of the music of G. Bacewicz]. Muzyka 9 no. 3/4 (1964): 3ff.
 • Shafer, Sharon Geurtin. The Contribution of Grażyna Bacewicz (1909-1969) to Polish Music. Lewiston/Queenston/Lampeter: Edwin Mellen Press, 1992. [Study of songs].
 • Shofner, Terree Lee. The Two Piano Quintets of Grażyna Bacewicz: An Analysis of Style and Content. Doctoral Dissertation. Madison: The University of Wisconsin – Madison, 1996.
 • Shuttleworth, Anne-Marie. Grażyna Bacewicz: An Analysis of the ‘Music for Strings, Trumpets and Percussion,’ and ‘Pensieri Notturni.’ Master’s Thesis. Johannesburg: University of Witwatersrand, 1987.
 • Sierpiński, Zdzisław. “‘Pożądanie’ i ‘Pietruszka’.” [Desire and Petrushka]. Życie Warszawy (March 23, 1973).
 • Ślęziak, Eugeniusz. “Warsztat kompozytorski Grażyny Bacewicz w ‘Muzyce na smyczki, trąbki i perkusję'” [G. Bacewicz’s compositional workshop in The Music for Strings, Trumpets and Percussion]. Masters thesis in music theory. Katowice: PWSM, 1967.
 • Stanilewicz-Kamionka, Maria, ed. “Fitelberg do Bacewiczówny.” Ruch Muzyczny 28 no. 2 (1984): 5-6; 28 no. 3 (1984): 24-26.
 • Swartz, Anne. “Grażyna Bacewicz: Her Life and Works [Book Review].” East Central Europe 13 no. 2 (1986): 253-254.
 • Swiercz, Teresa. “Problemy rytmu w 10 etiudach na fortepian Grażyny Bacewicz.” [The issue of rhythm in the ten etudes for piano by G. Bacewicz]. In Prace specjalne: Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Gdańsku 10. Gdańsk: Państwowej wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku, 1976, 221-237.
 • Swolkień, Henryk. “III koncert skrzypcowy Grażyny Bacewicz.” [The Third Violin Concerto by G. Bacewicz]. Ruch Muzyczny no. 11/12 (1949).
 • Szoka, Marta, ed. Rodzeństwo Bacewiczów. [The Bacewicz Siblings]. Zeszyt Naukowy 24. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996.
 • Thomas, Adrian. Grażyna Bacewicz: Chamber and Orchestral Music. Polish Music History Series, vol. 3. Los Angeles: Friends of Polish Music [University of Southern California], 1985.
 • Thomas, Adrian. “Commentary on Bacewicz’s Second Piano Sonata (1953).” In Historical Anthology of Music by Women, ed. James R. Briscoe. Bloomington: Indiana University Press, 1987, 296-298.
 • Thomas, Adrian. “Self-Quotation in the Music of Grażyna Bacewicz.” In Grażyna Bacewicz — człowiek i dzieło. Materiały sesji ZKP w 1989. Warsaw. Polish translation, “Autocytat w muzyce Grażyny Bacewicz.” In O Grażynie Bacewicz. Poznań: Brevis, 1998, 88-117.
 • Thomas Adrian. “Pivotal Bacewicz: Some Aspects of the Nature and Function of her Lyrical Impulse.” In Marta Szoka, ed., Rodzeństwo Bacewiczów. Zeszyt Naukowy 24. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996, 101-115.
 • Thomas, Adrian. “Bacewicz.” Entry in The New Grove Dictionary of Music and Musicians II. Stanley Sadie, ed. London: McMillan, 2000.
 • Umińska, Eugenia. “Pamięci Grażyny Bacewicz.” [G. Bacewicz in memoriam]. Ruch Muzyczny 13 no. 7 (1969): 8-11.
 • Usarek, Alicja. “Review of Małgorzata Gąsiorowska, BacewiczPolish Music Journal 1 no. 2 (Winter 1998). Online.
