New from DUX

Polska Muzyka Wiolonczelowa – Polish Cello Music
Featuring cellists: Anna Armatys, MichałMichal DąbekDabek, Monika Gernot, Karolina Jaroszewska, Jan Kalinowski, Aleksandra Lelek, Marcin MączyńskiMaczynski, Marta Nagawiecka, Franciszek Pall. Beata Urbanek-Kalinowska

Performing music by composers: Lutosławski, Bujarski, Jabłoński, Tansman, Meyer, Hans, Penderecki
DUX 0925

[Source: dux.pl]