by Małgorzata Perkowska and Maja Trochimczyk

 • Anderson, H.L. “Ignace Jan Paderewski – Discography.” British Institute of Recorded Sound Bulletin, no. 10 (London: 1958): 2-7.
 • Annales Paderewski. Periodical published since 1977 by Société and Musée Paderewski in Morges.
 • Auer, L. My Long Life in Music. London, 1924.
 • Bagger, E.S. Eminent Europeans. Studies in Continental Reality. New York: G. Putnam and Sons, 1922.
 • Bates, Nellie R. Cameron. “A Country Girl at a Paderewski Concert.” Musician vol. 19 (February 1914): 125-126.
 • Baughn, E.A. Ignaz Jan Paderewski. London: J. Lov, 1906.
 • Bauman, Jolanta. “Synteza uniwersalizmu i stylu narodowego w polskiej kameralistyce II polowy XIX wieku” [The synthesis of universalism and national style in Polish chamber music of the second half of the 19th century]. In Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego [Composers workshop: Performance and political conceptions of Ignacy Jan Paderewski] [Meeting: Cracow, 1991]. Edited by Andrzej Sitarz and Wojciech Marchwica. Musica Iagellonica. Kraków: U. Jagiellonski Katedra Historii i Teorii Muzyki, 1991.
 • Baumgartner, A. La vérité sur le prétendu drame Paderewski. Documents et témoignages. Genève: 1948.
 • Belan, William. Tempo Rubato in the Nineteenth Century. San Carlos: Thomas House, 1993.
 • Bent, S. “Paderewski: A Great Man.” World’s Work vol. 45 (April 1923): 665-672.
 • Biskupski, Mieczysław. B. “Paderewski, Polish Politics, and the Battle of Warsaw, 1920.” Slavic Review (1993): 503-513.
 • Biskupski, Mieczysław. B. “Paderewski as Leader of American Polonia, 1914-1918.” Polish American Studies 43, no. 1 (1986).
 • Brower, H. “Some Causes for Paderewski’s Leadership in Piano Musics.” Musician vol. 31 (September 1926): 11.
 • Brzostowski, Wieńczysław, ed. “Ignacy Jan Paderewski,” special issue of Życie muzyczne i teatralne vol. 2 no. 5/6 (May – June 1935), published in Poznań.
 • Chybiński, Adolf. “Melodie tatrzańskie Paderewskiego.” Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literackie no. 1 (1930): 11.
 • Chybiński, Adolf. “Paderewski jako kompozytor utworów fortepianowych.” [Paderewski as a composer of piano works]. Przegląd Muzyczny no. 20 (1910): 3-10.
 • Cooke, James Francis. Great Pianists on Piano Playing: Godowsky, Hofmann, Lhevinne, Paderewski, and 24 Other Legendary Performers. Mineola, NY: Dover, 1999.
 • Damrosch, Walter. “Paderewski and Poland.” Etude vol. 48 (January 1930): 67.
 • de Noailles, A. Le Livre de Ma Vie. Paris, 1932.
 • Dąbrowski. K. “I.J.Paderewski pierwszym przedstawicielem Polski przy Lidze Narodów (1920-1921).” [I.J.Paderewski as the first representative of Poland at the league of nations] Życie i myśl no. 7/8 (1989): 14-35.
 • Dobrzynski, Ewa. “Le tempo rubato selon Paderewski” [Tempo rubato according to Paderewski]. In L’interpretation de Chopin en France. Paris: Champion, 1990.
 • Drozdowski, Marian Marek, and Andrzej Piber, eds. Ignacy Jan Paderewski. Myśli o Polsce i Polonii. [I. J. P. Thoughts about Poland and Polonia]. Paris: 1992.
 • Drozdowski, Marian Marek. Ignacy Jan Paderewski, zarys biografii politycznej. [I. J. P. An Outline of a political biography]. Warszawa: 1979. 3rd revised and expanded ed., 1986.
 • Drozdowski, Marian Marek. “Paderewski-Sikorski. Współpraca i przyjazń 1928-1941.” [Paderewski and Sikorski. Collaboration and friendship, 1928-1941]. In Program of the 11th Music Festival, 2-25 September 1983. Bydgoszcz: Filharmonia Pomorska im. I.J.Paderewskiego, 1983.