 • Waldorf, Jerzy. “Zmartwychwstanie.” [Resurrection]. Polityka (31 March 1973).
 • Wittig, Steffen. “Aspekte der Klangfarbe in den Werken der letzten Schaffensperiode Grażyna Bacewiczs (1960-69).” [Aspects of tone color in the last creative period of G. Bacewicz]. In Rodzeństwo Bacewiczów. Marta Szoka, ed. Zeszyt Naukowy 24. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996, 117-153.
 • Wittig, Steffen. “Die Kompositionstechnik der letzten Schaffensperiode Grażyna Bacewiczs (1960-1969).” In Jeder nach seiner Fasson: Musikalische Neuansatze heute. Saarbrucken: Pfau, 1997, 65-104.
 • Wittig, Steffen. “Hohen und Tiefen: Die Kompositionstechnik der letzten Schaffensperiode Grażyna Bacewiczs von 1960 bis 1969.” MusikTexte: Zeitschrift fur Neue Musik no. 71 (August 1997): 15-26.
 • Wood, Elizabeth. “Grażyna Bacewicz (1909-69): Form, Syntax, Style.” In The Musical Woman: An International Perspective 1984. Judith Lang Zaimont, Catherine Overhause & Jane Gottlieb, eds. Westport: Greenwood Press, 1984, 118-127.
 • Zieliński, Tadeusz. “VI kwartet Grażyny Bacewicz.” [G. Bacewicz’s Sixth Quartet]. Ruch Muzyczny 4 no. 18 (1960): 6.
 • Zieliński, Tadeusz. “Walor szlachetnego rzemiosła (o twórczości G. Bacewicz).” [The value of a noble craft: About the oeuvre of G. Bacewicz]. Ruch Muzyczny 5 no. 8 (1961): 1. Reprinted in Tadeusz Zieliński, Spotkania z muzyką współczesną [Encounters with Contemporary Music]. Cracow: PWM, 1974, 8.
 • Zieliński, Tadeusz. “Ostatnie utwory Grażyny Bacewicz.” [The last works of G. Bacewicz]. Ruch Muzyczny 12 (June 1972): 3-6.
 • Zieliński, Tadeusz. “Grażyna Bacewicz.” In Grażyna Bacewicz’s ‘Desire:’ Program Book. Zbigniew Krawczykowski, ed. Warsaw: Teatr Wielki w Warszawie, 1973. Reprinted as “Pożądanie,” Ruch Muzyczny 33 no. 3 (January 29, 1989): 11-14.
 • Zieliński, Tadeusz. “Grażyna Bacewicz (1913 [sic]-1969).” Polish Perspectives 10 (1974): 20.
 • Zieliński, Tadeusz. “Pożądanie.” [Desire]. Ruch Muzyczny 33 no. 3 (1989): 11-14.

Other Writings

 • Bacewicz, Kiejstut. “Wspomnienia o bracie Vytautasie Baceviciusie.” [A rememberance about my brother Vytautas Bacevicius]. In W kręgu muzyki litewskiej: Rozprawy, szkice i materiały. Krzysztof Droba, ed. Cracow: Akademia Muzyczna, 1997, 169-198.
 • Bacewicz, Kiejstut. “Mój brat Witold.” In Rodzeństwo Bacewiczów [The Bacewicz siblings]. Marta Szoka, ed. Zeszyt Naukowy 24. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996, 221-238.
 • Baculewski, Krzysztof. Polska twórczość kompozytorska 1945-1984. [Polish compositional output 1945-1984]. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1987.
 • Bylander, Cynthia E. The Warsaw Autumn International Festival of Contemporary Music, 1956-1961: Its Goals, Structures, Programs, and People. Doctoral Dissertation. Columbus: Ohio State University, 1989.
