compiled by Małgorzata Perkowska and Maja Trochimczyk

Published Books and Articles

 • “Korespondencje muzyczne z Berlina,” [Musical correspondence from Berlin]. Echo Muzyczne i Teatralne no. 18 and 26 (1884); see also O stylu narodowym w muzyce, reprint of one of these reports, Muzyka no. 3-4 (1932): 79.
 • Konrad Wallenrod Władysława Żeleńskiego” (recenzja) [review]. Tygodnik Ilustrowany no. 115 (1885): 175-6.
 • “Antoni Rutkowski (Wspomnienie pośmiertne).” Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne (EMTA) no. 168 (18 December 1886): 543.
 • “Impressions and Opinions.” Independent vol. 52 (24 May 1900): 1234-1235.
 • “What Good Piano Playing Calls For.” Ladies Home Journal 24 (February 1907): 8.
 • “Tempo rubato” in Henry Finck, Success in Music and How It Is Won. New York: Macmillan, 1909, 454-61 (in Polish in “Słowo Polskie” 1910 no. 49). Reprinted in Polish Music Journal vol. 4 no. 1 (summer 2001). Reprinted as “Poetic Piano Playing” in Ladie`s Home Journal vol. 27 (March 1910): 17, 84. Reprinted as “Tempo rubato: The Best Way to Study the Piano.” In The Paderewski Paradox/Le paradoxe Paderewski. Lincoln: Klavar Music Foundation, 1992.
 • “Helpless Poland.” Independent vol. 83 (9 August 1915): 192.
 • “Paderewski Pleads for Food for Poland’s Starving Millions.” Musical America (16 October 1915).
 • “Poland.” Program of I.J. Paderewski: A Recital for the Polish Victims’ Relief Fund, 10 October 1915.
 • “W górę serca i oczy w górę! Apel Mistrza Paderewskiego,” [Raise up your hearts and your eyes. An appeal by Paderewski], article published in May 1915 in Jednodniówka of the Polish Roman-Catholic Union in Chicago, chapter 15; reprinted in Józef Orłowski, ed. Paderewski i Odbudowa Polski, vol. 2. Chicago: The Stanek Press, 1940, 49-50.
 • “Paderewski’s Letter to Polish Organizations of 22 May 1915,” published in Polish in Józef Orłowski, ed. Paderewski i Odbudowa Polski, vol. 2. Chicago: The Stanek Press, 1940, 66-67.
 • “Independent Poland: Why the Ancient Democratic Nation Should be Resurrected.” World’s Work vol. 37 (December 1918): 173-179.
 • “Future of Poland.” Living Age. vol. 301 (28 June 1919): 779-782.
 • “Paderewski on Rhythm.” Etude vol. 42 (December 1924): 882.
 • “Chopin.” Etude vol. 44 (February 1926): 95-96.
 • “Nieznany list I. J. Paderewskiego” [Unknown Letter of Paderewski], to Bote und G. Bock of 1887. Muzyka no. 10 (1927): 508.
 • Introduction to Charles Kellog, Jadwiga, Poland’s Great Queen, New York, 1931.
 • “O stylu narodowym w muzyce” [przedruk jednej z korespondencji muzycznych z 1884 r.] Muzyka no. 3-4, (1932): 79.
 • Poland and Peace. London: Wishart & Co., 1933.
 • “Musical Opinion,” Musical Digest (October 1933), 9. Reprinted as “The Arts in the Wilderness,” in Polish Music Newsletter vol. 7 no. 11 (November 2001), online: ../news/nov01.html
 • “Z mych wspomnień” Muzyka no. 4-6 (1933): 117-19 (trans. of an interview in The Daily Mail entitled “My Sixty Years of Music”).
 • Introduction to Henryk Opieński, ed. Lettre de Chopin, Paris, 1933.
 • “Muzyka jedna jest istotnie żywą sztuką (wypowiedź )” [Music is really a live art. A statement] in “Trzy g łosy o muzyce,” [Three voices about music]. Muzyka no. 2 (1933): 3.
 • “Poland’s So-Called Corridor.” Foreign Affairs vol. 11 (April 1933): 420-433.
 • “Myśli uwagi, refleksje.” [Thoughts, remarks, reflections]. Muzyka no. 2 (1934): 49-51.
 • The Paderewski Memoirs, by Ignacy Jan Paderewski and Mary Lawton. New York: Charles Scribner’s Sons, 1938 ad 1939. Reprinted in Polish as Pamiętniki, ed. Mary Lawton. Trans. Wanda Lisowska, Teresa Mogilnicka. Kraków: PWM, 1986, 6th ed.
 • “Wizje przyszłości” [ Visions of the future] Muzyka no. 1-2 (1936): 887.
 • Pamiętniki: 1912-1932 [Memoirs: 1912-1932]. Edited by Mary Lawton. Translated, edited and introduced by Andrzej Piber. Kraków, Poland: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1992.