 • Drozdowski, Marian Marek. “Paderewski w latach II wojny światowej.”[ Paderewski during world war II]. Więz 6 (1986): 175-188.
 • Drozdowski, Marian Marek. “Reakcje świata i Polski na śmierc Paderewskiego” [International and Polish reactions to Paderewski’s death]. In Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego [Composers workshop: Performance and political conceptions of Ignacy Jan Paderewski] [Meeting: Cracow, 1991]. Edited by Andrzej Sitarz and Wojciech Marchwica. Kraków: Musica Iagellonica, 1991.
 • Dulęba, W., and Z. Sokołowska. Ignacy Jan Paderewski, mała kronika życia pianisty i kompozytora. [I. J. P. A small chronicle of the life of the pianist and composer]. Kraków: PWM, 1960. 2nd Revised Edition. Paderewski, Kraków: PWM, 1976. In English, Kraków: PWM, 1979.
 • Dygat, Zygmunt. “Lekcja z Paderewskim,” [A lesson with Paderewski], in Życie muzyczne i teatralne vol. 2 no. 5/6 (May-June 1935): 27-28. English trans. by Maria Pilatowicz, “A Lesson with Paderewski,” Polish Music Journal 4 No. 2 (winter 2001).
 • Dygat, Zygmunt. Wspomnienia o Paderewskim. [Memories of Paderewski] n.p. 1941. Reprinted, Warszawa, 1948.
 • Finck, Henry T. “Paderewski and Liszt.” Nation vol. 56 (27 April 1893): 308.
 • Finck, Henry T. “Mr. Paderewski in America.” Forum vol. 15 (June 1893): 416-427.
 • Finck, Henry T. Paderewski and His Art. New York: Whittingham and Atherton, 1895.
 • Finck, Henry T. Success in Music and How It Is Won. New York: 1909 (includes I.J. Paderewski: “Tempo rubato”).
 • Finck, Henry T. “Paderewski in America.” Nation vol. 98 (26 March 1914): 342-343.
 • Frampton, J. r. “Paderewski’s Minuet in G.” Etude 41 (December 1923): 825-826.
 • Francic, Mirosław. “Koncepcje polityczne Paderewskiego” [Paderewski’s political views]. In Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego [Composers workshop: Performance and political conceptions of Ignacy Jan Paderewski] [Meeting: Cracow, 1991]. Edited by Andrzej Sitarz and Wojciech Marchwica. Musica Iagiellonica. Kraków: U. Jagiellonski Katedra Historii i Teorii Muzyki, 1991.
 • Fronczak, Dr. Franciszek E. “Paderewski na tle wychodzstwa polskiego w Ameryce,” in Życie muzyczne i teatralne vol. 2 no. 5/6 (May – June 1935): 12-14. English trans. by Wanda Wilk, “Paderewski in Light of Polish Emigration in America,” Polish Music Journal 4 no. 1 (winter 2001).
 • Fuchs, Werner. “Paderewski en Suisse” [Paderewski in Switzerland]. In Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego [Composers workshop: Performance and political conceptions of Ignacy Jan Paderewski] [Meeting: Cracow, 1991]. Edited by Andrzej Sitarz and Wojciech Marchwica. Kraków: Musica Iagellonica, 1991.
 • Fuchs, Werner. Paderewski: reflets de sa vie. Genève: 1981, 1999.
 • Gąsiorowski, W. Historia Armii Polskiej we Francji 1915-1916. [A history of the Polish Army in France]. Łódz, 1939.
 • Giron, Simone de Pourtales. Tajemnica testamentu Paderewskiego [Paderewski’s Secret Legacy]. Translated by Hanna Oledzka, Renata Opechowska, and Elzbieta Reis. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1996. [book withdrawn in 2001 by court order, as slanderous to Mr. Strakacz, Paderewski’s secretary].
 • Glayre, Jean-Jacques. “Souvenirs personnels et destin de Riond-Bosson” [Personal souvenirs and the fate of Riond-Bosson]. In Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego [Composers workshop: Performance and political conceptions of Ignacy Jan Paderewski] [Meeting: Cracow, 1991]. Edited by Andrzej Sitarz and Wojciech Marchwica. Kraków: Musica Iagellonica, 1991.