 • Caselli, A. B. “I Festival.” Nuova Rivista Musicale Italiana 15 no. 4 (1991): 653.
 • Cieślak, Lucjan. “Kiejstut Bacewicz: Artysta, pedagog, rektor.” In Rodzeństwo Bacewiczów [The Bacewicz siblings]. Marta Szoka, ed. Zeszyt Naukowy 24. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996, 35-51.
 • Cieślak, Lucjan. “Kiejstut Bacewicz – artysta, pedagog, rektor PWSM.” In Rodzeństwo Bacewiczów. Zeszyt Naukowy 24. Marta Szoka, ed. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996, 35-51.
 • Demska-Trębacz, Mieczysława. “O polskiej szkołe skrzypcowej.” In Zeszyty naukowe: Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina 28, 149-167. Warsaw: Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, 1994.
 • Droba, Krzysztof. “Korespondencja Vytautasa Bacevičiusa z rodziną w Polsce.” [The correspondence of Vytautas Bacevicius with his family in Poland]. In Rodzeństwo Bacewiczów: Marta Szoka, ed. Zeszyt Naukowy 24. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996, 175-184.
 • Droba, Krzysztof. “Vytauto Baceviciaus susirasinejimas su seima Lenkijoje.” Trans. Edmundas Gedgaudas. Kulturos barai no. 8-9 (1995): 88-92.
 • Droba, Krzysztof & Małgorzata Janicka-Słysz. “Dokumentacja Archiwum Vytautasa Bacevičiusa” [Documentation of the Archive of Vytautas Bacevicius]. In Rodzeństwo Bacewiczów. Marta Szoka, ed. Zeszyt Naukowy 24. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996, 239-264.
 • Demska-Trębacz, Mieczysława. “O polskiej szkole skrzypcowej.” [About the Polish violin school]. In W kręgu muzyki i myśli humanistycznej IV. Zeszyty Naukowe 28. Warsaw: Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, 1995, 149-167.
 • Entelis, Leonid. Vstreci s sovremennoj pol’skoj muzykoj. Leningrad: Muzyka, 1977.
 • Erhardt, Ludwik. “Gdzie przyczyna.” Kultura (April 8, 1973).
 • Erhardt, Ludwik. “Z sal koncertowych: recenzje z ‘Warszawskiej Jesieni ’77’ – Grażyna Bacewicz ‘In una parte’.” Ruch Muzyczny 21 no. 23 (1977): 12.
 • Erhardt, Ludwik. “Od Redakcji.” Ruch Muzyczny 38 no. 1 (1994): 1.
 • Gąsiorowska, Małgorzata. “Formacja kulturowa rodziny Bacewiczów.” [The cultural formation of the Bacewicz family]. In Rodzeństwo Bacewiczów [The Bacewicz siblings]. Marta Szoka, ed. Zeszyt Naukowy 24. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996, 23-34.
 • Grieve, Tyrone. “200 Years of Polish Teaching Repertoire.” American String Teacher 42 no. 2 (1992): 41-47.
 • Harley, Maria Anna [Maja Trochimczyk]. “Notes on Polish Women Composers.” Bulletin of the Polish Institute of Arts and Sciences in Canada and the Polish Library vol. 13 (1996): 36-40. Also published in the IAWM Journal 2 no. 2 (June 1996): 13-15. Reprinted on PMC Web Site.
 • Harley, Maria Anna [Maja Trochimczyk]. “The Polish School of Sonorism and its European Context.” In Crosscurrents and Counterpoints: Offerings in Honor of Bengt Hambraeus at 70, ed. Per Broman, Nora A. Engebretsen, and Bo Alphonce, Goteborg: University of Gothenburg, Sweden, 1998, 62-77.
 • Helman, Zofia. “Muzyka polska między dwiema wojnami.” [Polish music between two world wars]. Muzyka 23 no. 3 (1978): 17-34.