  Selected Speeches and Lectures

 • “Chopin, mowa” in Obchód setnej rocznicy urodzin Chopina i Pierwszy Zjazd Muzyków Polskich we Lwowie, Lwów 1912, 195-202, see also: Kompozytorzy polscy o Fryderyku Chopinie (red. M. Tomaszewski), Kraków 1959,, 69-107. Published as Chopin: A Discourse in English trans. Laurence Alma-Tadema, London: Addlington, 1911. French trans. Laurence Alma-Tadema. New York, 1911. Reprinted in Polish Music Journal4 no. 2 (winter 2001).
 • “Paderewski’s Speech.” in “Paderewski as Orator and Pianist in San Francisco.” Musical Courier (9 February 1915). Reprinted in Polish Music Journal 4 no. 1 (winter 2001).
 • “Paderewski Pleads for Food for Poland’s Starving Millions. Musical America (16 October 1915). Reprinted in Polish Music Journal 4 no. 1 (winter 2001).
 • “Polska strażnikiem całej Europy! Polska Obrońcą Chrześcijaństwa!” Mowa Paderewskiego u stóp pomnika Kosciuszki (w dniu 15 Maja 1915) [Poland as the guardian of Europe! Poland as the Defender of Christianity. Paderewski’s speech at the Kosciuszko Monument on 15 May 1915], published in Józef Orłowski, ed. Paderewski i Odbudowa Polski, vol. 2. Chicago: The Stanek Press, 1940, 54-55.
 • Poland Past and Present. Address by Ignacy Jan Paderewski. New York, 1916.
 • Address by Ignacy Jan Paderewski Delivered at the Polish Benefit Concert, Sunday Afternoon, February 5, 1916, at the Auditorium, Chicago, Illinois. New York: J. J. O’Brien & Son, 1916.
 • Mowa Mistrza I. J. Paderewskiego wygłoszona na wieczornicy żałobnej […] z powodu śmierci Henryka Sienkiewicza, [Speech of Master Paderewski given on the memorial evening on the occasion of the death of Henryk Sienkiewicz], Chicago 1917; reprinted in Polish as “Mowa Paderewskiego ku Czci śp. Henryka Sienkiewicza” [Paderewski’s Speech in Honor of H. Sienkiewicz], given at a celebration organized by Wydział Narodowy in Chicago in November 1916), in Józef Orłowski, ed. Paderewski i Odbudowa Polski, vol. 2. Chicago: The Stanek Press, 1940, 173-175. Reprinted in English translation by Maria Piłatowicz in Polish Music Journal 4 no. 2 (winter 2001).
 • “Paderewski w sprawie utworzenia Armii Kościuszkowskiej,” [Paderewski about the creation of a Kościuszko Army], [ Polish Falcons] speech at the Extraordinary Seym of the Sokolstwo, Pittsburgh, 8 April 1917, published in Józef Orłowski, ed. Paderewski i Odbudowa Polski, vol. 2. Chicago: The Stanek Press, 1940, 199-200.
 • “W Stuletnią Rocznicę Zgonu Kościuszki,” [On the hundredth anniversary of Kościuszko’s death], speech of 17 October 1917, Chicago, Dexter Pavilion; published in Józef Orłowski, ed. Paderewski i Odbudowa Polski, vol. 2. Chicago: The Stanek Press, 1940, 213-216. English trans. by Maria Piłatowicz in Polish Music Journal 4 no. 2 (winter 2001).