 • Gordon-Smith, C. “Paderewski na Florydzie w 1941 r.” [Paderewski in Florida in 1941]. Ruch Muzyczny, no. 19 (1985): 232.
 • Gronowicz, A. Paderewski. Pianist and Patriot. Edinburgh-New York-Toronto: T. Nelson and Sons, 1943.
 • Grzymała-Siedlecki, Antoni. “Fundator pomnika grunwaldzkiego,” [The founder of the Grunwald Monument], in Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim. Kraków: 1964.
 • Henderson, A. Contemporary Immortals. New York: D. Appleton & Co., 1930.
 • Hetka, Grażyna. “Mickiewicz i Asnyk w pieśniach Paderewskiego, Niewiadomskiego, Żeleńskiego” [Mickiewicz and Asnyk in songs by Paderewski, Niewiadomski and Zelenski]. In Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego [Composers workshop: Performance and political conceptions of Ignacy Jan Paderewski]. Edited by Andrzej Sitarz and Wojciech Marchwica. Kraków: Musica Iagellonica, 1991.
 • Hoskins, J.W. Ignacy Jan Paderewski. 1860-1941. A Biographical Sketch and a Selective List of Reading Materials. Washington D.C.: Library of Congress, 1984.
 • House, Edward M. “Paderewski. The Paradox of Europe.” Harper’s Magazine 152 (December 1925): 30-36.
 • Howard J. T. Jr. “Studies in Comparative Interpretations: Paderewski’s Minuet in G and Scharwenka’s Polish Dance.” Musician vol. 30 (August 1925): 12.
 • Hoyt, E. “Paderewski at Home.” Harpers Bazaar vol. 33 (9 June 1900): 329-332.
 • Isaacson, C. D. “Why Great Artists Succeed.” Etude vol. 48 (November 1930): 776.
 • Jarociński, Stefan. Antologia polskiej krytyki muzycznej XIX i XX wieku.[Antology of Polish music criticism of the 19th + 20th century]. Kraków: PWM, 1955.
 • Jasieński, Jerzy. Ignacy Jan Paderewski: Antologia [Ignacy Jan Paderewski: Anthology]. Poznań: Ars Nova, 1996.
 • Jędrzejczak, W. “Twórczosc fortepianowa Ignacego Jana Paderewskiego,” [Ignacy Jan Paderewski piano output]. In Muzyka fortepianowa 4. Gdańsk: Akademia Muzyczna (1981): 107-122.
 • Kański, Jan. “Płytowe dokumenty sztuki Ignacego Paderewskiego (w 30 rocznicę zgonu wielkiego artysty).” [Recorded documents of the art of Ignacy Paderwski (on the 30th death anniversary of the great artist)]. Ruch Muzyczny, no. 14 (1971): 5-6.
 • Kellog, V. “Paderewski, Piłsudski, and Poland.” World’s Work vol. 38 (May 1919): 109-112.
 • Kellogg, C.H. Paderewski. New York: Viking Press, 1956.
 • Kędra, Władysław. Ignacy Paderewski. Warszawa: PWM, 1948.
 • Komarnicki, T. Rebirth of the Polish Republic. A Study of the Diplomatic History of Europe 1914-1920. London, 1957.
 • Konieczna, Aleksandra. “Manru Paderewskiego: Kilka uwag o stylu i dramaturgii” [Paderewski’s Manru: Some notes on the style and dramaturgy]. In Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego [Composers workshop: Performance and political conceptions of Ignacy Jan Paderewski] [Meeting: Cracow, 1991]. Edited by Andrzej Sitarz and Wojciech Marchwica. Kraków: Musica Iagellonica, 1991.
 • Kozubek, Lidia. Opera Manru Ignacego Jana Paderewskiego. [ Opera Munuru of Ignacy Jan Paderewski.] Katowice: 1993.
 • Kukułka, J. Francja a Polska po traktacie wersalskim (1919-1922).[ France & Poland after Versailles Treatry.] Warszawa: 1970.
 • Kusielewicz, E. “Woodrow Wilson and the Liberty of Poland.” Polish American Studies no. 12 (1955).
 • Landau, Rom. Ignace Paderewski: Musician and Statesman. New York: Thomas Y. Crowell, 1934. Polish trans. Warszawa, 1935.