 • Helman, Zofia. Neolkasycyzm w muzyce polskiej XX wieku. [Neoclassicism in Polish music of the 20th century]. Cracow: PWM, 1985.
 • Henry, Otto W. “Driftwood (review).” Notes: Music Library Association 29 no. 4 (June 1973): 824.
 • Höft, Brigitte. “Frauen in der Musik: Komponistinnen aus neun Jahrhunderten.” Neue Zeitschrift für Musik 143 no. 6/7 (June-July 1982):16-23.
 • Izdebska, Agnieszka. “Życie i twórczość Wandy Bacewicz — próba opisu syntetyzującego.” [The life and oeuvre of Wanda Bacewicz: An attempt at a synthesizing description]. In Rodzeństwo Bacewiczów [The Bacewicz siblings]. Marta Szoka, ed. Zeszyt Naukowy 24. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996, 69-80.
 • Janicka-Słysz, Małgorzata. “Vytautasa Bacevičiusa idee ‘muzyka kosmicznej’.” [V. Bacevicius’s idea of cosmic music]. In Rodzeństwo Bacewiczów: Zeszyt Naukowy Akademia Muzyczna w Łodzi, vol. 24, ed. Marta Szoka, 185-194. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996.
 • Jarociński, Stefan. “Polish Music after World War II.” Musical Quarterly 51 no. 1 (1965): 244-258.
 • Jarociński, Stefan, ed. Polish Music. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965.
 • Kochlewska-Wozniak, Jolanta. “Zastosowanie metody matematycznej do badań struktur melodycznych.” [The application of a mathematical method to the research into melodic structures]. In Zeszyty Naukowe Państwowej wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku 11. Gdańsk: Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Gdańsku, 1972, 124-152.
 • Kozłowska-Lewna, Alicja. “Kształtowanie formy w sonatach fortepianowych polskich kompozytorów XX wieku.” [The shaping of form in the piano sonatas of Polish composers of the 20th century]. In Prace Specjalne 10. Gdańsk: Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Gdańsku, 1976, 145-166.
 • Krochmalska-Podfilipska, Anita. “Kiejstut Bacewicz jako artysta-kameralista i pedagog.” [K. Bacewicz as a chamber music artist and teacher]. In Rodzeństwo Bacewiczów [The Bacewicz siblings]. Marta Szoka, ed. Zeszyt Naukowy 24. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996, 53-67.
 • Kwartet smyczkowy w polskiej muzyce współczesnej. [String quartet in Polish contemporary music]. Katedra Edytorstwa Muzycznego, Zespół Analizy i Interpretacji Muzyki [1975]. Cracow: PWSM, 1977.
 • Lee, J. P. Musical Life and Sociopolitical Change in Warsaw, Poland. Doctoral Dissertation. University of North Carolina, 1979.
 • Lużyńska, Jadwiga Anna. “Bacewiczowie.” [The Bacewiczs]. Gazeta Wyborcza (Łódź) (April 28, 1995): 1, 4-5.
 • Matthei, Renate & Brunhilde Sonntag. Annherungen an sieben Komponistinnen: Mit Berichten, Interviews und Selbstdarstellungen. Kassel: Furore, 1989.
 • McNamee, Ann K. “Publishing and Pedagogy using Multimedia on the World-Wide Web.” Music Theory Online 3 no. 5 (September 1997).
 • Moll, Lilianna Manuela. Ex libris muzyczny w zbiorach Biblioteki Państwowej wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach: Wystawa z okazji setnej rocznicy urodzin Grzegorza Fitelberga oraz I Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów jego imienia w Katowicach. [Music ex libris in the collection of the Library of the State Higher School of Music in Katowice: An exhibition on the occasion of the 100th anniversary of the birth of Grzegorz Fitelberg and the first International Conductors’ Competition named after him in Katowice]. Prace Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach 13. Katowice: Biblioteka Gl PWSM, 1979.