 • “W rocznicę zgonu T. Kościuszki w Jersey City, 25 Listopada 1917. Porywająca Mowa Paderewskiego.” [On the anniversary of the death of Kosciuszko, in Jersey City, 25 November 1917. Sublime Speech by Paderewski], published in Józef Orłowski, ed. Paderewski i Odbudowa Polski, vol. 2. Chicago: The Stanek Press, 1940, 232-234.
 • “Speech to the National Security League, 3 March 1918,” in Józef Orłowski, ed. Paderewski i Odbudowa Polski, vol. 2. Chicago: The Stanek Press, 1940, English version 242-244; reprinted in the Polish Music Journal 4 no. 2 (winter 2001). Polish translation by J. Orłowski, 239-241.
 • “Paderewski w odpowiedzi na mowę mayora Detroit,” [Paderewski in response to the speech of the Mayor of Detroit], at the Wielki Seym Wychodzstwa Polskiego w Ameryce, [Great Seym of the Polish Emigration in America], Detroit, 26-30 August 1918. Published in Józef Orłowski, ed. Paderewski i Odbudowa Polski, vol. 2. Chicago: The Stanek Press, 1940, 279-281.
 • “Przemówienie sejmowe z 20 II 1919 (na I posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego),” [A Seym Speech of 20 February 1919, at the First Session of Seym], published in Kurier Warszawski no. 52 (21 II 1919). See also “Przemówienia sejmowe i in.” (maszynopisy, odbitki rękopisów w zbiorach Ośrodka Paderewskiego), spis” [Seym Speeches and other ones; typescripts, copies of manuscripts in the collection of Paderewski Center: A Catalogue], in the Appendix of Małgorzata Perkowska-Waszek and Anne Strakacz-Appleton, eds. Za kulisami wielkiej kariery. Paderewski w dziennikach i listach Sylwina i Anieli Strakaczów. 1936-1937. [Behind the scenes of a great career: Paderewski in diaries and letters of Sylwin and Aniela Strakacz, 1936-1937]. Kraków: Musica Iagellonica, 1994. In addition over 200 speeches prepared for publication by The Polish Arts and Culture Foundation, San Francisco.
 • O chwili bieżącej w Rzeczpospolitej (Przemówienie sejmowe 12 XI 1919) [About the present moment of the Republic. A Speech at the Seym, 12 November 1919]. Kraków, 1919.
 • Discours prononcé à Vevey, le 20 octobre 1924 a l’occasion de la translation des cendres de Henryk Sienkiewicz en Pologne. Lausanne 1925, see also “Mowa Mistrza…”
 • “Remarks in Self-Defense,” speech at a testimonial dinner of 1928, New York (orignially untitled); in Part III of “Paderewski and the Tenth Anniversary of Poland’s Independence (1928)” ed. Maja Trochimczyk, Polish Music Journal 4 no. 1 (Summer 2001). ../PMJ/index.html.
 • Poland and Peace. Garden City, 1932.
 • “La Poméranie Polonaise,” in La Pologne et la Paix, Warszawa 1933 (with J. Curtius).
 • “L’Allemagne et le Corridor polonais,” H. Strasburger. Paris: le Comité Polonais.
 • Buy a Share in America, [flyer, printout of a radio appeal], Washington D.C.: U.S. Government Printing Office, 1941.

  Paderewski’s Editions

 • F. Chopin, Dzieła wszystkie, [Complete Works]. Kraków: PWM, 1949-61.
 • The Century Library of Music vol. 1-20. New York: The Century Co., 1900-1902. Co-edited by Fanny Morris Smith and Barnard Boekelman.