 • Lansing, Robert. The Big Four and Others of the Peace Conference. Boston: Houghton Miffin, 1921.
 • Lisiak, H. Paderewski. Od Kuryłówki po Arlington.[ From Kurylowka to Arlington.] Poznań, 1992.
 • Łabuński, Wiktor. “Kolacja w Pullmanie,” in Życie muzyczne i teatralne vol. 2 no. 5/6 (May – June 1935): 28-29. English trans. by Maria Pilatowicz, as “A Visit to Paderewski’s Pullman,” Polish Music Journal 4 no. 2 (winter 2001).
 • Łabuński, Feliks. “Paderewski, the Composer.” Musical America, no. 8 (1941): 6-7.
 • Maciejewicz, Dorota. “Romantyczna realizacja kanonu allegra sonatowego w trzech kompozycjach I.J. Paderewskiego” [The Romantic realization of the sonata-allegro in three compositions by I.J. Paderewski]. In Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego [Composers workshop: Performance and political conceptions of Ignacy Jan Paderewski] [Meeting: Cracow, 1991]. Edited by Andrzej Sitarz and Wojciech Marchwica. Kraków: Musica Iagellonica, 1991.
 • Martynenko, O. “Nieznana korespondencja Ignacego Jana Paderewskiego. Listy do Stanisława Niewiadomskiego.” [Unknown correspondence of I.J. P. Letters to S. Niewiadomski]. Ruch Muzyczny, nos. 19, 20 (1994).
 • Mason, William. “Paderewski: A Critical Study,” Century vol. 43 (March 1892): 720-724.
 • Mason, D. G. “Paderewski’s New Variations.” Outlook vol. 89 (25 July 1908): 667-671.
 • Mason, D. G. “Conversation on Music with Paderewski.” Century vol. 77 (November 1908): 95-102.
 • Mizwa, S.P. Great Men and Women of Poland. New York: 1943.
 • Modrzejewska, Helena [Modjeska]. Memories and Impressions. New York: 1910. In Polish as H. Modrzejewska, Wspomnienia i wrażenia, Kraków: 1957.
 • Mooser, R. Aloys. “Paderewski et le Tsar” [Paderewski and the Tsar]. Annales Paderewski no. 23 (2000): 39-40.
 • Nossig, Albert. I.J.Paderewski. Leipzig: 1901.
 • Opieński, Henryk. Ignacy Jan Paderewski. Warszawa: 1928. 2nd ed., Kraków: PWM, 1960.
 • Opieński, Henryk. I.J.Paderewski. Esquisse de sa vie et de son oevre. Preface de Gabriel Hanotaux, Gustave Doret, and Alfred Cortot. Lausanne: 1929.
 • Opieński, Henryk. “I.J.Paderewski. Najnowsze utwory [Newest Works] – op. 21, 22, 23.” Czas no. 205 (1907): 2.
 • Opieński, Henryk. “Morges. Uczniowie Ignacego Paderewskiego.” [Students I.J.Paderewski]. Muzyka no. 10 (1931): 417-18.
 • Opieński, Henryk. Symfonia h-moll [Symphony in b-minor of I.J.Paderewski] I.J.Paderewskiego. Warszawa: 1913.
 • Orłowski, Józef, ed. Ignacy Jan Paderewski i odbudowa Polski, [I.J.Paderewski the reconstruction of Poland] 2 vols. Chicago: The Stanek Press, 1939-1940. Reprinted in 480 numbered copies, Chicago: Carl O. Jevert & Associates, 1952.
 • Orłowski, Józef. Helena Paderewska. Na 15-lecie jej pracy narodowej i społecznej 1914-1929. [Helena Paderewska on the 15th anniversary of her national and civic work] Chicago: 1929.
 • Paderewski – His Country and its Recent Progress.New York: The Kościuszko Foundation, 1928.
 • Paderewski, Józef, ed. Wieniec Grunwaldzki z 1910 r. Wydawnictwo historyczne i pamiątkowe. [A Grunwald wreath. A historical and memorial publication]. Kraków, 1910 (includes Grunwald Speech of Paderewski).
 • Paja-Stach, Jadwiga. “Wariacje fortepianowe Paderewskiego” [Piano variations by Paderewski]. In Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego [Composers workshop: Performance and political conceptions of Ignacy Jan Paderewski] [Meeting: Cracow, 1991]. Edited by Andrzej Sitarz and Wojciech Marchwica. Kraków: Musica Iagellonica, 1991.
