New from DUX

Polska Muzyka Wiolonczelowa – Polish Cello Music Featuring cellists: Anna Armatys, MichałMichal DąbekDabek, Monika Gernot, Karolina Jaroszewska, Jan Kalinowski, Aleksandra Lelek, Marcin MączyńskiMaczynski, Marta Nagawiecka,… Read more »

New from EMI

Muzyka polska dzisiaj: Tadeusz Wielecki [Polish Music Today] Wielecki Tadeusz EMI Music Poland 14837395 Born in 1954 in Warsaw, Tadeusz Wielecki was trained as a… Read more »