 • Narbutiene, Ona. “Rodzina Bacewiczów na Litwie.” [The Bacewicz family in Lithuania]. In Rodzeństwo Bacewiczów [The Bacewicz siblings]. Marta Szoka, ed. Zeszyt Naukowy 24. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996, 165-173.
 • Nowak, Anna. “Współczesny koncert polski: Przemiany gatunku.” [Contemporary Polish concerto: changes of the genre]. Series: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, vol. 12. Bydgoszcz, Poland: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego, 1997.
 • Palionyte, Dana. “Próba charakterystyki póznego stylu Vytautasa Bacevičiusa.” In Rodzeństwo Bacewiczów: Marta Szoka, ed. Zeszyt Naukowy 24. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996, 195-208.
 • Piotrowska, M. Neoklasycyzm w muzyce XX wieku. [Neoclassicism in the 20th century music]. Warsaw: 1982.
 • Rappoport-Gelfand, Lidia. Musical Life in Poland: The Postwar Years 1945-1977. trans. Irina Lasoff. New York: Gordon and Breach, 1991.
 • Rudziński, Witold. Dźwięki i rozdźwięki. [Sounds and discords]. Warsaw: Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1986.
 • Segal, Lewis. “White Oak Ventures into Parody [dance review].” Los Angeles Times (April 28, 1995).
 • Selfridge-Field, Eleanor. “Electronic Resources for Music Theorists.” Music Theory Spectrum 17 no. 1 (Spring 1995): 129-136. [review of Ann McNamee’s online article, p. 131]
 • Szoka, Marta. “Twórczość rodzeństwa Bacewiczów, od Verdiego do Bartulisa.” [The creative output of the Bacewicz siblings, from Verdi to Bartulis]. In W kręgu muzyki litewskiej: Rozprawy, szkice i materiały, Krzysztof Droba, ed. Cracow: Akademia Muzyczna, 1997, 238-245.
 • Szoka, Marta. “W ramach Międzynarodowej Sesji Naukowej poświęconej Rodzinie Bacewiczów–Zadomowieni w strefie wolnej” [Within the framework of an International Scholarly Session dedicated to the Bacewicz siblings – At home in a free zone]. Ruch Muzyczny 39 (May 28, 1995): 14-16. Reprinted in W kręgu muzyki litewskiej: Rozprawy, szkice i materiały. Krzysztof Droba, ed. Cracow: Akademia Muzyczna, 1997, 232-237.
 • Tajmanov, Igor. Koncert dlja dvuh fortepiano s orkestrom: Istorija zanra. Doctoral Dissertation. Leningrad: Gosudarstvennaja Konservatorija, 1982.
 • Taraeva, Galina. “Pretvorjaja patrioticeskie temy.” Sovetskaja muzyka 5 (May 1977): 123-127.
 • Wiśniewski, Grzegorz. “Muzyka polska w Związku Radzieckim.” Ruch Muzyczny 28 no. 9 (April 1984): 3-4.
 • Zamuszko, Jerzy. “Łódź muzyczna na przełomie XIX i XX wieku” [Musical Łódź at the turn of the 19th and 20th centuries]. In Rodzeństwo Bacewiczów. Marta Szoka, ed. Zeszyt Naukowy 24. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996, 11-21.
 • Zieliński, Tadeusz. Spotkania z muzyką współczesną: Artykuły. [Encounters with contemporary music: Articles]. Cracow: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1975.
 • Zierolf, Robert. “Composers of Modern Europe, Australia, and New Zealand.” In Women and Music: A History, ed. Karin Pendle. Bloomington: Indiana University Press, 1991, 187-207.
 • Žiuraityte, Audrone. “Vytautas Bacevičius jako awangardowy twórca litewskiego baletu.” In Rodzeństwo Bacewiczów: Marta Szoka, ed. Zeszyt Naukowy 24. Łódź: Akademia Muzyczna w Łodzi, 1996, 209-218.