 • Parakilas, James. “The Soldier and the Exotic: Operatic Variations on a Theme of Racial Encounter, Part II.” The Opera Quarterly 10, no.3 (spring 1994): 43-69.
 • Perkowska, Małgorzata. Diariusz koncertowy Ignacego Jana Paderewskiego. [Paderewski’s concert diary]. Kraków: PWM, 1990.
 • Perkowska, Małgorzata., ed. Dzieła wszystkie Paderewskiego, Katalog tematyczny dzieł Paderewskiego. [Complete Works of Paderewski. Thematic Catalog]. Kraków: Paderewski Center, typescript.
 • Perkowska, Małgorzata. Historia utworów Paderewskiego w świetle nieznanych zródeł. [The history of Paderewski’s works in light of unknown sources]. Kraków: Paderewski Center, typescript.
 • Perkowska Małgorzata.330 listów I.J.Paderewskiego do ojca i Heleny Górskiej. [330 letters of Paderewski to his father and to Helena Górska. A Catalog]. Kraków: Paderewski Center, typescript.
 • Perkowska-Waszek, Małgorzata. Kompositionsverzeichnis von Ignacy Jan Paderewski [Catalogue of the compositions of Ignacy Jan Paderewski]. Friedrich-Kiel-Studien, vol. 1. Koln: Dohr, 1993.
 • Perkowska, Małgorzata. “Le debuts parisiens d’Ignace J. Paderewski.” Musica Iagellonica 1 (1995): 159-175.
 • Perkowska, Małgorzata. “Nieznane kompozycje I.J.Paderewskiego w świetle badań zródłowych.” [Unknown compositions of I. J. P. in light of source research]. Muzyka, no. 3 (1988): 21-32. Reprinted in Polish Music Journal vol. 4 no. 2 (winter 2001); trans. by Wanda Wilk.
 • Perkowska, Małgorzata. “Ośrodek Dokumentacji Życia i Twórczości Paderewskiego,” [The Center for documenting life and work of Paderewski], in Muzykologia Krakowska 1911-1986. Kraków: PWM, 1987.
 • Perkowska, Małgorzata. “O jeńcach Kozielska i Starobielska w korespondencji ze zbiorów Ośrodka Paderewskiego,” [about prisoners from Kozielsko and Sstarobielsko in correspondenceence from the collection of the Paderewski center] in Muzykolog wobec dzieła muzycznego […]. Kraków: 1999.
 • Perkowska, Małgorzata. “Paderewski (1860-1941),” in Friedrich Kiel Studien, Band 1. Köln-Rheinhassel: 1993.
 • Perkowska, Małgorzata. “Początki i rozkwit kariery pianistycznej Paderewskiego.” [The beginnings and flowering of Paderewski’s piano career]. Muzyka no. 3 (1977): 39-59.
 • Perkowska, Małgorzata. “12 Pieśni do słów Catulle Mendèsa,” [12 songs to texts by C. M.]. In Muzyka polska a modernizm. Kraków: PWM, 1981.
 • Perkowska, Małgorzata. “Wczesne utwory Paderewskiego w świetle zródeł prasowych.” [Early works by Paderewski in light of press sources]. Muzyka nos. 3-4 (1981): 117-120.
 • Perkowska, Małgorzata, and Włodzimierz Pigła. “Katalog rękopisów I.J. Paderewskiego” [A catalogue of I.J. Paderewski’s manuscripts]. Muzyka 33, no.3 (1988): 53-70.
 • Perkowska-Waszek, Małgorzata and Anne Strakacz-Appleton, eds. Za kulisami wielkiej kariery. Paderewski w dziennikach i listach Sylwina i Anieli Strakaczów. 1936-1937. [Behind the scenes of a great career: Paderewski in diaries and letters of Sylwin and Aniela Strakacz, 1936-1937]. Kraków: Musica Iagellonica, 1994.
 • Perkowska-Waszek Małgorzata, and Irena Fischer, P. Boro, eds. Kraków -Ignacemu J.Paderewskiemu. W 90. rocznicę odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego i 140. rocznicę urodzin fundatora, [to I.J.P. for the 90th aniversary of the unveiling of the Grunwald monument & the 140th birthday of the founder] album. Kraków: 2000.
