March Gifts to PMC

From Dr. Grzegorz Mania, president of the Polish Chamber Music Society [Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów], we recevied the recently published volume, Czytanie a vista w szkole muzycznej… Read more »