 • Pfeil, Peter, ed. Friedrich-Kiel-Studien. I (1993). Koln: Dohr, 1993.
 • Phillips, Charles. “Paderewski et le futur” [Paderewski and the future]. Translated by Rita Rosenstiel. Annales Paderewski, no. 23 (2000): 7-10.
 • Phillips, Charles. Paderewski: The Story of a Modern Immortal. New York: Da Capo Press, 1978. Original edition, New York: The Macmillan Co., 1933.
 • Piber, Andrzej. “Archiwum Ignacego Jana Paderewskiego.” [The archive of I. J. P.]. Archeion 39 (1963).
 • Piber, Andrzej. Droga do sławy. Ignacy Paderewski w latach 1860-1902. The road to fame: I. P. in the years 1860-1902]. Warszawa: PIW, 1982.
 • Piber, Andrzej. “Helena Paderewska,” in Polski Słownik Biograficzny, vol. 24. Kraków: PWM, 1979.
 • Piber, Andrzej. “Recepcja Manru w USA” [The reception of Manru in the USA]. In Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego [Composers workshop: Performance and political conceptions of Ignacy Jan Paderewski]. Conference proceedings. Edited by Andrzej Sitarz and Wojciech Marchwica. Kraków: Musica Iagellonica, 1991, 120-133.
 • Poniatowska, Irena. “Individuelle, nationale und universelle Elemente im Schaffen von I.J.Paderewski.” In Narodné, individualne a universalne prvky w hudbe (materia y konferencji w Bratysławie 1996. Ed. J. Lengova. Banska Bystrzyca: 1998.
 • Poniatowska, Irena. “Oddziaływanie metody Teodora Leszetyckiego na pianistykę I.J.Paderewskiego,” [Influence of T.Leszetycky`s methods on I.J.P.`s pianistic talent] Historia i interpretacja muzyki. Kraków: PWM, 1993.
 • Prosnak, Antoni, and Włodzimierz Pigła. Rękopisy utworów Paderewskiego w zbiorach AMFC [The manuscripts of Paderewski’s compositions in the collections of the Akademia Muzyczna im. F. Chopina]. Prace Biblioteki Głównej, no. 3. Warszawa, Poland: Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, 1992.
 • Przybylski, Henryk. Front Morges w okresie II Rzeczypospolitej. [Front Morges in the period of the Second Republic]. Warszawa: 1972.
 • Przybylski, Henryk. Paderewski: Między muzyką a polityką [Paderewski: Between music and politics]. Katowice: Unia, 1992.
 • Przybylski, Henryk. “Zapomniane kwartety smyczkowe kompozytorów polskich II połowy XIX wieku: Paderewskiego, Pankiewicza, Rutkowskiego, Żeleńskiego” [The forgotten string quartets of Polish composers from the second half of the 19th century: Paderewski, Pankiewicz, Rutkowski, and Zelenski]. In Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego [Composers workshop: Performance and political conceptions of Ignacy Jan Paderewski] [Meeting: Cracow, 1991]. Edited by Andrzej Sitarz and Wojciech Marchwica. Kraków: Musica Iagellonica, 1991.
 • Pulit, Franciszek. Śladami Paderewskiego. [In the footsteps of Paderewski]. Tarnów, 1993.
 • Pulit, Franciszek. “Związki Paderewskiego z Kąsną Dolną w latach 1897-1910” [The connections of Paderewski with Kasna Dolna in the years 1897-1910]. In Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego [Composers workshop: Performance and political conceptions of Ignacy Jan Paderewski] [Meeting: Cracow, 1991]. Edited by Andrzej Sitarz and Wojciech Marchwica. Kraków: Musica Iagellonica, 1991.
 • Quasnik, Dominique. Manru [et le demon humain]. Paris, 1991.
 • Ratajski, Cyryl. “Niedoceniony.” Życie muzyczne i teatralne vol. 2 no. 5/6 (May – June 1935): 28-29. English trans. by Wanda Wilk as “PaderewskiUnder appreciatedciated,” Polish Music Journal 4 no. 2 (winter 2001).
 • Rojek, Wojciech. “Polityka zagraniczna rządu Paderewskiego” [The foreign policy of Paderewski’s government]. In Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego[Composers workshop: Performance and political conceptions of Ignacy Jan Paderewski] [Meeting: Cracow, 1991]. Edited by Andrzej Sitarz and Wojciech Marchwica. Kraków: Musica Iagellonica, 1991.
 • Rossowski, S., and Henryk Opieński. Ignacy Jan Paderewski. Zarys charakterystyki. Lwów: 1911. Includes: Ignacy Jan Paderewski. Człowiek, artysta, obywatel [I. J. P. man, artist, citizen] and Ignacy Jan Paderewski jako twórca i odtwórca [I. J. P. as creator and interpretaror].
 • Salina, Xavier. “Societe Paderewski” [The Paderewski Society]. In Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego [Composers workshop: Performance and political conceptions of Ignacy Jan Paderewski] [Meeting: Cracow, 1991]. Edited by Andrzej Sitarz and Wojciech Marchwica. Kraków: Musica Iagellonica, 1991.
 • Sobieniowski, F. “G. Bernard Shaw o muzyce i muzykach.” [G. B. Sh. about music and musicians]. Muzyka no. 1 (1926): 11-14.
 • Stankiewicz, Jerzy. “Poglądy estetyczne Paderewskiego” [The aesthetics of Paderewski]. In Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego [Composers workshop: Performance and political conceptions of Ignacy Jan Paderewski] [Meeting: Cracow, 1991]. Edited by Andrzej Sitarz and Wojciech Marchwica. Kraków: Musica Iagellonica, 1991.
 • Stevenson, Robert M. “Ignacy Jan Paderewski’s California Connections.” In Altes im Neuen: Festschrift Theodor Gollner zum 65. Geburtstag Tutzing. Germany: Schneider, 1995.
 • Stevenson, Ronald. “The Paderewski Paradox: Preface to Paderewski’s Essay on Tempo Rubato.” In The Paderewski Paradox/Le paradoxe Paderewski. Lincoln: Klavar Music Foundation, 1992.
 • Stevenson, Robert M. “Paderewski’s Paso Robles Property.” Inter-American Music Review 14, no.1 (spring-summer 1994): 131-139.
 • Stojowski, Zygmunt. “Paderewski w świetle moich wspomnien i wierzeń.” Życie muzyczne i teatralne vol. 2 no. 5/6 (May-June 1935): 5-11. English trans. forthcoming in Polish Music Journal vol. 5 no. 2 (winter 2002). Further articles about Paderewski by Stojowski will be listed in Joseph A. Herter’s Stojowski Bibliography in the same issue of the journal.
 • Strakacz, Aniela. Paderewski as I Knew Him: From the Diary of Aniela Strakacz. Translated from the Polish by H. Chybowska. New Brunswick: Rutgers University Press, 1949.
 • Strakaczówna-Appleton, Anne. “Wspomnienie o Paderewskim” [Memories of Paderewski]. In Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego [Composers workshop: Performance and political conceptions of Ignacy Jan Paderewski] [Meeting: Cracow, 1991]. Edited by Andrzej Sitarz and Wojciech Marchwica. Kraków: Musica Iagellonica, 1991.
 • Sukiennicki, W. “Amerykański memoriał Paderewskiego.” [American memorial to Paderewski]. Zeszyty Historyczne 26 (1973).
 • Swayne, Egbert. “Paderewski’s ‘Manru’.” Music vol. 21 (January 1902): 153-162.
 • Szczawińska, E. “Paderewski w oczach XIX-wiecznej krytyki warszawskiej.” [P. in the eyes of 19th c. music critics of Warsaw]. Ruch Muzyczny, no. 12 (1961): 20-21.
 • Szczepański, Rafał. “Paderewski jako wydawca dzieł Chopina: Praca redakcyjna nad wydaniem Dzieł wszystkich i The Century library of music” [Paderewski as the editor of Chopin’s works: The editorial work on F. Chopin: Dzieła wszystkie and The Century library of music]. In Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego [Composers workshop: Performance and political conceptions of Ignacy Jan Paderewski] [Meeting: Cracow, 1991]. Edited by Andrzej Sitarz and Wojciech Marchwica. Kraków: Musica Iagellonica, 1991.
 • Szpinalski, Stanisław. “Od Kuryłówki po Arlington.” Ruch Muzyczny, no. 24 (1946): 18-20.
 • Szpinalski, Stanisław. “Paderewski-nauczyciel.” [Paderewski- teacher]. Muzyka Polska (1935): 241.
 • Trumbull, F. “Leschetizky as I knew him.” The Etude (February 1931): 88, 139.
 • Urbańczyk, A. Pomnik Grunwaldzki w Krakowie. Kraków: 1974.
 • Urbańczyk, A. Pomnik Grunwaldzki w Krakowie 1910-1976. Kraków: 1976.
 • Trochimczyk, Maja. “Paderewski in Poetry: Master of Harmonies or Poland’s Savior?” Polish Music Journal 4 no. 1 (Summer 2001). ../PMJ/index.html
 • Trochimczyk, Maja. “Paderewski and Polish Emigré Composers. Editorial,” Polish Music Journal 4 no. 1 (Summer 2001). ../PMJ/index.html
 • Trochimczyk, Maja, ed. “Paderewski – Lectures and Documents,” Polish Music Journal 4 no. 1 (Summer 2001). ../PMJ/index.html. Includes reprints of Paderewski’s “Tempo Rubato (1910),” documents about “Paderewski’s Honorary Doctorate from USC (1923),” and “Paderewski and the Tenth Anniversary of Poland’s Independence (1928)” – with three speeches, by Samuel L. Vauclain Arthur V. Sewall, and John H. Finley
 • Trochimczyk, Maja, ed. “About Paderewski – Selected Writings,” Polish Music Journal 4 no. 2 (Winter 2001). ../PMJ/index.html. Includes reprints of texts by Fronczak, Ratajski, Dygat, W. Łabuński, (from Życie muzyczne i teatralne of 1935); Swayne (1914), Bates (1914), and Krehbiel listed separately.
 • Trochimczyk, Maja, ed. “Paderewski – Lectures and Writings,” Polish Music Journal 4 no. 2 (Winter 2001). ../PMJ/index.html. Includes reprints of Paderewski’s “Fryderyk Chopin” (1910), and lecture at Grunwald Monument, 100th anniversary of Kosciuszko’s death, and Henryk Sienkiewicz’s memorial service.
 • Walkowicz, L. ed. Ignace Jan Paderewski. Diamond Anniversary 1860-1935, November 6, 1935. Chicago: 1935.
 • Wapiński, Roman. Ignacy Paderewski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolinskich, 1999.
 • Weber, B. Paderewski (album). Kraków: PWM, 1991.
 • Weber, Jan. Paderewski i jego płyty. Dyskografia w: I. J. Paderewski 1860-1941. Katalog wystawy w 125-lecie urodzin, Zamek Królewski. [Parerewski and his recordings. Discography in I.J.P. catalog of exhibit for the 125th birthday celebration, Royal Castle.] Warszawa: 1985.
 • Wesołowski, F. “Pieśni na głos z fortepianem Ignacego Jana Paderewskiego” [Songs for voice and piano by I.J.P.] in Zeszyty Naukowe, Akademia Muzyczna w Łodzi, 22 (1991): 157-189.
 • Windakiewicz, Helena. “Stosunek dzieł Paderewskiego do muzyki ludowej. Studium analityczne.” [ Relation between Paderewski`s works and folk music.] Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne, nos. 956, 958, 959, 961 (1902).
 • Winowicz, K. “I.J.Paderewski w listach do A. Chybińskiego.” [I.J.P. in letters to A.Chybiński.] Muzyka, no. 4 (1976): 57-62.
 • Wroniak, Z. “Geneza rządów Paderewskiego,” [Genesis of I.J.P. government]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza. [Scholarly papers of the A. Mickiewicz University.] no. 4. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza, 1959.
 • Wozna-Stankiewicz, Małgorzata. “Poezja C. Mendèsa w pieśniach Paderewskiego i kompozytorów francuskich” [C. Mendès’s poetry in songs by Paderewski and French composers]. In Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego [Composers workshop: Performance and political conceptions of Ignacy Jan Paderewski] [Meeting: Cracow, 1991]. Edited by Andrzej Sitarz and Wojciech Marchwica. Kraków: Musica Iagellonica, 1991.
 • Zamoyski, Adam. Paderewski. New York: Atheneum, 1982